goglobalwithtwitterbanner

Tungkol sa Mga May Ticket na Space

Ang Mga May Ticket na Space ay paraan ng pagsuporta sa mga creator sa Twitter para sa kanilang oras at pagod sa pag-host, pagsasalita, at pangangasiwa ng pampublikong usapan. Puwedeng kumita ang mga creator ng bahagi ng revenue mula sa mga nabiling ticket sa Twitter para makadalo sa Mga May Ticket na Space ng mga creator.

Note: Sa ngayon, ang mga kasali lang mula sa inisyal na test group na nakakatugon sa mga minimum na kinakailangan ang puwedeng mag-apply para makapag-host ng May Ticket na Space.

FAQ tungkol sa Mga May Ticket na Space

 

Ano ang Mga May Ticket na Space?

Nakakatulong ang Mga May Ticket na Space para kumita ang mga creator mula sa mga Space na hino-host nila habang binibigyan ang kanilang mga audience ng pagkakataong maipakita ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagbili ng mga ticket para makasama at makausap nila ang mga creator sa Twitter Spaces. Magagamit ng mga creator ang Mga May Ticket na Space para mag-host ng mga workshop, usapan, o meet-and-greet kasama ng mga pinaka-loyal nilang tagahanga. Ang pandaigdigang platform ng Twitter ang perpektong lugar para mag-host ng mga live at may bayad na event. Ngayon, puwede nang kumita ang mga creator sa pamamagitan ng pag-host ng kanilang mga Space.

 

Ano ang mga pamantayan sa pagiging kuwalipikado?

Para makita ang mga pinakabagong pamantayan sa pagiging kuwalipikado, mangyaring pumunta sa Patakaran sa Mga May Ticket na Space.

 

Paano makakapagsimula ng May Ticket na Space ang mga creator?

Para simulan ang pag-host ng Mga May Ticket na Space, kailangan munang matugunan ng mga creator ang mga minimum na kinakailangan sa pagiging kuwalipikado para makapagsumite ng aplikasyon. Limitado ang dami ng kasali sa test group na tatanggapin sa inisyal na yugto, pero ilalagay namin sa waitlist ang mga aplikante kung tatanggapin namin ang kanilang aplikasyon.

Sa sidebar, pumunta sa Monetization > Mga May Ticket na Space. Dito mo matututunan ang higit pa tungkol sa Mga May Ticket na Space, dito mo makikita kung natutugunan mo ang mga minimum na kinakailangan sa pagiging kuwalipikado, at dito ka magsusumite ng aplikasyon.

Bago matanggap, kakailanganin mong sang-ayunan ang Mga Tuntunin sa Creator ng Mga May Ticket na Space at kumpletuhin ang proseso ng onboarding, kabilang ang pagbubukas o pag-link ng iyong Stripe account.

 

Paano makakapag-reschedule o makakapagkansela ng May Ticket na Space ang mga creator?

Hindi pa available ang pag-reschedule ng Mga May Ticket na Space. Ang tanging opsyon lang ay ang pagkansela sa event. Kapag nakansela ang isang event, awtomatikong bibigyan ng refund ang lahat ng may-ari ng ticket o kaya ay makakatanggap sila ng credit para sa pagbili ng mga ticket ng May Ticket na Space.

Para magkansela, buksan lang ang card ng nakaiskedyul na Space at mag-tap sa Kanselahin ang Space na ito. May lalabas na kumpirmasyon, at kapag nakumpirma na ito, kakanselahin ang Space. Ang lahat ng may-ari ng ticket ay makakatanggap ng abiso sa pagkansela at may ilalapat na refund o mga credit sa kanilang account para sa susunod nilang pagbili ng mga ticket.

 

Paano nagre-refund?

Hindi puwedeng magbigay ng mga refund ang host ng event. Sa iOS, App Store lang ang makakapagbigay ng mga refund kapag nagsumite ng kahilingan sa pag-refund ang may-ari ng ticket.

 

Paano ang mga payout sa creator?

 • Sisingilin ba ang mga creator para sa mga chargeback? 
  Kakaltasin ang mga chargeback sa kabuuang mga payout ng mga creator. Hindi maniningil ang Twitter sa mga creator para sa mga bayaring nauugnay sa mga chargeback, gayunpaman, puwedeng mabago nang walang abiso ang patakarang ito.
 • Magkano ang natatanggap ng mga creator sa payout?
  Ang halagang nakikita ng mga creator sa balanse nila sa Twitter ang tumatantya sa kinita nilang revenue. Puwedeng kumita ang mga creator ng hanggang 97%* ng revenue na kinita sa mga nabiling ticket para sa kanilang Mga May Ticket na Space pagkatapos kaltasin ang mga bayarin sa platform sa mga in-app na pagbili. Kung naaangkop, puwedeng maningil ng bayad sa pag-convert ng currency o bayad sa pag-transfer ang tagaproseso ng pagbabayad para matanggap ang pera. Bukod pa rito, puwedeng maningil ng bayad ang kumpanya ng e-wallet para ma-access ang pera. Walang kontrol ang Twitter sa mga rate ng palitan ng currency o iba pang bayaring ipapataw ng tagaproseso ng pagbabayad. 

  *Tandaan: Kapag ang lifetime na kita ng isang creator ay umabot na sa $50,000 sa kabuuan mula sa mga produkto ng monetization ng creator sa Twitter (kabilang ang Mga May Ticket na Space at Mga Super Follow), magiging kuwalipikado ang creator na kumita ng hanggang 80% ng revenue sa mga kikitain niya sa hinaharap mula sa mga produkto ng monetization ng creator sa Twitter pagkatapos kaltasin ang mga bayad sa platform sa mga in-app na pagbili. Ang kakayahan mong kumita ng revenue ay napapailalim sa Mga Tuntunin sa Creator ng Mga May Ticket na Space ng Twitter.
 • Ano ang mga opsyon ng creator sa payout?
  Nakadepende sa lokasyon ng creator ang mga available na paraan ng payout. Isinasagawa ang mga payout gamit ang Stripe creator account ng creator. Tandaan: kung may customer na humingi o naging kuwalipikado para sa chargeback at naging matagumpay ito, makakakita ang creator ng pagbabago na nagsasaad na na-refund ang ticket.
 • Naproseso na ang aking payout. Nasaan ito?
  Kadalasan, umaabot ng 3-5 araw ng negosyo bago lumabas ang pondo sa iyong bank account. Sa ilang pagkakataon, puwede itong umabot nang hanggang 10 araw ng negosyo. 

  Kung lampas 10 araw na simula noong nailista ang iyong payout bilang naproseso na, mangyaring makipag-ugnayan sa Stripe. Kung patuloy kang makakaranas ng mga isyu, pumunta sa Humingi ng suporta mula sa Monetization > Mga May Ticket na Space sa sidebar. Pakilagay ang iyong username sa Twitter (o “handle”) at sisiyasatin namin ang payout.
 • Magkano ang minimum na halaga ng pag-withdraw?
  Ang minimum na halaga ng pag-withdraw ay $50 para sa mga creator sa US. Dapat mong maabot ang minimum na iyon para sa bawat pag-withdraw.
 • Naabot ko na ang minimum na halaga ng pag-withdraw, pero hindi ako maka-withdraw.
  Puwedeng hindi maproseso ang kahilingan mo sa payout kung may hindi tugmang impormasyon sa iyong account. Baka kailangan mong ilagay ulit ang mga detalye ng account mo sa bangko (o debit card) sa iyong account sa Stripe.
 • Para sa pag-file ng buwis sa US, makakatanggap ba ako ng Form 1099?
  Ang mga creator na taga-US ay makakatanggap ng IRS Form 1099 kung kumita sila ng lampas $600 USD sa nakalipas na tax year. May ipapadala sa iyong kopya ng iyong 1099 form.

Bookmark or share this article