કેવી રીતે લોકો માટે છબીઓ પ્રવેશયોગ્ય કરવી

તમે iOS અથવા એન્ડ્રોઇડ માટે Twitter એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને અથવા twitter.com પર ફોટા ટ્વીટ કરો ત્યારે, તમારી પાસે છબીનું વર્ણન કમ્પોઝ કરવાનો વિકલ્પ હોય છે જેથી પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકોને સામગ્રી પ્રવેશયોગ્ય થાય.

આ લેખમાં આનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરવા માટે કેવી રીતે છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો સક્ષમ કરવું સેટિંગ અને સૂચનાઓ વિશે માહિતી સામેલ છે.

View instructions for:

કેવી રીતે છબી વર્ણનો સેટ કરવા

કેવી રીતે iOS માટે Twitter ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું 

 1. ટોચના મેનૂમાં, તમારા પ્રોફાઈલ આઈકોન પર હળવેથી ઠપકારો, પછી સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.
 2. સામાન્ય હેઠળ, પ્રવેશયોગ્યતા પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે, છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ની બાજુમાં સ્લાઇડર ખેંચો.

કેવી રીતે iOS માટે Twitter ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા 

 1. ટ્વીટ કમ્પોઝ કરો આઈકોન {{ htc-icon: compose }} પર હળવેથી ઠપકારીને શરૂ કરો અને તમારો ફોટો(ફોટા) જોડો.
  નોંધ: તમારી ટ્વીટ્સમાં ફોટા ઉમેરવા વિશે વિગતવાર સૂચનાઓ માટે, આ લેખ વાંચો.
 2. છબી પર, વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે વર્ણન ઉમેરો પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો અને લાગુ કરો પર હળવેથી ઠપકારો. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં તેને સંપાદિત કરવા માટે ફરી વર્ણન પર હળવેથી ઠપકારો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 4. તમે ટ્વીટમાં દરેક છબી પર વર્ણન ઉમેરી શકો છો.
  નોંધ: GIF અથવા વિડિયોમાં છબી વર્ણનો ઉમેરી શકાતા નથી.

કેવી રીતે છબી વર્ણનો સેટ કરવા

કેવી રીતે એન્ડ્રોઇડ માટે Twitter ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. ટોચના મેનૂમાં, તમને કાં તો નેવિગેશન મેનૂ આઈકોન {{ htc-icon:drawer_on }} અથવા તમારી પ્રોફાઈલનું આઈકોન દેખાશે. તમારી પાસે જે પણ આઈકોન હોય તેના પર હળવેથી ઠપકારો.
 2. સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. સામાન્ય હેઠળ, પ્રવેશયોગ્યતા પર હળવેથી ઠપકારો.
 4. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે, છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ની બાજુમાં બોક્સ પર ચિહ્ન કરો.

કેવી રીતે એન્ડ્રોઇડ માટે Twitter ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા

 1. ટ્વીટ કરો આઈકોન {{ htc-icon: compose_circle_fill }} પર હળવેથી ઠપકારીને શરૂ કરો અને તમારો ફોટો(ફોટા) જોડો.
  નોંધ: તમારી ટ્વીટ્સમાં ફોટા ઉમેરવા વિશે વિગતવાર સૂચનાઓ માટે, આ લેખ વાંચો.
 2. છબી પર, વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે વર્ણન ઉમેરો પર હળવેથી ઠપકારો.
 3. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો અને લાગુ કરો પર હળવેથી ઠપકારો. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં તેને સંપાદિત કરવા માટે ફરી વર્ણન પર હળવેથી ઠપકારો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 4. તમે ટ્વીટમાં દરેક છબી પર વર્ણન ઉમેરી શકો છો.
  નોંધ: GIF અથવા વિડિયોમાં છબી વર્ણનો ઉમેરી શકાતા નથી.

કેવી રીતે છબી વર્ણનો સેટ કરવા

કેવી રીતે twitter.com ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. વધુ આઈકોન {{ htc-icon: more_stroke }} પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપડાઉનમાંથી સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પસંદ કરો (અથવા ઝડપથી “g” કી દબાવો, પછી “s” કી દબાવો).
 2. સેટિંગ્સની યાદીમાંથી પ્રવેશયોગ્યતા પર ક્લિક કરો.
 3. છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ચેકબોક્સ શોધો.
 4. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે બોક્સ પર ખરાનું ચિહ્ન કરો.

કેવી રીતે twitter.com ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા

 1. ટ્વીટ કમ્પોઝ બટન પર ક્લિક કરો અથવા કીબોર્ડના શૉર્ટકટનો ઉપયોગ કરવા માટે “n” કી દબાવો.
 2. તમારો ફોટો(ફોટા) જોડો.
  નોંધ: તમારી ટ્વીટ્સમાં ફોટા ઉમેરવા વિશે વિગતવાર સૂચનાઓ માટે, આ લેખ વાંચો.
 3. વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે વર્ણન ઉમેરો પર ક્લિક કરો.
 4. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો અને થઈ ગયું બટન પર ક્લિક કરો. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં વર્ણન સંપાદિત કરવા માટે, વર્ણન ઉમેરો ડાયલોગ ફરી ખોલો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 5. તમે ટ્વીટમાં દરેક છબી પર વર્ણન ઉમેરી શકો છો.
  નોંધ: GIF અથવા વિડિયોમાં છબી વર્ણનો ઉમેરી શકાતા નથી.
View instructions for:

iOS માટે Twitter પર વૉઇસઓવર

કેવી રીતે વૉઇસઓવરનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. સ્પર્શ અન્વેષણનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુ વપરાશકાર મેનૂ બટન શોધો.
 2. વપરાશકાર મેનૂ બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની મધ્યમાં સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા બટન શોધો.
 4. સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 5. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને પ્રવેશયોગ્યતા ચીજ શોધો.
 6. પ્રવેશયોગ્યતા પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 7. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો સ્વિચ બટન શોધો.
 8. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.

કેવી રીતે વૉઇસઓવરનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનોમાં ટ્વીટ ઉમેરવા

 1. સ્પર્શ અન્વેષણનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુ ટ્વીટ કમ્પોઝ કરો બટન શોધો.
 2. ટ્વીટ કમ્પોઝ કરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને ફોટો લાઇબ્રેરી બટન શોધો.
 4. છબી ઉમેરવા માટે ફોટો લાઇબ્રેરી બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 5. ઉમેરવા માટે છબી શોધવા સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરો.
 6. છબીને ઉમેરવા માટે તેના પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો.
 7. કમ્પોઝરમાં, સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને છબી શોધો.
 8. છબી પર ફોકસ કરેલું હોય ત્યારે, તમને "ફોટોમાં વર્ણન ઉમેરો" સંભળાય નહીં ત્યાં સુધી ઉપર અથવા નીચે સ્વાઇપ કરો અને પછી છબી માટે વર્ણન ઉમેરવા માટે બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 9. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 10. સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુમાં લાગુ કરો બટન શોધો.
 11. વર્ણન ઉમેરવા માટે લાગુ કરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો.

કેવી રીતે વૉઇસઓવરનો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો સંપાદિત કરવા

 1. તમે ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં તમારું છબી વર્ણન સંપાદિત કરી શકો છો. કમ્પોઝરમાં, સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને છબી શોધો.
 2. છબી પર ફોકસ કરેલું હોય ત્યારે, તમને "ફોટો માટે વર્ણન સંપાદિત કરો" સંભળાય નહીં ત્યાં સુધી ઉપર અથવા નીચે સ્વાઇપ કરો અને પછી છબીમાં વર્ણન ઉમેરવા માટે બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. છબીનું વર્ણન બદલો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 4. સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુમાં લાગુ કરો બટન શોધો.
 5. વર્ણન ઉમેરવા માટે લાગુ કરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો

એન્ડ્રોઇડ માટે Twitter પર ટૉકબૅક

કેવી રીતે ટૉકબૅકનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુએ નેવિગેશન ડ્રોઅર બટન શોધો.
 2. મેનૂ ખોલવા માટે નેવિગેશન ડ્રોઅર બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. મેનૂમાં, કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા ચીજ શોધો.
 4. સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા ચીજ પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 5. જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને પ્રવેશયોગ્યતા ચીજ શોધો.
 6. પ્રવેશયોગ્યતા પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 7. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ચેકબોક્સ શોધો.
 8. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે ચેકબોક્સ પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.

કેવી રીતે ટૉકબૅકનો ઉપયોગ કરીને છબી વર્ણનોમાં ટ્વીટ ઉમેરવા

 1. સ્પર્શ અન્વેષણનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની નીચે ડાબી બાજુ લખો બટન શોધો.
 2. લખો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. કાં તો સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને ફોટા બટન શોધો.
 4. ફોટો ઉમેરવા માટે ફોટા બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 5. ઉમેરવા માટે ફોટો શોધવા સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરો.
 6. ફોટો ઉમેરવા માટે તેના પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો.
 7. કમ્પોઝરમાં, સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને વર્ણન ઉમેરો બટન શોધો.
 8. વર્ણન ઉમેરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 9. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 10. સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુમાં લાગુ કરો બટન શોધો.
 11. વર્ણન ઉમેરવા માટે લાગુ કરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો. (નોંધ: વર્ણન ઉમેર્યા પછી વર્ણન ઉમેરો બટનનું લેબલ બદલાઈને વર્ણન મિલાવો થઈ જશે.)

કેવી રીતે ટૉકબૅકનો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો સંપાદિત કરવા

 1. તમે ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં તમારું છબી વર્ણન સંપાદિત કરી શકો છો. કમ્પોઝરમાં, સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને વર્તમાન વર્ણન લેબલ સાથેનું બટન શોધો.
 2. બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો.
 3. છબીનું વર્ણન બદલો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 4. સ્પર્શ અન્વેષણ અથવા જમણે/ડાબે ફ્લિક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની ટોચે જમણી બાજુમાં લાગુ કરો બટન શોધો.
 5. વર્ણન ઉમેરવા માટે લાગુ કરો બટન પર બે વખત હળવેથી ઠપકારો અને કમ્પોઝરમાં પાછા ફરો. (નોંધ: વર્ણન ઉમેર્યા પછી વર્ણન ઉમેરો બટનનું લેબલ બદલાઈને વર્ણન મિલાવો થઈ જશે.)

twitter.com સાથેના મૅક માટે વૉઇસઓવરનો ઉપયોગ

કેવી રીતે twitter.com ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. ઝડપથી “g” કી દબાવીને, પછી “s” કી દબાવીને સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર નેવિગેટ કરો.
 2. વેબ રોટરને ઉપર લાવવા માટે “control + option + u” કી એકસાથે દબાવો.
 3. વેબ રોટરમાં લિંક્સ પસંદ કરવા માટે જમણી તરફના તીરની કી દબાવો.
 4. ચીજ પ્રવેશયોગ્યતા શોધવા માટે નીચે તરફના તીરની કીનો ઉપયોગ કરો અને “enter” કી દબાવો.
 5. પ્રવેશયોગ્યતા સેટિંગ્સમાં નેવિગેટ કરવા માટે “enter” દબાવો.
 6. વેબ રોટરને ઉપર લાવવા માટે “control + option + u” કી એકસાથે દબાવો.
 7. વેબ રોટરમાં ફોર્મ નિયંત્રણો પસંદ કરવા માટે જમણી તરફના તીરની કી દબાવો.
 8. છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો શોધવા માટે નીચે તરફના તીરની કીનો ઉપયોગ કરો અને “enter” કી દબાવો.
 9. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે સ્પેસબારનો ઉપયોગ કરો.
 10. વેબ રોટરને ઉપર લાવવા માટે “control + option + u” કી દબાવો.
 11. ફેરફારો સાચવો શોધવા માટે નીચે તરફના તીરની કીનો ઉપયોગ કરો અને “enter” કી દબાવો.

કેવી રીતે twitter.com ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા

 1. કીબોર્ડ શૉર્ટકટ ("n" કી દબાવો)નો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ કમ્પોઝર ખોલો.
 2. ફોટા અને વિડિયો ઉમેરો પર નેવિગેટ થવા માટે "tab" કીનો ઉપયોગ કરો અને પછી “enter” કી દબાવો.
 3. ઉમેરવા માટે છબી પસંદ કરવા માટે ફાઇલ સિસ્ટમ ડાયલોગનો ઉપયોગ કરો.
 4. કમ્પોઝરમાં, “tab” કીનો ઉપયોગ કરીને તમે ઉમેરેલી છબી શોધો. છબી જે ક્રમમાં ઉમેરવામાં આવી હતી તે અનુસાર લેબલ કરવામાં આવશે (ઉદા. "Image 1")
 5. વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે, છબી પર ફોકસ કરેલું હોય ત્યારે “enter” કી દબાવીને થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ડાયલોગ ખોલો.
 6. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 7. “tab” કી દબાવીને લાગુ કરો બટન શોધો અને “enter” દબાવો અથવા “command” કી પકડી રાખી હોય ત્યારે ફક્ત “enter” દબાવો.
 8. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં વર્ણન સંપાદિત કરવા માટે, થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ફરી ખોલો.

twitter.com સાથે વિન્ડોઝ સ્ક્રીન વાચકો માટે JAWSનો ઉપયોગ કરવો

કેવી રીતે twitter.com ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. JAWSનું વર્ચ્યુઅલ નેવિગેશન અસ્થાયી બાયપાસ કરવા માટે “insert” અને “3” એકસાથે દબાવો.
 2. તમને પસાર થવા માટે કી દાખલ કરો સંભળાય તે પછી, કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરીને સેટિંગ્સમાં નેવિગેટ થાઓ. શૉર્ટકટ (“g” કી દબાવો, પછી ઝડપથી “s” કી દબાવો).
 3. પેજ માટે લિંક્સની યાદી ઉપર લાવવા માટે “insert” અને “F7” કી દબાવો.
 4. ચીજ પ્રવેશયોગ્યતા શોધવા માટે નીચે તરફના તીરની કીનો ઉપયોગ કરો અને “enter” કી દબાવો.
 5. છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ચીજ શોધવા માટે “f” કી દબાવો.
 6. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે સ્પેસબારનો ઉપયોગ કરો.
 7. ફેરફારો સાચવો બટન શોધવા માટે “f” કી દબાવો અને “enter” કી દબાવો.

કેવી રીતે twitter.com ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા

 1. JAWSનું વર્ચ્યુઅલ નેવિગેશન અસ્થાયી બાયપાસ કરવા માટે “insert” અને “3” એકસાથે દબાવો.
 2. કીબોર્ડ શૉર્ટકટ ("n" કી દબાવો)નો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ કમ્પોઝર ખોલો.
 3. ફોટા અને વિડિયો ઉમેરો પર નેવિગેટ થવા માટે "tab" કીનો ઉપયોગ કરો અને પછી “enter” કી દબાવો.
 4. ઉમેરવા માટે છબી પસંદ કરવા માટે ફાઇલ સિસ્ટમ ડાયલોગનો ઉપયોગ કરો.
 5. કમ્પોઝરમાં, “tab” કીનો ઉપયોગ કરીને તમે ઉમેરેલી છબી શોધો. છબી જે ક્રમમાં ઉમેરવામાં આવી હતી તે અનુસાર લેબલ કરવામાં આવશે (ઉદા. "Image 1").
 6. વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે, છબી પર ફોકસ કરેલું હોય ત્યારે “enter” કી દબાવીને થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ડાયલોગ ખોલો.
 7. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 8. “tab” કી દબાવીને લાગુ કરો બટન શોધો અને “enter” દબાવો અથવા “control” કી પકડી રાખી હોય ત્યારે ફક્ત “enter” દબાવો.
 9. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં વર્ણન સંપાદિત કરવા માટે, થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ફરી ખોલો.

Twitter.com સાથે વિન્ડોઝ વાચકો માટે NVDA સ્ક્રીન રીડર ઉપયોગ કરવો

કેવી રીતે twitter.com ના છબી વર્ણનોનું કમ્પોઝિશન સક્ષમ કરવું

 1. ફોર્મ્સ મોડમાં દાખલ થવા માટે “insert” અને “space” કી એકસાથે દબાવો.
 2. ઝડપથી “g” કી દબાવીને, પછી “s” કી દબાવીને સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર નેવિગેટ કરો.
 3. ફોર્મ્સ મોડમાંથી બહાર નીકળવા માટે “insert” અને “space” કી એકસાથે દબાવો.
 4. પેજ માટે લિંક્સની યાદી ઉપર લાવવા માટે “insert” અને “F7” કી એકસાથે દબાવો.
 5. ચીજ પ્રવેશયોગ્યતા શોધવા માટે નીચે તરફના તીરની કીનો ઉપયોગ કરો અને “enter” કી દબાવો.
 6. છબી વર્ણનો કમ્પોઝ કરો ચીજ શોધવા માટે “f” કી દબાવો.
 7. સેટિંગ ચાલુ અથવા બંધ કરવા માટે “સ્પેસબાર”નો ઉપયોગ કરો.
 8. ફેરફારો સાચવો બટન શોધવા માટે “f” કી દબાવો અને “enter” કી દબાવો.


કેવી રીતે twitter.com ની ટ્વીટ્સમાં છબી વર્ણનો ઉમેરવા

 1. ફોર્મ્સ મોડમાં દાખલ થવા માટે “insert” અને સ્પેસ કી એકસાથે દબાવો.
 2. કીબોર્ડ શૉર્ટકટ (n કી દબાવો)નો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ કમ્પોઝર ખોલો.
 3. ફોટા અને વિડિયો ઉમેરો પર નેવિગેટ થવા માટે "tab" કીનો ઉપયોગ કરો અને પછી “enter” કી દબાવો.
 4. ઉમેરવા માટે છબી પસંદ કરવા માટે ફાઇલ સિસ્ટમ ડાયલોગનો ઉપયોગ કરો.
 5. કમ્પોઝરમાં, “tab” કીનો ઉપયોગ કરીને તમે ઉમેરેલી છબી શોધો. છબી જે ક્રમમાં ઉમેરવામાં આવી હતી તે અનુસાર લેબલ કરવામાં આવશે (ઉદા. "Image 1").
 6. વર્ણનાત્મક ટેક્સ્ટ દાખલ કરવા માટે, છબી પર ફોકસ કરેલું હોય ત્યારે “enter” કી દબાવીને થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ડાયલોગ ખોલો.
 7. તમારી છબીનું વર્ણન ટાઇપ કરો. (મર્યાદા 420 અક્ષરોની છે.)
 8. “tab” કી દબાવીને લાગુ કરો બટન શોધો અને “enter” દબાવો અથવા “control” કી પકડી રાખી હોય ત્યારે ફક્ત “enter” દબાવો.
 9. ટ્વીટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં વર્ણન સંપાદિત કરવા માટે, થમ્બનેઇલ પ્રીવ્યૂ ફરી ખોલો.

Note: એકવાર પોસ્ટ થઈ ગયા પછી, છબીમાં લાગુ કરવામાં આવેલ વર્ણન દૃશ્યક્ષમ રહેશે નહીં પરંતુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ લોકોને તેમની સહાયક તકનીક (ઉદા., સ્ક્રીન રીડર્સ અને બ્રેઇલ ડિસ્પ્લે) દ્વારા તેનો પ્રવેશ મળશે.

Bookmark or share this article