કેવી રીતે Twitter શોધનો ઉપયોગ કરવો

ચોક્કસ ટ્વીટ્સ, એકાઉન્ટ્સ અથવા હાલમાં ચાલી રહેલા વાર્તાલાપ શોધો

Twitter પર શોધનો ઉપયોગ કરવાની ઘણી રીતો છે. તમે તમારી, મિત્રો, સ્થાનિક વ્યવસાયો અને જાણીતા મનોરંજનકારોથી માંડીને વૈશ્વિક રાજકીય નેતાઓ સુધીના દરેકની ટ્વીટ્સ શોધી શકો છો. વિષયના કીવર્ડ્સ અથવા હૅશટૅગ માટે શોધ કરીને, તમે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ અથવા અંગત રુચિઓ વિશે હાલમાં ચાલી રહેલા વાર્તાલાપોને અનુસરી શકો છો.  

સલામત શોધ મોડ દ્વારા તમે તમારા શોધ પરિણામોમાં શું જુઓ છો તે અંગે અમે તમને નિયંત્રણ આપીએ છીએ. આ ફિલ્ટર્સ તમારા શોધ પરિણામોમાંથી તમે જોડાણ અટકાવેલા અથવા અવરોધિત કરેલા એકાઉન્ટ્સ તેમજ સંભવિત રૂપે સંવેદનશીલ સામગ્રીને બાકાત રાખે છે. તમારી પાસે કોઈપણ સમયે તેને બંધ કરવા અથવા પાછું ચાલુ કરવાનો વિકલ્પ છે (સૂચનાઓ નીચે આપેલી છે).

તમે વેબ પર તમારા એકાઉન્ટમાં સાઈન ઈન હોવ ત્યારે, શોધનો ઉપયોગ કરવાનું iOS અથવા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન્સ માટે Twitter દ્વારા તેના ઉપયોગ કરતાં સહેજ અલગ છે. તમને બંને માટે સૂચનાઓ નીચે મળી શકે છે.

View instructions for:

iOS માટે Twitter પરથી શોધો

 1. અન્વેષણ કરો ટેબ  પર હળવેથી ઠપકારો
 2. પેજની ટોચે, શોધ બોક્સમાં તમારી શોધ દાખલ કરો અને શોધો પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. તમારા પરિણામોમાં તમને ટ્વીટ્સ, ફોટા, એકાઉન્ટ્સ અને વધુનું સંયોજન દેખાશે.
 4. ટોચના, તાજેતરના, લોકો, ફોટા, વિડિયો, સમાચાર અથવા બ્રોડકાસ્ટ્સ (તમારા શોધ પરિણામોની ટોચે સ્થિત) પર હળવેથી ઠપકારીને તમારા પરિણામોને ફિલ્ટર કરો.
 5. તમારા પરિણામોને તમામ લોકો અથવા તમે અનુસરો છો તે લોકો અને દરેક જગ્યાએ અથવા તમારી નજીક અનુસાર રિફાઇન કરવા માટે શોધ બારમાં ફિલ્ટર આઈકોન  પર હળવેથી ઠપકારો. 

Note: સલામત શોધ સેટિંગ્સ તમને સંભવિત રૂપે સંવેદનશીલ સામગ્રી અને/અથવા તમે તમારા પરિણામોમાંથી જોડાણ અટકાવેલા અથવા અવરોધિત કરેલા એકાઉન્ટ્સને બાકાત રાખવા માટે તમારા શોધ પરિણામોને ફિલ્ટર કરવાની મંજૂરી આપે છે. તમે twitter.com પર તમારા એકાઉન્ટમાં લોગીન કરીને અને વેબ પરથી શોધોની સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીને આ સેટિંગને સમાયોજિત કરી શકો છો. તમારી સેટિંગ્સ વેબ પર, તમારી iOS એપ્લિકેશનમાં અને એન્ડ્રોઇડ માટે Twitterમાં શોધો પર લાગુ પડશે.

એન્ડ્રોઇડ માટે Twitter પરથી શોધો

 1. અન્વેષણ કરો ટેબ પર હળવેથી ઠપકારો
 2. શોધ બોક્સમાં તમારી શોધ દાખલ કરો અને શોધો પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. તમારા પરિણામોમાં તમને ટ્વીટ્સ, ફોટા, એકાઉન્ટ્સ અને વધુનું સંયોજન દેખાશે.
 4. ટોચના, તાજેતરના, લોકો, ફોટા, વિડિયો અથવા સમાચાર અથવા Periscopes (તમારા શોધ પરિણામોની ટોચે સ્થિત) પર હળવેથી ઠપકારીને તમારા પરિણામોને ફિલ્ટર કરો.
 5. તમારા પરિણામોને કોઈપણ અથવા તમે અનુસરો છો તે લોકો અને કોઈપણ જગ્યાએ અથવા તમારી નજીક અનુસાર રિફાઇન કરવા માટે શોધ બારમાં ફિલ્ટર આઈકોન  પર હળવેથી ઠપકારો. 
 6. શોધ સેટિંગ્સનો પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓવરફ્લો આઈકોન પર હળવેથી ઠપકારો. સલામત શોધ તમને તમારા શોધ પરિણામોને બે વિકલ્પ સાથે ફિલ્ટર કરવાની મંજૂરી આપે છે:
  1. સંભવિત રૂપે સંવેદનશીલ સામગ્રીને પરિણામોમાંથી બાકાત રાખવી: આ સેટિંગને અક્ષમ કરવા માટે, બંધ કરવા સંવેદનશીલ સામગ્રી છુપાવોની બાજુમાં આવેલા બોક્સ પરથી ખરાનું ચિહ્ન દૂર કરો.
  2. તમે જોડાણ અટકાવેલા અથવા અવરોધિત કરેલા એકાઉન્ટ્સ બાકાત રાખવા: આ સેટિંગને અક્ષમ કરવા માટે, બંધ કરવા અવરોધિત કરેલ અને જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ્સ દૂર કરોની બાજુમાં આવેલા બોક્સ પરથી ખરાનું ચિહ્ન દૂર કરો.

Note: તમારા શોધ વિકલ્પો અને પરિણામોને વધુ અનુરૂપ બનાવવા વિશે વધુ જાણવા માટે, અદ્યતન શોધ વિશે અમારો લેખ વાંચો.

વેબ પરથી શોધો

 1. પેજની ટોચે, શોધ બોક્સ માં તમારો શોધ પ્રશ્ન દાખલ કરો.
 2. તમારા પરિણામોમાં તમને ટ્વીટ્સ, ફોટા, એકાઉન્ટ્સ અને વધુનું સંયોજન દેખાશે.
 3. ટોચના, તાજેતરના, લોકો, ફોટા અથવા વિડિયો (તમારા શોધ પરિણામોની ટોચે સ્થિત) પર ક્લિક કરીને તમારા પરિણામોને ફિલ્ટર કરો.
 4. તમારા શોધ પરિણામોને કોઈપણ તરફથી અથવા તમે અનુસરો છો તે લોકો, અને કોઈપણ જગ્યાએ અથવા તમારી નજીક ફિલ્ટર કરવા માટે શોધ ફિલ્ટર્સ પર ક્લિક કરો. વધુમાં, તમે અલગ ભાષા પસંદ કરી શકો છો અથવા અદ્યતન શોધ કરી શકો છો.
 5. વધુ વિકલ્પો માટે શોધ પરિણામોના પેજની જમણી બાજુએ વધુ આઈકોન  પર ક્લિક કરો:
  1. તમારા શોધ પરિણામો માટે સલામત શોધ અક્ષમ (અથવા ફરી-સક્ષમ) કરવા માટે શોધ સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો:
  2. સલામત શોધ સેટિંગ્સમાં સંવેદનશીલ સામગ્રી છુપાવો અને અવરોધિત કરેલ અને જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ્સ દૂર કરો સામેલ છે. બંનેમાંથી કોઈપણ સેટિંગ અક્ષમ કરવા માટે બોક્સનું ખરાનું ચિહ્ન દૂર કરો, તમે કોઈપણ સમયે તે ફરી-સક્ષમ કરી શકો છો. નોંધ: આ સેટિંગને પ્રભાવમાં આવતા થોડી મિનિટ લાગી શકે છે.
  3. તમારા શોધ શબ્દને સાચવવા માટે આ શોધ સાચવો પર ક્લિક કરો.
  4. વેબસાઇટ માટે શોધ વિજેટ બનાવવા માટે આ શોધ એમ્બેડ કરો પર ક્લિક કરો. અમારા વિકાસકર્તા દસ્તાવેજીકરણ માં વધુ માહિતી શોધો.

Bookmark or share this article