ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

View instructions for:

ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

 1. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 2. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಮುಗಿದಿದೆ ತಟ್ಟಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

 1. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 2. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಮುಗಿದಿದೆ ತಟ್ಟಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

 1. ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು  ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 
 2. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಖಾತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಉಳಿಸು ಬಟನ್‌ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Note: ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂಬಾಲಕರು, ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ನೀವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 • ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯುಆರ್​ಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಗಿನ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತುಕಾರಕವಾಗಿದೆ (ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ಹೆಸರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಬಳಸಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರಬಹುದು?

 • ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು 15 ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರಬಹುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ  ಹೆಸರು 50 ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರಬಹುದು. 

Bookmark or share this article