goglobalwithtwitterbanner

Mag-ulat ng mga paglabag

Nagbibigay ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya sa kung paano mag-ulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter at Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet o profile

Maaari kang direktang mag-ulat mula sa isang indibidwal na Tweet o profile para sa ilang partikular na paglabag, kabilang ang: spam, mapang-abuso o nakakapinsalang content, mga hindi naaangkop na ad, pananakit sa sarili, at pagpapanggap. Para sa impormasyon tungkol sa pag-uulat ng iba pang uri ng mga paglabag, basahin ang seksyong Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag sa ibaba.


Paano mag-ulat ng mga indibidwal na Tweet para sa mga paglabag:

Alamin kung paano mag-ulat ng Mga Tweet (o Direktang Mensahe) para sa mga paglabag.


Paano mag-ulat ng media para sa mga paglabag:

Matutunan kung paano mag-ulat ng Mga Tweet para sa media, at basahin ang patakaran sa media ng Twitter.

 

Paano mag-ulat ng mga profile para sa mga paglabag:

 1. Buksan ang profile na gusto mong iulat.
 2. Piliin ang icon ng overflow   
 3. Piliin ang Iulat at pagkatapos ay piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat.
 4. Kung pipiliin mo ang Mapang-abuso o nakakapinsala ito, hihingan ka namin ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyung iniuulat mo. Maaari din naming hilingin sa iyo na pumili ng mga karagdagang Tweet mula sa account na iniuulat mo upang magkaroon kami ng mas malawak na konteksto upang suriin ang iyong ulat.
 5. Isasama namin ang text ng mga Tweet na iniulat mo sa mga email ng pag-follow up at abiso namin sa iyo. Para mag-opt out na makatanggap ng impormasyong ito, paki-uncheck ang kahon sa tabi ng Maipapakita ng mga update tungkol sa ulat na ito ang mga Tweet na ito.
 6. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga karagdagang pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.

Paano mag-ulat ng partikular na content sa isang Sandali

Paano mag-ulat ng Tweet sa isang Sandali para sa mga paglabag:

 1. Mag-navigate papunta sa Tweet na nasa Sandali na gusto mong iulat. 
 2. I-click o i-tap ang  na icon .
 3. I-click o i-tap ang Iulat ang Tweet.
 4. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 5. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.

Paano mag-ulat ng maraming bahagi ng isang Sandali para sa mga paglabag:

 1. Bisitahin ang form sa pag-uulat ng Mga Sandali
 2. Ilagay ang URL ng Sandali na gusto mong iulat.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Magbigay sa amin ng hanggang 5 Tweet na nasa Sandali na posibleng nakakalabag.
 5. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.


Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag

Binabalangkas ng impormasyon sa ibaba ang mga uri ng mga paglabag na maaari mong iulat sa amin sa pamamagitan ng aming Help Center.

 

Note: Kapag nag-uulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter at Mga Tuntunin ng Serbisyo sa pamamagitan ng Help Center, maaaring hilingin sa iyo na pahintulutan kaming magbahagi ng ilang parte ng ulat mo sa mga third party, gaya ng apektadong account.

Paano mag-ulat para sa ibang tao

Maaari kang mag-ulat ng mga paglabag para sa ibang tao. Sumangguni sa mga kategorya at tagubiling nakalista sa itaas o makipag-ugnayan sa amin upang isumite ang iyong ulat. Maaari ka ring mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet o profile (tingnan ang seksyong Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet o profile sa itaas).

Paano maghanap ng username sa Periscope

Kapag nag-uulat ng tahasang content sa Periscope, maaaring hilingin sa iyong magbigay ng username sa Periscope. 

Sa pamamagitan ng twitter.com:

 1. Kapag nakahanap ka ng broadcast sa Periscope na ibinahagi sa pamamagitan ng Tweet sa twitter.com, mag-click sa broadcast sa Periscope.
 2. Kung live ang broadcast sa Periscope, hanapin ang display name ng user ng Periscope (nasa kaliwang sulok sa ibaba). I-click ito upang makapagpakita ng view ng profile. Kopyahin ang username sa Periscope (magsisimula ito sa simbolong @).
 3. Kung replay ang broadcast sa Periscope, makikita mo ang username sa Periscope sa ibaba mismo ng display name ng user. Kopyahin ito (magsisimula ito sa simbolong @).

Mula sa isang iOS device:

 1. Mula sa broadcast sa Periscope, mag-swipe pataas o i-tap ang icon na higit pa  sa kanang bahagi sa ibaba ng screen upang tingnan ang panel ng impormasyon ng broadcast.
 2. Makikita sa ilalim ng display name ang username sa Periscope, at magsisimula ito sa simbolong @.

Mula sa isang Android device:

 1. Mula sa broadcast sa Periscope, i-tap ang icon na higit pa  sa kanang bahagi sa ibaba ng screen upang tingnan ang panel ng impormasyon ng broadcast.
 2. Makikita sa ilalim ng display name ang username sa Periscope, at magsisimula ito sa simbolong @.
View instructions for:

Paano maghanap ng link ng broadcast sa Periscope

Kapag nag-uulat ng tahasang content sa Periscope, maaaring hilingin sa iyong ibigay ang link ng broadcast sa Periscope. Ganito ito gawin:

 1. Mula sa broadcast sa Periscope, mag-swipe pataas o i-tap ang icon na higit pa  sa kanang bahagi sa ibaba ng screen upang tingnan ang panel ng impormasyon ng broadcast.
 2. I-tap ang Ibahagi ang Broadcast at piliin ang Ibahagi ang Link.

Paano maghanap ng link ng broadcast sa Periscope

Kapag nag-uulat ng tahasang content sa Periscope, maaaring hilingin sa iyong ibigay ang link ng broadcast sa Periscope. Ganito ito gawin:

 1. Mula sa broadcast sa Periscope, i-tap ang icon na higit pa   sa kanang bahagi sa ibaba ng screen upang tingnan ang panel ng impormasyon ng broadcast.
 2. I-tap ang Ibahagi ang Broadcast at piliin ang Kopyahin ang URL.

Paano maghanap ng link ng broadcast sa Periscope

Kapag nag-uulat ng tahasang content sa Periscope, maaaring hilingin sa iyong ibigay ang link ng broadcast sa Periscope. Ganito ito gawin:

 1. Kapag nakahanap ka ng broadcast sa Periscope na ibinahagi sa pamamagitan ng Tweet sa twitter.com, mag-click sa broadcast sa Periscope.
 2. Kopyahin ang URL na ipinapakita sa address bar ng iyong browser. Ganito dapat ang hitsura nito: https://www.pscp.tv/w/…

Bisitahin ang Help Center ng Periscope para sa higit pang impormasyon, kabilang ang mga paraan kung paano makikipag-ugnayan sa team.

Bookmark or share this article