ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

Twitter ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್, ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯ, ಸುಳ್ಳುಗುರುತು, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ‌್‌ಮಾರ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ, ಸೂಚನೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ Twitter ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ Twitter ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ  ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 3. ಟ್ವೀಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 5. ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು, ಈ ವರದಿಯ ಕುರಿತಾದ ನವೀಕರಣಗಳು ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಗುರುತನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಿರಿ.
 6. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

Note: ನೀವು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಿಂದನೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿ.

View instructions for:

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
 2. ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಸಂದೇಶ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 4. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
 2. ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಸಂದೇಶ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 4. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

 1. ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
 2. ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡು ಐಕಾನ್  ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. @ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 5. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
View instructions for:

ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ.
 2. ವರದಿ ಮಾಡು ಐಕಾನ್  ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ
 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 4. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂದೇಶದಿಂದ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದದವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 4. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ನೇರ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು

 1. ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನೇರ ಸಂದೇಶದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಕಾನ್  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. @ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದು ನಿಂದನೀಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 5. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
  ಗಮನಿಸಿ: ಜೊತೆಗೆ, ಗುಂಪು ಸಂದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

Note: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂವಾದವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

 • ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಮೂಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 
 • ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏಕೆ "ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ" ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ?

ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ URL ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ) Twitter ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು:

 1. ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು “ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ” ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 2. ಸಂದೇಶವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವರದಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 3. ಸಂದೇಶವು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಂದೇಶ ಸರಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ವೀಟ್ Twitter ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾತೆಯು Twitter ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾತೆಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಮದಲ್ಲಿ), ಆಗ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.