તમારી અવરોધિત કરેલાની યાદીને કેવી રીતે મેનેજ કરવી

Twitter તમારા માટે અવરોધિત એકાઉન્ટ્સની તમારી યાદી જોવાનું અને તેને મેનેજ કરવાનું સરળ બનાવે છે. તમારી અવરોધિત એકાઉન્ટ્સની યાદી twitter.com અને iOS અને એન્ડ્રોઈડ માટેની Twitter એપ્લિકેશન્સ દ્વારા જોઈ શકાય છે. 

તમારી અવરોધિત કરેલાની યાદીને કેવી રીતે મેનેજ કરવી
પગલું 1

ટોચના મેનૂમાં, તમારી પ્રોફાઈલના આયકન પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

ગોપનીયતા અને સલામતી પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 4

સલામતી હેઠળ, અવરોધિત એકાઉન્ટ્સ પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 5

તમે અવરોધિત આયકન પર ક્લિક કરીને એકાઉન્ટ્સને અનાવરોધિત કરી શકો છો અથવા તેમ કરવા માટે તમે તેમના પ્રોફાઈલ ફોટા પર હળવેથી ઠપકારીને તેમની પ્રોફાઈલની મુલાકાત લઈ શકો છો. 

પગલું 6

જો તમે પહેલાં અવરોધિત એકાઉન્ટ્સની યાદી ઇમ્પોર્ટ કરી છે તો, તમને તમામ અથવા ઇમ્પોર્ટ કરેલ અવરોધિત એકાઉન્ટ્સ પર હળવેથી ઠપકારવાનો વિકલ્પ દેખાશે.

પગલું 1

ટોચના મેનૂમાં, તમને કાં તો નેવિગેશન મેનૂનું આયકન  અથવા તમારી પ્રોફાઈલનું આયકન દેખાશે. તમારી પાસે જે પણ આયકન હોય તેના પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

ગોપનીયતા અને સલામતી પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 4

સલામતી હેઠળ, અવરોધિત એકાઉન્ટ્સ પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 5

તમે અવરોધિત આયકન પર ક્લિક કરીને એકાઉન્ટ્સને અનાવરોધિત કરી શકો છો અથવા તેમ કરવા માટે તમે તેમના પ્રોફાઈલ ફોટા પર હળવેથી ઠપકારીને તેમની પ્રોફાઈલની મુલાકાત લઈ શકો છો. 

પગલું 6

જો તમે પહેલાં અવરોધિત એકાઉન્ટ્સની યાદી ઇમ્પોર્ટ કરી છે તો, તમને તમામ અથવા ઇમ્પોર્ટ કરેલ અવરોધિત એકાઉન્ટ્સ પર હળવેથી ઠપકારવાનો વિકલ્પ દેખાશે.

પગલું 1

સાઇડ નેવિગેશનમાંથી, વધુ પર ક્લિક કરો.

પગલું 2

સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

ગોપનીયતા અને સલામતી પર ક્લિક કરો.

પગલું 4

સલામતી હેઠળ, અવરોધિત એકાઉન્ટ્સ પર ક્લિક કરો.

પગલું 5

તમારી અવરોધિત કરેલાની યાદીની ટોચના ભાગે, તમને તમામ અથવા ઇમ્પોર્ટ કરેલ પર ક્લિક કરવાનો વિકલ્પ દેખાશે.

પગલું 6

તમે હાલમાં અવરોધિત કરી રહ્યાં છો તે દરેક એકાઉન્ટને જોવા માટે તમામ પર ક્લિક કરો.

પગલું 7

બીજા એકાઉન્ટની યાદીને અગાઉ ઇમ્પોર્ટ કર્યા પછી તમે અવરોધિત કર્યા હોય તેવા એકાઉન્ટ્સને જોવા માટે ઇમ્પોર્ટ કરેલ પર ક્લિક કરો.

પગલું 8

એકાઉન્ટ અનાવરોધિત કરવા માટે, તમે જે એકાઉન્ટને અનાવરોધિત કરવા માંગો છો તેની બાજુમાં રહેલ અવરોધિત બટન પર ક્લિક કરો (જ્યારે તમે તેના પર પોઇન્ટર લઈ જશો ત્યારે બટન પર અનાવરોધિત વંચાશે).

આ લેખને શેર કરો