કેવી રીતે Twitter પર એકાઉન્ટ્સનું જોડાણ અટકાવવું

જોડાણ અટકાવવું એ એવી સુવિધા છે જે કોઈપણ એકાઉન્ટને અનુસરવાનું બંધ કર્યા વગર અથવા તેમને અવરોધિત કર્યા વગર તમારી સમય અવધિ પરથી તે એકાઉન્ટની ટ્વીટ્સ દૂર કરવા માટે તમને મંજૂરી આપે છે. જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ્સને ખબર નહીં પડે કે તમે તેમનું જોડાણ અટકાવ્યું છે અને તમે કોઈપણ સમયે તેમનો નિષેધ દૂર કરી શકો છો. તમે જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સની યાદીનો પ્રવેશ મેળવવા માટે, twitter.com પર તમારા જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સ સેટિંગ્સ ની મુલાકાત લો અથવા iOS કે એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter પર એપ્લિકેશન સેટિંગ્સમાં જાઓ.

સૂચનાોનું જોડાણ અટકાવવા વિશે વધુ જાણવા માટે, અમારા Twitter પર જોડાણ અટકાવવાના અદ્યતન વિકલ્પો વિશે વધુ વાંચો.

જોડાણ અટકાવવા વિશે જાણવા જેવી કેટલીક મહત્વની બાબતો:

 • જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સ તમને અનુસરી શકે છે અને જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સને તમે અનુસરી શકો છો. એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવવાથી તમારા દ્વારા તેમને અનુસરવાનું બંધ થશે નહીં.
 • એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવવાથી તમને સીધા સંદેશ મોકલવાની તે એકાઉન્ટની ક્ષમતાને અસર પડશે નહીં.
 • કોઈપણ જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ તરફથી તમને હવેથી કોઈ પૂશ અથવા એસએમએસ સૂચનાઓ મળશે નહીં.

તમે અનુસરો તેવા જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સ માટે:

 • જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રત્યુતરો અને ઉલ્લેખો હજી પણ તમારા સૂચનાઓ ટેબમાં જોવા મળશે.
 • જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટની ટ્વીટ્સ – એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવ્યું તે પહેલા પોસ્ટ કરેલ – તમારી હોમ સમય અવધિ પરથી દૂર કરવામાં આવશે.
 • તમે જ્યારે વાર્તાલાપમાં ક્લિક કરો ત્યારે, જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સના પ્રત્યુતરો દેખાશે.

તમે અનુસરતા નથી તેવા જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સ માટે:

 • પ્રત્યુતરો અને ઉલ્લેખો તમારા સૂચનાઓ ટેબમાં જોવા મળશે નહીં.
 • જો તમે અનુસરતા ના હોવ તેવા એકાઉન્ટનું તમે જોડાણ અટકાવો અને તેઓ જે વાર્તાલાપ શરૂ કરે તેમાં તમારો ઉલ્લેખ કરેલો હોય, તો તમે જેને અનુસરો છો તેઓ જે વાર્તાલાપમાં તમારો ઉલ્લેખ કરેલો છે તેને પ્રત્યુતર આપે ત્યારે તમને સૂચનાઓ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે તમારા બધા જ ઉલ્લેખો જોવા માંગતા હોવ, તો તમે તમારું વપરાશકારનું નામ શોધીને જોઈ શકો છો. 
 • તમે જ્યારે વાર્તાલાપમાં ક્લિક અથવા ટેપ કરો ત્યારે, જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સના પ્રત્યુતરો દેખાશે નહીં.
 • જો તમે જોડાણ અટકાવ્યું ના હોય તેવા એકાઉન્ટ તમે જોડાણ અટકાવ્યું હોય તેવા એકાઉન્ટની ટ્વીટ્સ ક્વોટ કરે, તો ક્વોટ કરેલ ટ્વીટ આ ટ્વીટ અનુપલબ્ધ છે સંદેશ સાથે છુપાવી દેવાશે.
View instructions for:

કેવી રીતે એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવવું

ટ્વીટ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. તમે જોડાણ અટકાવવા માંગો છો તે એકાઉન્ટમાંથી ટ્વીટની ટોચે આવેલા  આઈકોન પર ટેપ કરો.
 2. જોડાણ અટકાવો પર ટેપ કરો, પછી પુષ્ટિ કરવા માટે હા, મને ખાતરી છે પસંદ કરો.

પ્રોફાઈલ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. તમે જોડાણ અટકાવવા માંગો છો તે એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજની મુલાકાત લો.
 2. ગિઅર આઈકોન  પર ટેપ કરો
 3. જોડાણ અટકાવો પર ટેપ કરો, પછી પુષ્ટિ કરવા માટે હા, મને ખાતરી છે પસંદ કરો.

કેવી રીતે એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવવું

ટ્વીટ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. તમે જોડાણ અટકાવવા માંગો છો તે ટ્વીટની ટોચે આવેલા  આઈકોન પર ટેપ કરો.
 2. જોડાણ અટકાવો પર ટેપ કરો, પછી પુષ્ટિ કરવા માટે હા, મને ખાતરી છે પસંદ કરો.

પ્રોફાઈલ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. તમે જોડાણ અટકાવવા માંગો છો તે એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજની મુલાકાત લો.
 2. ઓવરફ્લો આઈકોન  પર ટેપ કરો
 3. જોડાણ અટકાવો પર ટેપ કરો, પછી પુષ્ટિ કરવા માટે હા, મને ખાતરી છે પસંદ કરો.

કેવી રીતે એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવવું

ટ્વીટ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. ટ્વીટ પરથી,  આઈકોન ક્લિક કરો
 2. જોડાણ અટકાવો પર ક્લિક કરો.

પ્રોફાઈલ પરથી જોડાણ અટકાવવું:

 1. તમે જોડાણ અટકાવવા માંગો છો તે વ્યક્તિના પ્રોફાઈલ પેજ પર જાઓ.
 2. તેમના પ્રોફાઈલ પેજ પર ઓવરફ્લો આઈકોન  પર ક્લિક કરો. 
 3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી જોડાણ અટકાવો પસંદ કરો.

એકવાર તમે વેબ પર એકાઉન્ટનું જોડાણ અટકાવી દો, પછી તમને પુષ્ટિકરણ બેનર જોવા મળશે. જો તમે ભૂલ કરી હોય, તો તમે એકાઉન્ટ નિષેધ દૂર કરવા માટે પૂર્વવત કરો ક્લિક કરી શકો છો.

કેવી રીતે એકાઉન્ટનું નિષેધ દૂર કરવું

 1. Twitter પર જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટની પ્રોફાઈલની મુલાકાત લો.
 2. twitter.com પર, નિષેધ દૂર કરવા માટે જોડાણ અટકાવો આઈકોન પર ક્લિક કરો. iOS અથવા એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter એપ્લિકેશન પર, તમે આ એરાઉન્ટની ટ્વીટ્સનું જોડાણ અટકાવ્યું છે ની બાજુમાં નિષેધ દૂર કરો પર ટેપ કરો.

તમારા જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સની યાદી જોવા અને સંચાલન કરવા માટે

તમે તમારા જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સની સંપૂર્ણ યાદી twitter.com પર તમારી જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સમાં જોઈને અથવા iOS કે એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter માં તમારી એપ્લિકેશન સેટિંગ્સની મુલાકાત લઈને જોઈ શકો છો.

iOS માટે Twitter એપ્લિકેશનમાં:

 1. તમારા પ્રોફાઈલ આઈકોન પર ટેપ કરો, પછી સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર ટેપ કરો.
 2. ગોપનીયતા અને સલામતી પર ટેપ કરો.
 3. સલામતીમાં, જોડાણ અટકાવેલ પર ટેપ કરો. 
 4. જોડાણ અટકાવેલા એકાઉન્ટ્સ પર ટેપ કરો.
 5. તમે જોડાણ અટકાવો આઈકોન  પર ટેપ કરીને એકાઉન્ટ્સનું નિષેધ દૂર કરી શકો છો.
 6. તમે અનુસરો અને અનુસરવાનું બંધ કરો આઈકોન્સ પર ટેપ કરીને આ યાદીમાંથી કોઈપણ એકાઉન્ટ્સને અનુસરી પણ શકો છો અથવા અનુસરવાનું બંધ પણ કરી શકો છો.
 7. એકાઉન્ટ અવરોધિત કરવા અથવા તેની જાણ કરવા, પ્રોફાઈલ છબી પર ટેપ કરો. તમને એકાઉન્ટની પ્રોફાઈલ પર નિર્દેશિત કરાશે. અહીંથી, ગિઅર આઈકોન  પર ટેપ કરો અને મેનુમાંથી અવરોધિત કરો અથવા જાણ કરો પસંદ કરો.

 

એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter એપ્લિકેશનમાં:

 1. ટોચના મેનુમાં, તમને નેવિગેશન મેનુ આઈકોન  અથવા તમારી પ્રોફાઈલનું આઈકોન જોવા મળશે. તમારી પાસે જે પણ આઈકોન હોય તેના પર ટેપ કરો.
 2. સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર ટેપ કરો.
 3. ગોપનીયતા અને સલામતી પર ટેપ કરો.
 4. સલામતીમાં, જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ્સ પર ટેપ કરો. 
 5. તમે જોડાણ અટકાવો આઈકોન  પર ટેપ કરીને વપરાશકારોનું નિષેધ દૂર કરી શકો છો.
 6. તમે અનુસરો અને અનુસરવાનું બંધ કરો આઈકોન્સ પર ટેપ કરીને આ યાદીમાંથી કોઈપણ એકાઉન્ટ્સને અનુસરી પણ શકો છો અથવા અનુસરવાનું બંધ પણ કરી શકો છો.
 7. એકાઉન્ટ અવરોધિત કરવા અથવા તેની જાણ કરવા, પ્રોફાઈલ છબી પર ટેપ કરો. તમને એકાઉન્ટની પ્રોફાઈલ પર નિર્દેશિત કરાશે. અહીંથી, ઓવરફ્લો આઈકોન  પર ટેપ કરો અને મેનુમાંથી અવરોધિત કરો અથવા જાણ કરો પસંદ કરો.

 

twitter.com દ્વારા:

 1. તમારા પ્રોફાઈલ આઈકોન પરથી, સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પસંદ કરો.
 2. જોડાણ અટકાવેલ એકાઉન્ટ્સ પર ક્લિક કરો.
 3. યાદીમાં ટોચેથી, તમે અનુસરતા હોવ તેવા એ એકાઉન્ટ્સ જોવા માટે પસંદ કરી શકો છો જેનું તમે જોડાણ અટકાવ્યું છે અથવા તમે જોડાણ અટકાવેલા બધા જ એકાઉન્ટ્સ પસંદ કરી શકો છો. 
 4. તમે જોડાણ અટકાવો બટન  પર ક્લિક કરીને એકાઉન્ટ્સનું નિષેધ દૂર કરી શકો છો.
 5. એકાઉન્ટ અવરોધિત કરવા અથવા તેની જાણ કરવા માટે, ઓવરફ્લો આઈકોન  પર ક્લિક કરો અને મેનુમાંથી અવરોધિત કરો અથવા જાણ કરો પસંદ કરો.

Note: તમે અનુસરો છો તે એકાઉન્ટ્સ માં તમે હાલમાં અનુસરી રહ્યા છો અને જોડાણ અટકાવી રહ્યા છો તે બંને એકાઉન્ટ્સની યાદી આવશે. તમામ ટેબમાં તમે અનુસરી રહ્યા છો તે સહિત તમે જોડાણ અટકાવી રહ્યા છો તે તમામ એકાઉન્ટ્સ દેખાશે.

એકાઉન્ટ્સ અનુસરવાના બંધ કરવા, અવરોધિત કરવા અને તેની જાણ કરવી

તમે એકાઉન્ટ્સનું જોડાણ અટકાવવા ઉપરાંત, તેને અનુસરવાનું બંધ કરી શકો છો, અવરોધિત કરી શકો છો, ઉલ્લંઘનો બદલ એકાઉન્ટ્સની જાણ કરી શકો છો અથવા ઉલ્લંઘનો બદલ બિનજરૂરી તરીકે એકાઉન્ટ્સની જાણ કરી શકો છો

Bookmark or share this article