Paano i-deactivate ang iyong account

Gusto mo bang magpahinga muna sa paggamit ng Twitter? Nauunawaan namin. Minsan, magandang dumistansya muna sa lahat ng nangyayari. O kung gusto mong magpahinga nang tuluyan mula sa Twitter, matutulungan ka rin namin. Sundin ang aming sunod-sunod na tagubilin sa kung paano i-deactivate—o i-delete—ang iyong Twitter account.

Tandaan: Kung nagkakaroon ka ng isyu sa account (hal. mga nawawalang Tweetmaling bilang ng tagasunod o sinusundanmga kahina-hinalang Direktang Mensahe o posibleng pagkakompromiso ng account), hindi ito malulutas ng pagde-deactivate at pagre-reactivate ng account mo. Mangyaring sumangguni sa aming mga artikulo sa pag-troubleshoot o makipag-ugnayan sa Suporta sa Twitter.

 

Pagde-deactivate vs. pagde-delete sa iyong Twitter account

Ang pagde-deactivate sa iyong Twitter account ang unang hakbang para permanenteng i-delete ang iyong account. Tumatagal nang 30 araw ang pagde-deactivate. Kung hindi mo ia-access ang iyong account sa loob ng 30 araw na tagal para sa pagde-deactivate, made-delete ang account mo at hindi na maiuugnay ang iyong username sa account mo.
 

 

Pagde-deactivate sa iyong Twitter account

Sinisimulan ng pagde-deactivate ang proseso ng permanenteng pagde-delete ng iyong Twitter account. Sinisimulan ng hakbang na ito ang 30 araw na palugit na nagsisilbing panahon mo para makapagpasya kung gusto mong i-reactivate ang iyong account.

Sa pamamagitan ng pagde-deactivate ng iyong Twitter account, hindi na makikita sa twitter.com, Twitter para sa iOS, o Twitter para sa Android ang iyong username (o “handle”) at pampublikong profile. 
 

 

Pagde-delete sa iyong Twitter account

Pagkalipas ng iyong 30 araw na palugit para sa pagde-deactivate, permanente nang ide-delete ang iyong Twitter account. Kung hindi ka magla-log in sa iyong account sa loob ng 30 araw na palugit, ipinapaalam nito sa amin na gusto mong permanenteng i-delete ang iyong Twitter account. Kapag na-delete na ang iyong account, hindi na magiging available ang iyong account sa aming mga system. Hindi mo mare-reactivate ang dati mong account at hindi mo maa-access ang anumang lumang Tweet.

Kapag na-delete na ang iyong account pagkalipas ng 30 araw na palugit para sa pagde-deactivate, magagamit ng iba pang Twitter account ang iyong username para sa pagpaparehistro.

 

Mga nangungunang bagay na dapat malaman bago i-deactivate ang iyong account

Narito ang ilang bagay na dapat tandaan kung nagpasya kang i-deactivate o i-delete ang iyong Twitter account:

  • Kung ide-delete ang iyong Twitter account, hindi nito made-delete ang iyong impormasyon mula sa mga search engine gaya ng Google o Bing dahil hindi kontrolado ng Twitter ang mga site na iyon. May mga hakbang na puwede mong gawin kung makikipag-ugnayan ka sa search engine.
  • Kapag na-deactivate mo ang iyong Twitter account, nariyan pa rin ang mga pagbanggit sa username ng iyong account sa mga Tweet ng ibang tao. Gayunpaman, hindi na ito magli-link sa profile mo dahil hindi na magiging available ang iyong profile. Kung gusto mong suriin ang content sa ilalim ng Mga Patakaran sa Twitter, puwede kang maghain ng ticket dito.
  • Hindi mo kailangang i-delete ang iyong account para palitan ang username o email na nauugnay sa Twitter account mo. Pumunta sa Impormasyon ng account para i-update iyon anumang oras.
  • Sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account sa loob ng 30 araw na palugit para sa pagde-deactivate, agad na mare-restore ang account mo.
  • Kung gusto mong i-download ang iyong data sa Twitter, kailangan mo itong hilingin bago mo i-deactivate ang iyong account. Hindi maaalis ng pagde-deactivate ng iyong account ang data mula sa mga system ng Twitter.
  • Puwedeng panatilihin ng Twitter ang ilang impormasyon sa na-deactivate mong account para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng platform nito at mga taong gumagamit ng Twitter. Makikita ang higit pang impormasyon dito.
     

Kung nagkakaproblema ka sa pamamahala sa iyong Twitter account, tingnan ang mga tip na ito para sa pamamahala ng mga karaniwang isyu bago i-delete ang iyong Twitter account.

 
Paano i-deactivate ang iyong account
Step 1

I-tap ang icon ng navigation menu , pagkatapos ay i-tap ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Iyong account, pagkatapos ay i-tap ang I-deactivate ang iyong account.

Step 3

Basahin ang impormasyon sa pagde-deactivate ng account, pagkatapos ay i-tap ang I-deactivate.  

Step 4

Ilagay ang iyong password kapag na-prompt at i-tap ang I-deactivate.

Step 5

Kumpirmahing gusto mong magpatuloy sa pamamagitan ng pag-tap sa Oo, i-deactivate.

Step 1

Sa menu sa itaas, makikita mo ang icon ng navigation menu  o ang icon ng profile mo. I-tap ang alinmang icon na mayroon ka, pagkatapos ay i-tap ang Mga setting at privacy.

Step 2

I-tap ang Account, pagkatapos ay i-tap ang I-deactivate ang iyong account.

Step 3

Basahin ang impormasyon sa pagde-deactivate ng account, pagkatapos ay i-tap ang I-deactivate.  

Step 4

Ilagay ang iyong password kapag na-prompt at i-tap ang I-deactivate.

Step 5

Kumpirmahing gusto mong magpatuloy sa pamamagitan ng pag-tap sa Oo, i-deactivate.

Step 1

Mag-click sa icon ng Higit pa  at mag-click sa Mga setting at privacy mula sa drop-down menu.

Step 2

Mula sa tab na Iyong account, mag-click sa I-deactivate ang iyong account.

Step 3

Basahin ang impormasyon sa pagde-deactivate ng account, pagkatapos ay i-click ang I-deactivate

Step 4

Ilagay ang iyong password kapag na-prompt at kumpirmahing gusto mong magpatuloy sa pamamagitan ng pag-click sa button na I-deactivate ang account.


Kung nami-miss mo na ang Twitter at wala pang 30 araw, mag-log in lang at sundin ang mga hakbang na ito para i-reactivate ang iyong account.
 

 

Mga FAQ sa Pagde-deactivate

Made-delete din ba ang aking mga direktang mensahe kung magde-deactivate ng Twitter?

Sa loob ng 30 araw na tagal para sa pagde-deactivate, hindi ide-delete ang iyong mga direktang mensahe. Kapag natapos na ang panahon para sa pagde-deactivate at na-delete na ang iyong account, made-delete din ang mga direktang mensaheng ipinadala mo.

Na-deactivate ko na ang aking account, pero bakit palagi itong nare-reactivate?

Kung pinayagan mo ang anumang app ng third-party na i-access ang iyong account, posibleng nagla-log in ka mula sa ibang app nang hindi direkta. Dahil awtomatikong nire-reactivate ng pag-log in sa Twitter ang iyong account, tiyaking bawiin ang access ng app ng third-party sa iyong Twitter account.

Paano kung wala sa akin ang password ko habang sinusubukan kong mag-deactivate?

Kung wala kang access dito, o kung nakakatanggap ka ng maling mensahe, posibleng kailangan mong i-reset ang iyong password. Subukang humiling ng email sa pag-reset ng password.

Humiling ako ng email sa pag-reset ng password, pero paano kung nawalan ako ng access sa aking email address na ginamit ko para i-set up ang aking account?

Kung mawawalan ka ng access sa iyong email address na nakakonekta sa iyong Twitter account, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa service provider ng email mo. Humingi ng tulong sa pag-access sa iyong email address. Ang pagde-deactivate ay isang pagkilos na dapat isagawa ng isang kumpirmadong may-ari ng account o ayon sa kahilingan ng isang kumpirmadong may-ari ng account. Maliban na lang kung makikipag-ugnayan ka sa amin mula sa kumpirmadong email address (o kung may access ka sa beripikadong numero ng mobile na nasa account), hindi namin made-deactivate ang account sa ngalan mo. Kung may access ka sa beripikadong numero ng mobile na nasa iyong account, puwede kang humiling na mag-reset ng password.

Paano ko ide-deactivate ang aking na-lock o nasuspindeng account?

Para i-deactivate ang nasuspinde o na-lock mong account, mangyaring magsumite ng kahilingan dito. Puwede ring ipadala ang mga kahilingan sa mga contact na nakalista sa ilalim ng seksyong “Paano Makipag-ugnayan sa Amin” ng aming Patakaran sa Privacy.

Puwede ka ring humingi ng tulong sa pag-unlock ng iyong account. Makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa pamamahala ng iyong na-lock o nasuspindeng account, kabilang ang paghahain ng apela.

Ibahagi ang artikulong ito