ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವು ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರವಾಗಿದೆ. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೀಲಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತವು ನೀವು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ದ್ವಿತೀಯ ಲಾಗಿನ್ ವಿಧಾನ, ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೀ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
IOS ಗೆ:
ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ಖಾತೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ, ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೀ.

ಹಂತ 5

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

 ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಮುನ್ನೋಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ನಂತರ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಟ್ಟಿ. 

ಹಂತ 3

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. Twitter ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಹಂತ 5

ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್​ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹಂತ 6

ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಟ್ಟಿ.

ದೃಢೀಕರಣದ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್‌ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ಅವಲೋಕನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಪ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ (TOTP) ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.)

ಹಂತ 6

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 8

ನೀವು ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸೆಟಪ್ ಮುಗಿಸಲು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಟ್ಟಿ.

ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು.

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್‌ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ತಟ್ಟಿ. 

ಹಂತ 2

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 3

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಅವಲೋಕನದ ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ USB ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಥವಾ NFC ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. 

ಹಂತ 6

ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ 7

ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳು) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಮರುಹೆಸರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಗಮನಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು-ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭದ್ರತಾ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 21, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ:

ನೀವು iOS ಗಾಗಿ Twitter, Android ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ mobile.twitter.com ಬಳಸಿಕೊಂಡು twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಫುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು SMS ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಕೋಡ್ ಕಳುಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನುತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಆಪ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೂಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು:
ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

 ಖಾತೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಆಫ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ

ಹಂತ 4

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟಿ.

Android ಗೆ:
ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮೆನು ಐಕಾನ್‌  ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಖಾತೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ತಟ್ಟಿ. 

ಹಂತ 3

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ, ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೀ.

ಹಂತ 5

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

 ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಅವಲೋಕನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. 

ಹಂತ 3

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. Twitter ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಹಂತ 5

ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್​ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹಂತ 6

ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗಅರ್ಥವಾಯಿತುತಟ್ಟಿ.

ಈಗ, ನೀವು Android ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ mobile.twitter.com ಬಳಸಿಕೊಂಡು twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಢೀಕರಣದ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

ಅವಲೋಕನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಪ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ (TOTP) ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.)

ಹಂತ 6

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 8

ನೀವು ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸೆಟಪ್ ಮುಗಿಸಲು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಟ್ಟಿ.

ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು. 

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್‌ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ತಟ್ಟಿ. 

ಹಂತ 2

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 3

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ತಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಅವಲೋಕನದ ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ USB ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಥವಾ NFC ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. 

ಹಂತ 6

ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ 7

ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳು) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಮರುಹೆಸರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಗಮನಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು-ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭದ್ರತಾ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 21, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ:

ನೀವು iOS ಗಾಗಿ Twitter, Android ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ mobile.twitter.com ಬಳಸಿಕೊಂಡು twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಫುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು SMS ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು twitter.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಕೋಡ್ ಕಳುಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಆಪ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೂಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಪುಶ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು:
ಹಂತ 1

ಮೇಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 2

 ಖಾತೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

 ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಆಫ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟಿ.

ಡೆಸ್ಕ್​ಟಾಪ್ ಗೆ:
ಹಂತ 1

ಬದಿಯ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

 ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ, ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೀ.

ಹಂತ 5

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಅವಲೋಕನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಹಂತ 3

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. Twitter ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಹಂತ 5

ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್​ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹಂತ 6

ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗಅರ್ಥವಾಯಿತುಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ, ನೀವು twitter.com, iOS ಗಾಗಿ Twitter Android ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ mobile.twitter.com ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಢೀಕರಣದ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಅವಲೋಕನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ (TOTP) ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.)

ಹಂತ 6

QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 8

ನೀವು ದೃಢೀಕರಣ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸೆಟಪ್ ಮುಗಿಸಲು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು. 

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್‌ ಮಾಡಲು:
ಹಂತ 1

ಭದ್ರತೆ ಕೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಹಂತ 2

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 3

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ಅವಲೋಕನ ಓದಿರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ USB ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಥವಾ NFC ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. 

ಹಂತ 6

ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ 7

ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳು) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕೀ(ಗಳನ್ನು) ಮರುಹೆಸರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಭದ್ರತಾ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು Chrome, Edge, Firefox, Opera, ಅಥವಾ Safari ನಂತಹ ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು-ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭದ್ರತಾ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಭದ್ರತಾ ಕೀಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು:
ಹಂತ 1

ಬದಿಯ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

 ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

 ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ಆಫ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ.


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​ಗಳು
 

twitter.com ನಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ Twitter ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ Twitter ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ಗೆ SMS ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

twitter.com ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
  1. ಬದಿಯ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  2.  ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  3. ಎರಡು ಅಂಶದ ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  4. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​ಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅವಧಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. iOS ಗಾಗಿ Twitter or Android ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ mobile.twitter.com ನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ