goglobalwithtwitterbanner

דווח על הפרות

מאמר זה בוחן את האופן שבו יש לדווח על הפרות פוטנציאליות של הכללים של טוויטר ותנאי השימוש.

כיצד לדווח ישירות מציוץ או מפרופיל

ניתן לדווח ישירות מציוץ או מפרופיל מסוים על הפרות מסוגים מסוימים, כולל: שליחת זבל, תוכן פוגעני או מזיק, מודעות בלתי הולמות, פגיעה עצמית והתחזות. כדי לקבל מידע לגבי דיווח על סוגים אחרים של הפרות, ראה להלן כיצד לדווח על סוגים מסוימים של הפרות .


כיצד לדווח על ציוצים ספציפיים בגין הפרות:

למד כיצד לדווח על ציוצים (או מסרים ישירים) בגין הפרות.


כיצד לדווח על מדיה בגין הפרות:

למד כיצד לדווח על ציוצים בגין הפרות הקשורות במדיה וקרא את מדיניות המדיה של טוויטר.

 

כיצד לדווח על פרופילים בגין הפרות:

 1. פתח את הפרופיל שעליו ברצונך לדווח.
 2. בחר את סמל התפריט הנפתח    
 3. בחר את האפשרות דווח ולאחר מכן בחר את סוג הבעיה שעליה ברצונך לדווח.
 4. אם תבחר באפשרות התנהגות פוגענית או מזיקה, נבקש ממך לספק מידע נוסף על הבעיה שעליה אתה מדווח. כמו כן, ייתכן שנבקש ממך לבחור ציוצים נוספים מהחשבון שאתה מדווח עליו כדי שנוכל לקבל הקשר ברור יותר שיעזור לנו להעריך את הדיווח שלך.
 5. אנחנו נכלול את הטקסט של הציוצים שעליהם דיווחת בהודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות אחרות שנשלח אליך לצורך מעקב. כדי לבחור שלא לקבל את המידע הזה, בטל את הסימון בתיבה שליד הטקסט עדכונים על הדיווח הזה יכולים להציג את הציוצים האלה.
 6. לאחר שתשלח את הדיווח שלך, נספק לך המלצות לפעולות נוספות שתוכל לבצע כדי לשפר את חוויית השימוש שלך בטוויטר.

כיצד לדווח על תוכן מסוים בתוך רגע

כיצד לדווח על אחד מהציוצים בתוך הרגע בגין הפרות:

 1. נווט לציוץ בתוך הרגע שעליו ברצונך לדווח עליו. 
 2. לחץ על הסמל   או גע בו 
 3. לחץ על האפשרות דווח על ציוץ או גע בה.
 4. בחר את סוג הבעיה שברצונך לדווח לנו עליה.
 5. לאחר שתשלח את הדיווח, נספק לך המלצות לפעולות שתוכל לבצע כדי לשפר את חוויית השימוש שלך בטוויטר.

כיצד לדווח על כמה מרכיבים של רגע בגין הפרות:

 1. גש לטופס הדיווח על רגעים
 2. הזן את כתובת ה-URL של הרגע שברצונך לדווח עליו.
 3. בחר את סוג הבעיה שברצונך לדווח לנו עליה.
 4. ספק לנו עד 5 ציוצים מהרגע שעשויים להפר את הכללים.
 5. לאחר שתשלח את הדיווח, נספק לך המלצות לפעולות שתוכל לבצע כדי לשפר את חוויית השימוש שלך בטוויטר.


כיצד לדווח על סוגים מסוימים של הפרות

המידע שלהלן מפרט את סוגי ההפרות שניתן לדווח לנו עליהן דרך מרכז העזרה.

 

הערה: בעת דיווח על הפרות אפשריות של הכללים של טוויטר ושל תנאי השימוש דרך מרכז העזרה, ייתכן שתתבקש לאפשר לנו לשתף חלקים מהדיווח עם צד שלישי, כגון החשבון שהושפע מההפרה.

כיצד לדווח בשם אדם אחר

ניתן לדווח על הפרות בשמו של מישהו אחר. עיין בקטגוריות ובהוראות המפורטות לעיל או צור אתנו קשר כדי לשלוח דיווח. ניתן גם לדווח ישירות מציוץ או מפרופיל (עיין בסעיף לעיל ‏‫כיצד לדווח ישירות מציוץ או מפרופיל‬).

כיצד לאתר שם משתמש של Periscope

בעת דיווח על תוכן בוטה ב-Periscope, ייתכן שתתבקש לספק שם משתמש של Periscope. 

דרך twitter.com:

 1. כאשר אתה נתקל בשידור של Periscope ששותף דרך ציוץ ב-twitter.com, לחץ על השידור של Periscope.
 2. אם השידור של Periscope הוא שידור חי, חפש את שם התצוגה של משתמש Periscope (ממוקם בפינה הימנית התחתונה). לחץ עליו כדי להציג תצוגת פרופיל. העתק את שם המשתמש של Periscope (שם המשתמש מתחיל בסמל @).
 3. אם השידור של Periscope הוא שידור חוזר, שם המשתמש של Periscope מופיע ממש מתחת לשם התצוגה של המשתמש. העתק אותו (השם מתחיל בסמל @).

ממכשיר iOS:

 1. מהשידור של Periscope, החלק כלפי מעלה או גע בסמל עוד  בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי להציג את לוח המידע של השידור.
 2. שם המשתמש של Periscope יופיע מתחת לשם התצוגה והוא יתחיל בסמל @.

ממכשיר Android:

 1. מהשידור של Periscope, גע בסמל עוד  בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי להציג את לוח המידע של השידור.
 2. שם המשתמש של Periscope יופיע מתחת לשם התצוגה והוא יתחיל בסמל @.
הצג הוראות עבור:

כיצד לאתר קישור לשידור ב-Periscope

בעת דיווח על תוכן בוטה ב-Periscope, ייתכן שתתבקש לספק את הקישור לשידור ב-Periscope. כך ניתן לעשות זאת:

 1. מהשידור של Periscope, החלק כלפי מעלה או גע בסמל עוד  בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי להציג את לוח המידע של השידור.
 2. גע בשתף שידור ובחר שתף קישור.

כיצד לאתר קישור לשידור ב-Periscope

בעת דיווח על תוכן בוטה ב-Periscope, ייתכן שתתבקש לספק את הקישור לשידור ב-Periscope. כך ניתן לעשות זאת:

 1. מהשידור של Periscope, גע בסמל עוד   בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי להציג את לוח המידע של השידור.
 2. גע בשתף שידור ובחר העתק כתובת.

כיצד לאתר קישור לשידור ב-Periscope

בעת דיווח על תוכן בוטה ב-Periscope, ייתכן שתתבקש לספק את הקישור לשידור ב-Periscope. כך ניתן לעשות זאת:

 1. כאשר אתה נתקל בשידור של Periscope ששותף דרך ציוץ ב-twitter.com, לחץ על השידור של Periscope.
 2. העתק את הכתובת המוצגת בשורת הכתובת של הדפדפן. הכתובת תיראה כך: https://www.pscp.tv/w/…

למידע נוסף, כולל מידע על יצירת קשר עם הצוות, בקר במרכז העזרה של Periscope.

הוסף את המאמר ל'סימניות' או שתף אותו