איך משתפים וצופים בסרטונים בטוויטר

שיתוף סרטונים בטוויטר
ישנן ארבע דרכים לשתף סרטונים בטוויטר:
Step 1

הקלטה: אפשר להקליט, לערוך ולשתף סרטונים מאפליקציית טוויטר (טוויטר ל-iPhone או טוויטר ל-Android OS 4.1 ואילך).

Step 2

ייבוא: אם אתה משתמש באפליקציית טוויטר ל-iPhone או iPad, באפשרותך לייבא סרטונים מהמכשיר עצמו.

Step 3

העלאה: אפשר להעלות סרטונים ל-twitter.com.

Step 4

שידור חי: למד איך יוצרים סרטון בשידור חי היישר מתוך אפליקציית Twitter.

הקלטת סרטון לציוץ
Step 1

כדי לשתף סרטון במהירות בזמן אמת, גע בסמל המצלמה בתפריט העליון, או החלק ימינה מציר הזמן.

גע ממושכות בסמל הצילום כדי להקליט את הסרטון.

אפשר להוסיף לציוץ מלל ומיקום.

כשתהיה מוכן לפרסם את הסרטון, גע באפשרות ציוץ או באפשרות הוסף לשרשור כדי לחבר אותו לציוץ האחרון שלך, ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי לשתף.

Step 2

הוספת סרטון לציוץ
כדי לצלם או להעלות סרטון להוספה למסר, אפשר לגעת בסמל הציוץ .

מתחת לתיבה לכתיבת ציוצים, קיימות אפשרויות לבחירה מהירה להוספת סרטון חדש. הסרטונים הכי חדשים מהגלריה שלך יופיעו כתמונות ממוזערות, לגישה נוחה.

לצילום סרטון, גע בסמל המצלמה  .

אפשר לקצר את אורך הסרטון על-ידי גרירה של אחד מצידי הסרגל בחלק התחתון. המשך המקסימלי של סרטון הוא 2 דקות ו-20 שניות.

לסיום העריכות, גע באפשרות חתוך. ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הסרטון לפני שליחת הציוץ על-ידי נגיעה בכפתור ההפעלה, ובמקרה הצורך, לבצע עריכות נוספות בסרטון לפני שיתופו.

כדי לפרסם את הסרטון, גע בכפתור ציוץ

 

הערה: כדי להסיר את הסרטון לפני פרסומו בציוץ, גע ב-X בתמונה הממוזערת של הסרטון.

Step 1

כדי לשתף סרטון במהירות בזמן אמת, גע בסמל המצלמה בתפריט העליון, או החלק ימינה מציר הזמן.

גע ממושכות בסמל הצילום כדי להקליט את הסרטון.

אפשר להוסיף לציוץ מלל ומיקום.

כשתהיה מוכן לפרסם את הסרטון, גע בכפתור ציוץ או באפשרות "הוסף לשרשור" כדי לחבר אותו לציוץ האחרון שלך, ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי לשתף.

Step 2

הוספת סרטון לציוץ.
כדי לצלם או להעלות סרטון להוספה למסר, אפשר לגעת בסמל הציוץ .

מתחת לתיבה לכתיבת ציוצים, קיימות אפשרויות לבחירה מהירה להוספת סרטון חדש. הסרטונים הכי חדשים מהגלריה שלך יופיעו כתמונות ממוזערות, לגישה נוחה.

לצילום סרטון, גע בסמל המצלמה .

אפשר לקצר את אורך הסרטון על-ידי גרירה של אחד מצידי הסרגל בחלק התחתון. המשך המקסימלי של סרטון הוא 2 דקות ו-20 שניות.

לסיום העריכות, גע באפשרות חתוך. ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הסרטון לפני שליחת הציוץ על-ידי נגיעה בכפתור ההפעלה, ובמקרה הצורך, לבצע עריכות נוספות בסרטון לפני שיתופו.

לסיום, גע בכפתור ציוץ

 

הערה: כדי להסיר את הסרטון לפני פרסומו בציוץ, גע ב-X בתמונה הממוזערת של הסרטון.

הערה: אפשר גם לכוונן את הגדרות ההפעלה האוטומטית בחלק נגישות תחת הגדרות ופרטיות.


העלאה וציוץ של סרטון דרך הרשת
 

 1. השתמש בתיבה לכתיבת ציוצים, או לחץ על הכפתור ציוץ
 2. לחץ על הכפתור גלריה
 3. בחר את קובץ הווידאו שמאוחסן במחשב, ולחץ על פתח. אם הסרטון אינו בתבנית נתמכת, תופיע הודעה. עבור סרטון לציוץ, גודל הקובץ המקסימלי הוא ‎512 MB, אבל אפשר להעלות סרטון ארוך יותר מ-2 דקות ו-20 שניות, ולחתוך אותו לפני הכללתו בציוץ.
 4. סיים את המסר ולחץ על ציוץ כדי לשתף את הציוץ והסרטון. 


צפייה בסרטונים בטוויטר
 

בצירי זמן, ב"רגעים", בכרטיסייה גלה וברחבי טוויטר, סרטונים וקובצי GIF מקוריים מופעלים אוטומטית.
 

איך אפשר להפסיק את ההפעלה האוטומטית של סרטונים?

אפשר להפסיק את ההפעלה האוטומטית של סרטונים בציר הזמן, ב"רגעים" ובכרטיסייה "גלה" על-ידי שינוי של הגדרת ההפעלה האוטומטית של סרטונים. ניתן לכוונן את ההגדרות להפעלה אוטומטית של סרטונים באופן עצמאי ב-twitter.com ובאפליקציית Twitter (לדוגמה, אפשר להגדיר הפעלה אוטומטית של סרטונים במכשיר iOS אבל לא ברשת).
 

כדי לכוונן את ההפעלה האוטומטית באפליקציית Twitter ל-iOS:

 1. עבור אל הגדרות ופרטיות.
 2. בחלק כללי, גע באפשרות שימוש בנתונים.
 3. גע באפשרות הפעלה אוטומטית של סרטונים
 4. זמינות האפשרויות הבאות: 

  ברשת סלולרית או Wi-Fi, רק ב-Wi-Fi וכן אף פעם.
   

כדי לכוונן את ההפעלה האוטומטית באפליקציית Twitter ל-Android:

 1. עבור אל הגדרות ופרטיות
 2. בחלק כללי, גע באפשרות שימוש בנתונים.
 3. גע באפשרות הפעלה אוטומטית של סרטונים
 4. זמינות האפשרויות הבאות: נתונים סלולריים ו-Wi-Fi, רק ב-Wi-Fi ואף פעם.
   

כדי לכוונן את ההפעלה האוטומטית ב-twitter.com:

 1. בתפריט הראשי, לחץ על עוד, ולאחר מכן בחר הגדרות ופרטיות.
 2. תחת כללי, לחץ על שימוש בנתונים.
 3. לחץ על הפעלה אוטומטית, ולאחר מכן בחר ברשת סלולרית או Wi-Fi או אף פעם.
 

כתוביות לכבדי שמיעה וכתוביות תרגום

הצגת כתוביות בסרטון:

הפעל את אפשרות הכתוביות בהגדרות הנגישות של המכשיר. ב-iOS, האפשרות נקראת Closed Captions (כתוביות לכבדי שמיעה). ב-Android, האפשרות נקראת Captions (כתוביות). 
 

הצגת כתוביות:
כבה את השמע במכשיר. להצגת כתוביות ברשת, גע במחוון "CC" בסרטון.

הערה: לא לכל הסרטונים יש כתוביות זמינות לכבדי שמיעה או לתרגום. ב-iOS וב-Android, כתוביות מוצגות אוטומטית בעת צפייה בסרטונים בציר הזמן האישי. להצגת כתוביות במסך מלא, הפעל את אפשרות הכתוביות ברמת המערכת.

המרת דיבור לטקסט נוצרת באמצעות Cognitive Services Azure Microsoft.


צפייה בסרטונים בשידור חי בטוויטר
 

אפשר לצפות בסרטונים בשידור חי מתוך "רגעים", מהכרטיסייה גלה, מתוך "נושאים חמים" או מתוך "ציוצים" בחשבון שנמצא בשידור חי.

אפשר גם לצפות בתוכניות בשידור חי מטוויטר ב-Amazon Fire TV וב-Apple TV.  משתמשי Xbox ו-Android TV יכולים ליהנות מטוויטר על ידי הפעלה של דפדפן האינטרנט ומעבר אל twitter.com.

בעת צפייה בסרטון בשידור חי או חוזר, אפשר לשתף את השידור באמצעות ציוץ, מסר ישיר או העתקה של הקישור. אפשר לשתף את השידור כולו או החל מנקודת זמן ספציפית לבחירתך.
 

שיתוף של שידור חי או חוזר:

 1. מתוך מצב מסך מלא של הסרטון בשידור חי או חוזר, לחץ על או גע בסמל השיתוף  
  1. לחץ על או גע באפשרות שיתוף חי (במצב שידור חי) או שיתוף מההתחלה (במצב שידור חוזר) כדי לצייץ, לשלוח מסר ישיר או להעתיק את הקישור של הסרטון המלא בשידור חי או מתחילתו אם מדובר בשידור חוזר.
  2. לחץ על או גע באפשרות שיתוף מתוך... כדי לצייץ, לשלוח מסר ישיר או להעתיק את הקישור של הסרטון המלא בשידור חי או מנקודת הזמן הנבחרת באמצעות סרגל הבחירה אם מדובר בשידור חוזר.

במהלך צפייה בסרטונים בשידור חי עשויות להתרחש בעיות. ככלל, מומלץ לצפות דרך חיבור יציב לרשת ו/או לנסות רשת או דפדפן אחרים. בנוסף, סגירה ופתיחה מחדש של האפליקציה או הדפדפן עשויות לעזור. להנאה מתוצאות מיטביות, השתמש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה או הדפדפן. אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות בצפייה בסרטונים בשידור חי, דווח לנו.

דילוג קדימה או אחורה

במהלך צפייה בסרטון, אפשר לגעת נגיעה כפולה במסך כדי לנוע קדימה או אחורה במהירות.
 

דילוג בסרטון:

 1. כדי לנוע 5 שניות קדימה, צריך לגעת פעמיים בצד השמאלי החיצוני של מסך הסרטון. 
 2. כדי לנוע 5 שניות אחורה, צריך לגעת פעמיים בצד הימני החיצוני של מסך הסרטון.

אחרי הנגיעה הכפולה לדילוג, אפשר להמשיך בכיוון זה באמצעות נגיעה יחידה.

בשלב זה ניתן לדלג קדימה או אחורה במהלך צפייה בסרטונים במסך מלא בלבד.

הערה: הזרמת תוכני פרימיום בשידור חי והווידג'ט Embedded Live Video נסמכים על קובצי Cookie מדומיין אחר של twitter.com שנקרא twimg.com לצורך שני דברים: יישום של חוויית סרטונים בשידור חי והצגת מודעות. אם קובצי Cookie של צד שלישי מושבתים בדפדפן, חוויית סרטונים בשידור חי לא תוכל להתקיים, ולא ניתן יהיה להציג מודעות לתמיכה בחוויה. משתמשי Safari יכולים ליהנות מהזרמת תוכני פרימיום בשידור חי ומהווידג'ט Embedded Live Video ללא צורך בשינוי הגדרות הדפדפן על ידי לחיצה על הכפתור "אפשר" כשהם מתבקשים לעשות זאת. זה מאפשר הגדרה של קובץ Cookie עבור twimg.com, שיעזור לנו לספק את חוויית הסרטונים בשידור חי ולהציג מודעות. אם אתה משתמש בדפדפן אחר, היוועץ בחלק העזרה של הדפדפן לקבלת מידע על הפעלה של קובצי Cookie של צד שלישי.

הודעות דחיפה עבור סרטונים בשידור חי
אם יש חשבון כלשהו שאתה לא מעוניין להחמיץ סרטונים בשידור חי שלו, אפשר להביע הסכמה לקבל הודעות דחיפה כשחשבון זה מתחיל סרטון בשידור חי. קל להגדיר הודעות היישר מדף הפרופיל של החשבון.
Step 1

מפרופיל החשבון, גע בסמל ההודעות

Step 2

בהודעה שנפתחת, בחר רק ציוצים עם סרטון בשידור חי.

Step 3

כדי לבטל הודעות דחיפה עבור סרטונים בשידור חי, גע בסמל של ההודעה המסומנת  בפרופיל החשבון, ובחר ללא.

אם יש חשבון כלשהו שאתה לא מעוניין להחמיץ סרטונים בשידור חי שלו, אפשר להביע הסכמה לקבל הודעות דחיפה כשחשבון זה מתחיל סרטון בשידור חי. קל להגדיר הודעות היישר מדף הפרופיל של החשבון.
Step 1

מפרופיל החשבון, גע בסמל ההודעות

Step 2

סמן את התיבה שלצד הודעות בחשבון

Step 3

בהודעה שנפתחת, בחר רק סרטון בשידור חי.

Step 4

כדי לבטל הודעות דחיפה עבור סרטונים בשידור חי, גע בסמל של ההודעה המסומנת  בפרופיל החשבון, ובחר ללא.


שאלות נפוצות
 

הציוצים שלי מוגנים. האם גם הסרטונים שלי מוגנים?

אם הציוצים שלך מוגנים, רק העוקבים שלך יכולים לצפות בסרטונים שבציוצים שלך. חשוב לדעת שהעוקבים שלך יכולים להוריד או לשתף מחדש קישורים לסרטונים שאתה משתף בציוצים מוגנים. קישורים לסרטונים שמשותפים בטוויטר אינם מוגנים. כל מי שיש ברשותו את הקישור יוכל לצפות בתוכן. אם אינך מעוניין שכולם יוכלו לראות את הסרטונים שלך בטוויטר, מומלץ שתמחק את הציוצים שלך שמכילים סרטונים אלה.

האם סרטונים נכללים במכסת התווים בציוץ?

לא, סרטונים לא נכללים במכסת התווים בציוץ.

האם סרטונים מופעלים בלולאה באופן אוטומטי בטוויטר?

כל הסרטונים שמפורסמים דרך טוויטר שאורכם 60 שניות ומטה, יופעלו בלולאה באופן אוטומטי.

האם אפשר לעגון סרטון בטוויטר?

אפשר לעגן סרטון או שידור מוקלט מראש מאפליקציית טוויטר ל-iOS או טוויטר ל-Android. עיגון סרטונים מאפשר לצפות בהם בקלות תוך כדי המשך השימוש בטוויטר – למשל תוך כדי גלילה בציר הזמן או שליחה של מסר ישיר. 

עגינה וביטול עגינה של סרטון (iOS ו-Android):

 • כדי לעגן סרטון, פשוט גע בסמל העגינה בפינה השמאלית העליונה של סרטון במצב מסך מלא. 
 • כדי לחזור מסרטון עגון לתצוגה במסך מלא, גע בסרטון.
 • כדי לבטל סרטון עגון, השתמש באצבע כדי להחליק את הסרטון העגון לעבר קצה המסך, עד שייעלם. לחלופין, אם אתה נוגע בסרטון אחר, הסרטון הנוכחי שעגון ייעלם אוטומטית. 

מהן ההגבלות על רזולוציות ויחסי גובה-רוחב של סרטונים שאפשר להעלות לאינטרנט?

 • רזולוציה מינימלית: ‎32 x 32
 • רזולוציה מקסימלית: ‎1920 x 1200 (ו-‎1200 x 1900)
 • יחסי גובה-רוחב: ‎טווח של ‎1:2.39 - 2.39:1 (כולל)
 • קצב פריימים מקסימלי: ‎40 fps
 • קצב סיביות מקסימלי: ‎25 Mbps

האם אפשר לתייג אנשים בסרטון?

אי אפשר לתייג אנשים בסרטון, אבל אפשר לתייג אנשים בתמונות. קבל מידע נוסף על תיוג בתמונות.

איך אפשר למחוק סרטון (אחרי שמצייצים אותו)?

אפשר למחוק סרטון בדיוק כמו שמוחקים תמונה על-ידי מחיקה של הציוץ עצמו. 

האם אפשר לשלוח סרטונים באמצעות מסר ישיר?

כן, אפשר לשלוח סרטונים וקובצי GIF באמצעות מסרים ישירים

שתף מאמר זה