કેવી રીતે ટ્વીટ શેર કરવી

ટ્વીટ ખાનગી રીતે શેર કરવાનું સરળ છે. તમારી પાસે તમારા અનુયાયીઓ સાથે સીધા સંદેશ દ્વારા અથવા તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી તમારા સંપર્કો પર એક એસએમએસ અથવા ઈમેલ દ્વારા શેર કરવાનો વિકલ્પ છે.

View instructions for:

સીધા સંદેશ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવા માટે

 1. તમારી હોમ સમય અવધિ પર અથવા ટ્વીટની વિગતમાંથી ટ્વીટના શેર કરો આઈકોન  પર હળવેથી ઠપકારો.
  નોંધ: કોઈ સુરક્ષિત ટ્વીટ સીધા સંદેશ દ્વારા શેર કરી શકાતી નથી.
 2. મેનૂમાંથી સીધા સંદેશ દ્વારા મોકલો પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. સૂચવેલ યાદીમાંથી એક એકાઉન્ટ પસંદ કરો અથવા એકાઉન્ટ(એકાઉન્ટ્સ)માં તમે જેમને સંદેશ મોકલવા માંગો છો તેમને ટાઇપ કરવા લોકો અને સમૂહો માટે શોધો ટેક્સ્ટ બોક્સ પર હળવેથી ઠપકારો. 
 4. તમારી પાસે તમારા સંદેશમાં ટિપ્પણી ઉમેરવાનો વિકલ્પ છે.
 5. મોકલો પર હળવેથી ઠપકારો.

સીધા સંદેશ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવા માટે

સીધા સંદેશ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવા માટે

Note: તમારા પ્રોફાઈલ પેજ પરની તમારી પોતાની ટ્વીટ્સ શેર આઈકોન પ્રદર્શિત કરશે નહીં. તમારી પ્રોફાઈલમાંથી સીધા સંદેશ દ્વારા તમારી ટ્વીટ્સમાંથી કોઈ એક મોકલવા માટે  આઈકોન પર ક્લિક કરો. સીધા સંદેશા વિશે વધુ જાણો.

View instructions for:

ઈમેલ અથવા એસએમએસ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવી

 1. તમારી હોમ સમય અવધિ પર અથવા ટ્વીટની વિગતમાંથી ટ્વીટના શેર કરો આઈકોન  પર હળવેથી ઠપકારો.
 2. પૉપ-અપ મેનૂમાંથી, દ્વારા ટ્વીટ શેર કરો… પસંદ કરો.
  • એસએમએસ દ્વારા મોકલવા માટે, તમારી એસએમએસ એપ્લિકેશન પસંદ કરો અને તમે જેમને ટ્વીટ મોકલવા માંગો છો તે સંપર્કો ઉમેરો.
  • ઈમેલ દ્વારા મોકલવા માટે, તમારા ઈમેલ ક્લાયન્ટને પસંદ કરો અને તમે જેમને ટ્વીટ ઈમેલ કરવા માંગો છો તે લોકોનું ઈમેલ એડ્રેસ દાખલ કરો.
 3. તમે એસએમએસ અથવા ઈમેલ પર ટિપ્પણી ઉમેરવાનું પસંદ કરી શકો છો.
 4. મોકલો પર હળવેથી ઠપકારો.

ઈમેલ અથવા એસએમએસ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવી

ઈમેલ અથવા એસએમએસ દ્વારા ટ્વીટ શેર કરવી

 1. ટ્વીટમાં રહેલા  આઈકોન પર ક્લિક કરો.
 2. પૉપ-અપ મેનૂમાંથી, ટ્વીટની લિંક કૉપિ કરો પસંદ કરો.
 3. URL તમારા ક્લિપબોર્ડમાં કૉપિ થઈ જશે.
 4. એકવાર તમે તમારું ઈમેલ ક્લાયન્ટ ખોલી લો પછી, તમે કમ્પોઝ કરો તે ઈમેલમાં URL પેસ્ટ કરી શકો છો.

Bookmark or share this article