અપમાન અને પજવણી

વિહંગાવલોકન

જૂન 2023


તમે અપમાનજનક સામગ્રી શેર નહીં કરો, કોઈને પજવશો નહીં કે અન્ય લોકોને તેમ કરવા માટે પ્રોત્સાહન નહીં આપો.

X પર, તમારા અનોખા દૃષ્ટિકોણને અભિવ્યક્ત કરવામાં તમે સલામતી અનુભવો તે જરૂરી છે. અમે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને ખુલ્લા સંવાદમાં માનીએ છીએ, અને  પ્લૅટફૉર્મ પર નિખાલસ વાતચીતની સગવડ પૂરી પાડવા માટે, અમે એવી વર્તણૂક અને સામગ્રીને પ્રતિબંધિત કરીએ છીએ કે જેનાથી અન્યોની પજવણી થતી હોય અથવા અન્ય લોકો લજ્જિત થતા હોય કે નીચા બતાવાતા હોય. લોકોની સલામતી સામે જોખમો ઊભા કરવા ઉપરાંત, અપમાનજનક વર્તણૂક પ્રભાવિત લોકોમાં શારીરિક અને ભાવનાત્મક મુશ્કેલીઓ પણ પેદા કરી શકે છે. 

 

આ નીતિના ઉલ્લંઘનમાં શું આવે છે? 

 

લક્ષિત પજવણી

અમે લક્ષિત વર્તણૂકને દુર્ભાવનાપૂર્ણ, પ્રત્યુત્તરરહિત અને વ્યક્તિઓનું અપમાન કરવા કે તેમને નીચા બતાવવા માટે ઉદ્દેશિત ગણીએ છીએ. અમે પ્લૅટફૉર્મ પર નિમ્નલિખિત વર્તણૂક પર પ્રતિબંધ મૂકીએ છીએ:

 • વ્યક્તિને લક્ષિત કરવા માટે, ટૂંકા સમયગાળામાં એકથી વધારે ટ્વીટ પોસ્ટ કરવા અથવા દુર્ભાવનાપૂર્ણ સામગ્રીવાળા પ્રત્યુત્તરો સતત પોસ્ટ કરવા. આમાં એક વ્યક્તિને કે એકથી વધારે વ્યક્તિઓને પજવવા માટે પ્રતિબદ્ધ એકાઉન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
 • દુર્ભાવનાપૂર્ણ સામગ્રી વડે વપરાશકારોનો ઉલ્લેખ કરવો અથવા તેમને ટૅગ કરવા.

 

કોઈ વ્યક્તિ અથવા લોકોના સમૂહને પજવવા માટે અન્ય લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા અથવા બોલાવવા

અમે એવી વર્તણૂકને પ્રતિબંધિત કરીએ છીએ જે અપમાન વડે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અથવા લોકોના સમૂહોની પજવણી કરવા અથવા તેમને લક્ષિત કરવા માટે અન્ય લોકોને પ્રોત્સાહિત કરે. આમાં અહીં આપેલી બાબતો સમાવિષ્ટ છે, પરંતુ તેના પૂરતી તે મર્યાદિત નથી: ઑનલાઇન દુરુપયોગ અથવા પજવણી દ્વારા લક્ષિત કરવા લોકોને બોલાવવા અને શારીરિક પજવણી જેવા ઑફલાઇન કૃત્યની વિનંતી કરે તેવી વર્તણૂક.

 

અનિચ્છનીય જાતીય સામગ્રી અને ગ્રાફિક ઑબ્જેક્ટિફિકેશન

X પર કેટલીક સંમતિપૂર્ણ નગ્નતા અને વયસ્કો માટેની સામગ્રીની પરવાનગી આપવામાં આવતી હોવા છતાં, અમે એવી અનિચ્છિત જાતીય સામગ્રી અને ગ્રાફિક પદાર્થીકરણને પ્રતિબંધિત કરીએ છીએ જે કોઈ વ્યક્તિને તેમની સંમતિ વિના જાતીય વસ્તુની કક્ષાએ ઉતારી પાડતી હોય. આમાં અહીં આપેલી બાબતો સમાવિષ્ટ છે, પરંતુ તેના પૂરતી તે મર્યાદિત નથી:

 • કોઈ વ્યક્તિને અવાંછિત અને/અથવા અનિચ્છનીય વયસ્કોને માટેનો મીડિયા મોકલવો, જેમાં છબીઓ, વિડિયો અને GIF સમાવિષ્ટ છે; 
 • કોઈ વ્યક્તિના શરીર વિશે અનિચ્છનીય જાતીય રૂપથી ચર્ચા કરવી; 
 • જાતીય કૃત્યો માટે માંગણી કરવી; અને 
 • એવી અન્ય કોઈપણ સામગ્રી જે અન્યથા કોઈ વ્યક્તિની સંમતિ વિના તેનું જાતીયકરણ કરે. 
   

અપમાન કરે

અમે અન્ય લોકોને લક્ષ્ય બનાવવા માટે અપમાનજનક શબ્દો અથવા અપશબ્દોના ઉપયોગ સામે પગલાં લઈએ છીએ. અપમાનજનક શબ્દો અથવા અપશબ્દોનો ગંભીર, વારંવાર ઉપયોગ કરવા જેવા (પરંતુ તેના પૂરતા મર્યાદિત નહીં તેવા) કેટલાક કિસ્સામાં, જ્યાં અન્ય લોકોની પજવણી કરવાનો અથવા તેમને ધમકાવવાનો સંદર્ભ હોય, તેમાં અમારે ટ્વીટને દૂર કરવી જરૂરી હોઈ શકે છે. અપમાનજનક શબ્દો અને અપશબ્દોનો માફકસર, પૃથક ઉપયોગ જેવા અન્ય કિસ્સા (પરંતુ તેના પૂરતા તે મર્યાદિત નથી), જ્યાં અન્ય લોકોની પજવણી કરવાનો અથવા તેમને ધમકાવવાનો સંદર્ભ હોય, તેમાં અમે નીચે વધુ વિગતમાં વર્ણવ્યા મુજબ ટ્વીટની દૃશ્યતાને મર્યાદિત કરી શકીએ છીએ. કૃપા કરીને એ બાબતની પણ નોંધ લેશો કે કેટલીક વ્યક્તિઓને અમુક ચોક્કસ શબ્દો અપમાનજનક લાગતા હોવા છતાં, અમે એવી દરેક કિસ્સા સામે પગલાં લઈશું નહીં જ્યાં અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય. 

 

હિંસક બનાવનો અસ્વીકાર

અમે એવી સામગ્રી પર પ્રતિબંધ મૂકીએ છીએ જે સામૂહિક હત્યા અથવા અન્ય સામૂહિક જાનહાનિની ઘટનાઓ થઈ હોવાને નકારે છે, જ્યાં અમે ચકાસણી કરી શકીએ છીએ કે ઘટના બની હતી અને જ્યારે સામગ્રી અપમાનજનક સંદર્ભ સાથે શેર કરવામાં આવે છે. આમાં “હાનિકારક છેતરપિંડી” તરીકે આવી ઘટનાના સંદર્ભો અથવા પીડિતો અથવા બચી ગયેલા લોકો બનાવટી અથવા “અભિનય કરનારાઓ” હોવાનો દાવો શામેલ હોઈ શકે છે. તેમાં મોટી ખૂનરેજી, શાળામાં થતો ગોળીબાર, આતંકવાદી હુમલાઓ અને કુદરતી આપત્તિઓ જેવી ઘટનાઓનો સમાવેશ છે, પરંતુ તેના પૂરતી તે મર્યાદિત નથી.

 

આ સામગ્રીની Xના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બાબતે સમીક્ષા કરવામાં આવે તે માટે શું મારે આ સામગ્રીની લક્ષિત વ્યક્તિ હોવું જરૂરી છે?

અમારી ટીમને સંદર્ભ સમજવામાં મદદ મળી રહે તે માટે, કેટલીક વાર લક્ષિત થતી વ્યક્તિ સાથે જ સીધી વાત કરવી અમારા માટે જરૂરી બને છે, જેથી કરીને એ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે અમલીકરણ સંબંધી કોઈ પણ પગલું લેતા પહેલાં અમારી પાસે જરૂરી માહિતી છે. કેટલાક ટ્વીટસ જ્યારે અલગ પાડીને જોવામાં આવે ત્યારે અપમાનજનક લાગતા હોઈ શકે છે, પરંતુ બહોળા વાર્તાલાપના સંદર્ભમાં જોવામાં આવે ત્યારે તેમ ન હોય તેવું બની શકે છે. જ્યારે અમે કેસોની સમીક્ષા કરીએ છીએ, ત્યારે તે સ્પષ્ટ થઈ શકતું નથી કે સંદર્ભ કોઈ વ્યક્તિનો દુરુપયોગ કરવાનો, કે તે ટ્વીટને સંલગ્ન આવેલી જાહેરાતોથી બાકાત રાખવાનો છે.

 • આના દ્વારા X પર સામગ્રીને X પર ઓછું વિઝિલ્બ બનાવવું:
  • શોધ પરિણામો, ઇન-પ્રોડક્ટ ભલામણો, વલણો, સૂચનાઓ અને હોમ ટાઈમલાઈનમાંથી ટ્વીટ દૂર કરવું
  • ટ્વીટની શોધક્ષમતાને લેખકની પ્રોફાઇલ સુધી મર્યાદિત કરવી
  • જવાબોમાં ટ્વીટને ડાઉનરેન્કિંગ
  • લાઈક્સ, પ્રત્યુત્તરો, રીટ્વીટ્સ, અવતરણની સાથે ટ્વીટ, બુકમાર્ક્સ, શેર, પ્રોફાઈલ પર પિન, જોડાણ ગણતરીઓ અથવા ટ્વિટ સંપાદિત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો
  • ટ્વીટને સંલગ્ન જાહેરાતો રાખવાથી તેને બાકાત રાખવું
 • ઈમેલ અથવા ઇન-પ્રોડક્ટ ભલામણોમાંથી ટ્વીટ્સ અને/અથવા એકાઉન્ટ્સને બાકાત રાખવા. 
 • ટ્વીટને દૂર કરવાની જરૂર પડવી.
  • ઉદાહરણ તરીકે, અમે કોઈ વ્યક્તિને ઉલ્લંઘનવાળી સામગ્રી દૂર કરવાનું કહી શકીએ છીએ અને તેઓ ફરી ટ્વીટ કરી શકે તે પહેલાં તેમને થોડા સમય માટે માત્ર વાંચનલક્ષી મોડ જ આપી શકીએ છીએ.
 • અનિચ્છિત જાતીય સામગ્રી અને ગ્રાફિક પદાર્થીકરણ વિરોધી અમારી નીતિનું ઉલ્લંઘન કરવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય ધરાવતા એકાઉન્ટ્સ અથવા વ્યક્તિઓને પજવવા માટે પ્રતિબદ્ધ એકાઉન્ટ્સને રદબાતલ કરવાં.

અમલીકરણના વિકલ્પોની અમારી શ્રેણી વિશે વધુ જાણો.

જો કોઈ વ્યક્તિ માને છે કે તેમનું એકાઉન્ટ ભૂલથી રદબાતલ કરવામાં આવ્યું છે, તો તેઓ  અપીલ સબમિટ કરી શકે છે.

આ લેખને શેર કરો