ઉલ્લંઘનોની જાણ કરો

Twitter ના નિયમો અને સેવાની શરતો ના સંભવિત ઉલ્લંઘન વિશે કેવી રીતે જાણ કરવી તેનું વિહંગાવલોકન આ લેખમાં આપ્યું છે.

ટ્વીટ અથવા પ્રોફાઈલ પરથી સીધા જ કેવી રીતે જાણ કરવી

તમે બિનજરૂરી, અપમાનજનક અથવા હાનિકારક સામગ્રી, અયોગ્ય જાહેરાતો, સ્વ-હાનિ અને નકલ સહિત ચોક્કસ પ્રકારના ઉલ્લંઘનો માટે વ્યક્તિગત ટ્વીટ અથવા પ્રોફાઈલમાંથી સીધી જ જાણ કરી શકો છો. અન્ય પ્રકારના ઉલ્લંઘનો વિશે માહિતી માટે, નીચે ચોક્કસ પ્રકારના ઉલ્લંઘનોની કેવી રીતે જાણ કરવી તે જુઓ.


કેવી રીતે ઉલ્લંઘનો માટે વ્યક્તિગત ટ્વીટ્સની જાણ કરવી:

કેવી રીતે ઉલ્લંઘનો માટે ટ્વીટ્સ (અથવા સીધા સંદેશા)ની જાણ કરવી.


કેવી રીતે ઉલ્લંઘનો માટે મીડિયાની જાણ કરવી:

કેવી રીતે મીડિયા માટે ટ્વીટ્સ ની જાણ કરવી, તે જાણો અને Twitter મીડિયા નીતિ વાંચો.

 

કેવી રીતે ઉલ્લંઘનો માટે પ્રોફાઈલની જાણ કરવી:

 1. તમે જાણ કરવા માંગતા હોવ તે પ્રોફાઈલ ખોલો.
 2. ઓવરફ્લો આઈકોન  (twitter.com અને એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter દ્વારા) પસંદ કરો અથવા ગિઅર આઈકોન  (iOS માટે Twitter પરથી) ટેપ કરો.
 3. જાણ કરો પસંદ કરો અને પછી તમે જે પ્રકારની સમસ્યાની જાણ કરવા માંગો છો તે પ્રકાર પસંદ કરો.
 4. જો તમે તે અપમાનજનક અથવા હાનિકારક છે તેવું પસંદ કરો, તો તમે જે સમસ્યાની જાણ કરી રહ્યા છો તેના વિશે વધારાની માહિતી પૂરી પાડવાનું અમે તમને કહીશું. તમે જે એકાઉન્ટની જાણ કરી રહ્યા છો તેમાંથી વધારાની ટ્વીટ્સ પસંદ કરવાનું પણ અમે તમને કહી શકીએ છીએ જેથી તમારા રિપોર્ટનું મૂલ્યાંકન કરવા અમારી પાસે બહેતર સંદર્ભ હોય.
 5. તમે જાણ કરેલી ટ્વીટ્સની ટેક્સ્ટ અમે તમને મોકલવાના અમારા ફોલો-અપ ઈમેલ્સ અને સૂચનાઓમાં શામેલ કરીશું. આ માહિતી મેળવવાનું બંધ કરવા માટે, કૃપા કરીને આ રિપોર્ટ વિશેના અપડેટ્સ આ ટ્વીટ્સ બતાવી શકે છે ની બાજુમાં આપેલ બોક્સ અનચેક કરો.
 6. એકવાર તમે તમારો રિપોર્ટ દાખલ કરી દો, પછી તમારો Twitter નો અનુભવ સુધારી શકાય તે માટે તમે કરી શકો તેવી વધારાની ક્રિયાઓની ભલામણો અમે તમને પૂરી પાડીશું.

કેવી રીતે મોમેન્ટમાં ચોક્કસ સામગ્રીની જાણ કરવી

કેવી રીતે મોમેન્ટમાં ચોક્કસ સામગ્રીની ઉલ્લંઘન માટે જાણ કરવી:

 1. મોમેન્ટમાં રહેલી જે ટ્વીટ વિશે તમે જાણ કરવા માંગતા હોવ તેના પર દિશામાન કરો. 
 2.   આઈકોન  ક્લિક કરો અથવા ટેપ કરો
 3. ટ્વીટની જાણ કરો ક્લિક કરો અથવા ટેપ કરો.
 4. તમે અમને જાણ કરવા માંગતા હોવ તે સમસ્યાનો પ્રકાર પસંદ કરો.
 5. એકવાર તમે તમારો રિપોર્ટ દાખલ કરી દો, પછી તમારો Twitter નો અનુભવ સુધારી શકાય તે માટે તમે કરી શકો તેવી ક્રિયાઓની ભલામણો અમે તમને પૂરી પાડીશું.

કેવી રીતે મોમેન્ટના બહુવિધ ઘટકોની ઉલ્લંઘન માટે જાણ કરવી:

 1. મોમેન્ટ જાણકારી ફોર્મ ની મુલાકાત લો. 
 2. તમે જાણ કરવા માંગતા હોવ તે મોમેન્ટ URL દાખલ કરો.
 3. તમે અમને જાણ કરવા માંગતા હોવ તે સમસ્યાનો પ્રકાર પસંદ કરો.
 4. મોમેન્ટમાં રહેલી મહત્તમ એવી 5 ટ્વીટ્સ અમને પૂરી પાડો જે ઉલ્લંઘનમાં હોઈ શકે છે.
 5. એકવાર તમે તમારો રિપોર્ટ દાખલ કરી દો, પછી તમારો Twitter નો અનુભવ સુધારી શકાય તે માટે તમે કરી શકો તેવી ક્રિયાઓની ભલામણો અમે તમને પૂરી પાડીશું.


કેવી રીતે ચોક્કસ પ્રકારના ઉલ્લંઘનોની જાણ કરવી

નીચે દર્શાવેલી માહિતીમાં તમે અમારા સહાયતા કેન્દ્ર દ્વારા કયા પ્રકારના રિપોર્ટની જાણ કરી શકો છો તેમજ કેવી રીતે તેના વિશે જાણ કરી શકો તે દર્શાવ્યું છે.

 

Note: સહાયતા કેન્દ્ર દ્વારા Twitter ના નિયમો અને સેવાની શરતો ના સંભવિત ઉલ્લંઘનની જાણ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે, તમારા રિપોર્ટના ભાગો અસરગ્રસ્ત એકાઉન્ટ જેવા ત્રીજા પક્ષ સાથે શેર કરવાની અમને મંજૂરી આપવા માટે તમને કહેવામાં આવી શકે છે.

કોઈ અન્ય વ્યક્તિ વતી કેવી રીતે જાણ કરવી

તમે અન્ય વ્યક્તિ વતી ઉલ્લંઘનોની જાણ કરી શકો છો. ઉપર દર્શાવેલ શ્રેણીઓ અને સૂચનો વાંચો અથવા તમારો રિપોર્ટ દાખલ કરવા અમારો સંપર્ક કરો. તમે ટ્વીટ અથવા પ્રોફાઈલ પરથી સીધી જ જાણ કરી શકો છો (ટ્વીટ અથવા પ્રોફાઈલ પરથી સીધી કેવી રીતે જાણ કરવીતે ઉપરના વિભાગમાં જુઓ).

Periscope વપરાશકારનું નામનું કેવી રીતે શોધવું

Periscope પર સુસ્પષ્ટ સામગ્રીની જાણ કરતી વખતે, તમને Periscope વપરાશકારનું નામ પૂરું પાડવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. 

twitter.com દ્વારા:

 1. તમને twitter.com પર ટ્વીટ દ્વારા શેર કરેલ Periscope બ્રૉડકાસ્ટ મળે, ત્યારે Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પર ક્લિક કરો.
 2. જો Periscope બ્રૉડકાસ્ટ લાઈવ હોય, તો Periscope વપરાશકારનું પ્રદર્શિત નામ (નીચેના ડાબી બાજુના ખૂણા પર હોય છે) શોધો. પ્રોફાઈલ વ્યૂ દર્શાવવા માટે તે ક્લિક કરો. Periscope વપરાશકારનું નામ (તે @ ચિહ્નથી શરૂ થશે) કૉપિ કરો.
 3. જો Periscope બ્રૉડકાર્ય રિપ્લે હોય, તો તમને Periscope વપરાશકારનું નામ વપરાશકારના પ્રદર્શિત નામની નીચે જમણી તરફ જોવા મળશે. તે (તે @ ચિહ્નથી શરૂ થશે) કૉપિ કરો.

iOS ઉપકરણ પરથી:

 1. Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પરથી, બ્રૉડકાસ્ટ માહિતી પેનલ જોવા માટે સ્વાઈપ કરો અથવા સ્ક્રીનમાં નીચે જમણી બાજુ વધુ આઈકોન  પર ટેપ કરો.
 2. Periscope વપરાશકારનું નામ પ્રદર્શિત નામની નીચે હશે અને તે @ ચિહ્નથી શરૂ થતું હશે.

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણ પરથી:

 1. Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પરથી, બ્રૉડકાસ્ટ માહિતી પેનલ જોવા માટે સ્ક્રીનમાં નીચે જમણી બાજુ વધુ આઈકોન  પર ટેપ કરો.
 2. Periscope વપરાશકારનું નામ પ્રદર્શિત નામની નીચે હશે અને તે @ ચિહ્નથી શરૂ થતું હશે.
View instructions for:

Periscope બ્રૉડકાસ્ટની લિંક કેવી રીતે શોધવી

Periscope પર સુસ્પષ્ટ સામગ્રીની જાણ કરતી વખતે, તમને Periscope બ્રૉડકાસ્ટ ની લિંક પૂરી પાડવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. કેવી રીતે તે અહીં જણાવ્યું છે:

 1. Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પરથી, બ્રૉડકાસ્ટ માહિતી પેનલ જોવા માટે સ્વાઈપ કરો અથવા સ્ક્રીનમાં નીચે જમણી બાજુ વધુ આઈકોન  પર ટેપ કરો.
 2. બ્રૉડકાસ્ટ શેર કરો પર ટેપ કરો અને લિંક શેર કરો પસંદ કરો.

Periscope બ્રૉડકાસ્ટની લિંક કેવી રીતે શોધવી

Periscope પર સુસ્પષ્ટ સામગ્રીની જાણ કરતી વખતે, તમને Periscope બ્રૉડકાસ્ટ ની લિંક પૂરી પાડવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. કેવી રીતે તે અહીં જણાવ્યું છે:

 1. Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પરથી, બ્રૉડકાસ્ટ માહિતી પેનલ જોવા માટે સ્ક્રીનમાં નીચે જમણી બાજુ વધુ આઈકોન   પર ટેપ કરો.
 2. બ્રૉડકાસ્ટ શેર કરો પર ટેપ કરો અને URL કૉપિ કરો પસંદ કરો.

Periscope બ્રૉડકાસ્ટની લિંક કેવી રીતે શોધવી

Periscope પર સુસ્પષ્ટ સામગ્રીની જાણ કરતી વખતે, તમને Periscope બ્રૉડકાસ્ટ ની લિંક પૂરી પાડવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. કેવી રીતે તે અહીં જણાવ્યું છે:

 1. તમને twitter.com પર ટ્વીટ દ્વારા શેર કરેલ Periscope બ્રૉડકાસ્ટ મળે, ત્યારે Periscope બ્રૉડકાસ્ટ પર ક્લિક કરો.
 2. તમારા બ્રાઉઝરના એડ્રેસ બાદમાં પ્રદર્શિત URL કૉપિ કરો. તે આના જેવી હોવી જોઈએ: https://www.pscp.tv/w/…

ટીમનો સંપર્ક કેવી રીતે કરવો તે સહિત વધુ માહિતી માટે Periscope સહાયતા કેન્દ્ર ની મુલાકાત લો.

Bookmark or share this article