ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ

Twitter ನ ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಶೇಖರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು Twitter ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

  • ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
  • ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಡೆಲಿವರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು. 
 
ಸಾಧನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಗಳು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್‌ ಮಾಡಲು ಸ್ಲೈಡರ್‌ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 4

ನಂತರ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ Twitter ಆಪ್‌ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ನಿಮ್ಮ ಆಪ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Twitter ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್‌ ಟಾಗಲ್‌ ಮಾಡಿ.

Twitter ಆಪ್‌ ಒಳಗೆ ಖಾತೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲು ಸ್ಲೈಡರ್‌ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮೆನು ಐಕಾನ್‌  ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲು ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ತಟ್ಟಿ.

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ