goglobalwithtwitterbanner

Ohjeistus lainvalvontaviranomaisille

Mikä Twitter on?

Twitter on maailmanlaajuinen tietoverkko, jossa käyttäjät voivat jakaa ajatuksia reaaliaikaisesti. Ihmiset ja organisaatiot lähettävät viestejä käyttäen verkko-tai mobiilisivustoamme, Twitter-sovelluksia (esimerkiksi Twitter Androidille tai Twitter iOS:lle), tekstiviestejä tai kolmannen osapuolen sovelluksia.

Lisätietoja saat osoitteesta about.twitter.com. Ajantasaiset tiedot Twitterin ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista löytyvät ohjekeskuksesta.

Yhdysvalloissa asuville käyttäjille Twitter-palvelun tarjoaa San Franciscossa, Kaliforniassa toimipaikkaansa pitävä Twitter, Inc. Yhdysvaltain ulkopuolella asuville käyttäjille Twitter-palvelun tarjoaa Dublinissa, Irlannissa toimipaikkaansa pitävä Twitter International Company.

Mitä tilitietoja Twitterillä on?

Suurin osa Twitter-tilitiedoista on julkisia, eli kuka tahansa voi nähdä ne. Twitter-tilin profiilissa on profiilikuva, otsakekuva ja taustakuva sekä twiiteiksi kutsuttuja tilapäivityksiä. Lisäksi tilin haltija voi julkisessa profiilissaan näyttää ilmoittamansa sijainnin (esimerkiksi San Francisco), URL-osoitteen (esimerkiksi twitter.com) ja lyhyen "kuvauksen" tilistä. Lisätietoja käyttäjiltä kerättävistä ja heitä koskevista tiedoista on yksityisyyskäytännössä.

Onko Twitterillä pääsy käyttäjien omiin valokuviin tai videoihin?

Twitter tarjoaa tallennustilan osalle Twitteriin ladatuista kuvista (pic.twitter.com-kuville) sekä Twitter-tilien profiilikuville ja otsakekuville. Twitter ei kuitenkaan ole ainoa Twitter-käyttöympäristössä esiintyvien kuvien säilyttäjä. Lisätietoa valokuvien julkaisemisesta Twitterissä.

Twitter tarjoaa tallennustilan osalle Twitteriin ladatuista videoista (pic.twitter.com-videoille) ja Periscope-palveluun ladatuille videoille. Huomaa, ettei Twitter ole ainoa Twitter-käyttöympäristössä esiintyvien videoiden säilyttäjä.

Twitterissä ja Twitterin yksityisviesteissä jaetut linkit muunnetaan automaattisesti muotoon http://t.co. Vaikka linkin muoto on http://t.co, tämä ei tarkoita, että video tai kuva on Twitterin palvelimella.

Mikä Periscope on?

Periscope on erillinen mobiilipalvelu, jossa käyttäjät voivat luoda ja jakaa reaaliaikaisia videolähetyksiä. Tietoja Periscope-käyttäjiltä ja käyttäjistä kerättävistä tiedoista on Periscope-palvelun yksityisyyskäytännössä. Periscopen ohjekeskus antaa lisätietoa Periscopesta. Käyttäjät voivat halutessaan rekisteröidä Periscope-tilin ilman Twitter-tiliä tai yhdistämättä sitä Twitter-tiliinsä.

Mikä Vine on?

Lokakuussa 2016 ilmoitimme Vine-mobiilisovelluksen sulkemisesta. Vine-sovelluksesta muokattiin riisutumpi Vine Camera. Käyttäjät voivat luoda kuuden sekunnin videosilmukoita tässä sovelluksessa ja julkaista ne Twitter-tilillään tai tallentaa ne puhelimeensa. 

Tietojen säilyttämisestä

Twitter

Twitterillä on erityyppisille tiedoille eripituiset säilytysajat käyttöehtojemme ja yksityisyyskäytäntömme mukaisesti. Twitterin reaaliaikaisen luonteen vuoksi osaa tiedoista (esimerkiksi IP-lokeja) säilytetään vain lyhyen aikaa.

Osa tallentamistamme tiedoista kerätään automaattisesti, ja osan käyttäjät antavat vain halutessaan. Emme voi taata säilyttämiemme tietojen paikkansapitävyyttä. Käyttäjä on esimerkiksi voinut luoda valeprofiilin tai nimettömän profiilin. Twitter ei edellytä oikean nimen käyttöä, sähköpostivarmennusta tai henkilöllisyyden todistamista. Lisätietoa tietojen säilyttämistä koskevista Twitterin säännöistä on yksityisyyskäytännössä.

HUOM. Käytöstä poistetun tilin tilitiedot, mukaan lukien twiitit, ovat saatavissa vain hyvin lyhyen aikaa käytöstä poiston jälkeen. Lisätietoa käytöstä poistetuista tileistä on täällä. Tilin haltijan poistama sisältö (esimerkiksi twiitit) ei yleensä ole saatavilla.

Periscope

Periscope säilyttää eri tietotyyppejä eripituisen ajan. Lähetyksiä ja lähetystietoja saatetaan säilyttää vain lyhyen aikaa. Tietoa lähetysten saatavuudesta saat Periscopen ohjekeskuksesta. Lisätietoja tietojen säilyttämistä koskevista käytännöistä on Periscopen yksityisyyskäytännössä.

Twitter-UID:n, Periscope-käyttäjätunnuksen ja Periscope-lähetyksen paikannus

Twitter-UID:n paikannus

Periscope-käyttäjätunnuksen tai lähetyksen paikannus

Lue ohjeet Periscope-käyttäjätunnuksen paikantamiseen.

Säilytyspyynnöt

Otamme vastaan viranomaisten pyyntöjä sellaisten tietueiden säilyttämiseksi, joilla voi olla arvoa todisteina oikeudessa. Säilytämme tilin tietueiden väliaikaista tilannevedosta 90 päivän ajan oikeudenkäyntiä odoteltaessa, mutta emme luovuta tilannevedosta tuona aikana.

Säilytyspyynnön tulee sovellettavan lain mukaisesti

 • olla pyytävän viranomaisen allekirjoittama
 • sisältää virallinen vastaussähköpostiosoite ja se tulee lähettää lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjassa
 • sisältää Twitter-profiilin @tunnus ja URL (esimerkiksi https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) ja/tai Twitter-tilin julkinen UID-tunnus tai Periscope-käyttäjätunnus ja URL (esimerkiksi @twittersafety ja https://periscope.tv/twittersafety). Twitter-UID paikannetaan näin ja Periscope-käyttäjätunnus näin.

Saatamme noudattaa pyyntöjä pidentää säilytysaikaa, mutta kannustamme lainvalvontaviranomaisia tekemään tietopyynnöt ripeästi asianmukaisia kanavia käyttäen, sillä emme voi taata pyydetyn aineiston saatavuutta.

Lainvalvojat ja muut viranomaiset voivat tehdä käyttäjätietojen säilytyspyyntöjä Legal Request Submissions ‑sivustomme (t.co/lr tai http://legalrequests.twitter.com) kautta. Lisää ohjeita löydät alta.

Twitter-tilitietoja koskevat pyynnöt

Käyttäjien tilitietoja koskevat viranomaispyynnöt tulee osoittaa San Franciscossa, Kaliforniassa toimivalle Twitter, Inc.:lle tai Dublinissa, Irlannissa toimivalle Twitter International Companylle. Twitter reagoi oikeusteitse tehtyihin pyyntöihin, jotka noudattavat sovellettavaa lakia.

Yksityisen tiedon luovutukseen vaaditaan haaste tai oikeuden päätös

Twitter-käyttäjiä koskevia ei-julkisia tietoja ei luovuteta lainvalvontaviranomaisille muutoin kuin oikeusteitse tehdyn pyynnön, kuten haasteen, oikeuden määräyksen tai muun oikeudenkäyntimenettelyn perusteella tai vastauksena jäljempänä kuvattuun tietopyyntöön hätätilanteessa.

Viestintäsisällön luovutukseen vaaditaan etsintälupa

Viestintäsisältöön (esimerkiksi twiittien, yksityisviestien ja valokuvien sisältöön) liittyvissä pyynnöissä edellytetään lainmukaista etsintälupaa tai vastaavaa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Ilmoittaako Twitter käyttäjille näiden tilitietoja koskevista pyynnöistä?

Kyllä. Twitterin käytäntönä on ennen Twitter- tai Periscope-tilitietojen luovuttamista ilmoittaa käyttäjälle pyynnöstä ja toimittaa tälle pyynnön kopio mahdollisimman pian (ennen tilitietojen luovutusta tai sen jälkeen), ellei ennakkoilmoitusta ole meiltä kielletty (esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion lain 18 luvun 2705(b) pykälän nojalla). Pyydämme, että mahdolliseen pyynnön salauspyyntöön liitetään salauksen kesto (esimerkiksi 90 päivää), jona aikana Twitter ei saa ilmoittaa asiasta käyttäjälle. Käyttäjälle saatetaan jättää ilmoittamatta painavista syistä, kuten välittömästi henkeä uhkaavissa tilanteissa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai terrorismiin liittyvissä tapauksissa.

Mitä tietoja on annettava pyydettäessä tilitietoja?

Pyydettäessä käyttäjien tilitietoja sovellettavan lain mukaisesti on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Tutkinnan alaisen Twitter-profiilin @tunnus ja URL (esimerkiksi https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) tai Twitter-tilin julkinen UID-tunnus). Ohjeet Twitter-UID:n paikantamiseen löydät täältä.
 • Periscope-pyynnössä tulee ilmoittaa käyttäjän Periscope-käyttäjätunnus ja -URL (esimerkiksi @twittersafety ja https://periscope.tv/twittersafety). Ohjeet Periscope-käyttäjätunnuksen paikantamiseen löydät täältä.
 • Erittely pyydetyistä tiedoista (esimerkiksi käyttäjän perustiedot) sekä niiden suhde pyytäjän tutkintaan.
  • HUOM. Tarkista, etteivät pyydetyt tiedot ole valmiiksi julkisesti saatavilla (esimerkiksi suojaamattomat twiitit). Emme pysty käsittelemään liian laaja-alaisia tai epämääräisiä pyyntöjä.
 • Voimassa oleva viranomaisen sähköpostiosoite (esimerkiksi nimi@virasto.fi), johon voimme ottaa yhteyttä saatuamme pyynnön.
 • Pyyntö tulee tehdä lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjaan.

Lainvalvojat ja muut viranomaiset voivat tehdä käyttäjätietojen säilytyspyyntöjä Legal Request Submissions ‑sivustomme (t.co/lr tai http://legalrequests.twitter.com) kautta. Ohjeet löytyvät alta.

Tietueiden muoto

Ellei muuta sovita, toimitamme vastaustietueet sähköisessä muodossa (tekstitiedostoina, jotka ovat avattavissa missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Wordissä tai TextEditissä).

Tietueiden todennus

Tuottamissamme tietueissa käytetään itsetodennusta. Lisäksi tietueissa on niiden eheyden tuotantohetkellä vahvistava sähköinen allekirjoitus. Jos aitous on todennettava todistuksella, ilmoita siitä pyynnössä.

Kustannusten korvaaminen

Twitter saattaa vaatia korvausta tietojen luovutuksesta aiheutuvista kustannuksista lain sallimissa rajoissa (esim.  Yhdysvaltain liittovaltion lain 18 luvun 2706 pykälän nojalla).

Tietopyyntö hätätilanteessa

Yksityisyyskäytäntömme mukaisesti saatamme luovuttaa viranomaisille tilitietoja pyynnön liittyessä hätätilanteeseen.

Twitter arvioi hätätilanteisiin liittyvät tietopyynnöt tapauskohtaisesti asiaa koskevien lakien mukaisesti (esimerkiksi Yhdysvaltojen liittovaltion lain (U.S.C.) 18 luvun 2702(b)(8) pykälän ja Irlannin tietosuojalain 8 pykälän (1988 ja 2003) nojalla). Jos meillä on saamamme tiedon perusteella syy uskoa pakottavaan hätätilanteeseen, jossa henkilöön kohdistuu kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaara, saatamme luovuttaa hallussamme olevia tietoja vaaran torjumiseksi.

Tietopyynnön tekeminen hätätilanteessa

Pakottavassa hätätilanteessa, jossa henkilöön kohdistuu kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaara ja joka voi olla estettävissä Twitterin hallussa olevia tietoja käyttäen, lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hätätietopyynnön Legal Request Submissions ‑sivustolla (nopein ja tehokkain tapa).

HUOM. Numeroon 415-222-9958 faksattuihin pyyntöihin ei välttämättä kyetä vastaamaan nopeasti. Liitä pyyntöön kaikki seuraavat tiedot:

 • lainvalvontaviranomaisen asiakirjapohjalle laaditulla kansilehdellä ilmoitus siitä, että kyseessä on tietopyyntö hätätilanteessa
 • kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman vaarassa olevan henkilön henkilöllisyys
 • hätätilanteen tyyppi (esimerkiksi itsemurha-aie, pommiuhka)
 • sen tai niiden Twitter-tilien @tunnukset ja URL (esimerkiksi https://twitter.com/TwitterSafety @twittersafety), joiden tietoja tarvitaan vaaran torjumiseksi.
 • tiedot niistä twiiteistä, jotka meidän toivotaan arvioivan
 • tarkka erittely pyydetyistä tiedoista ja siitä, miksi tietojen saanti on välttämätöntä vaaran torjumiseksi
 • pyynnön tekevän lainvalvontaviranomaisen allekirjoitus
 • muut saatavilla olevat tilanteeseen ja sen asiayhteyteen liittyvät tiedot.

Keskinäiset oikeusapusopimukset

Twitterin käytäntönä on vastata nopeasti pyyntöihin, jotka esitetään keskinäisen oikeusapusopimuksen nojalla tai virka-apupyyntönä, kun haaste annetaan tiedoksi asianmukaisesti. Kun pyyntö tehdään keskinäisen oikeusapusopimuksen nojalla, selvennä, että kyse on tällaisesta pyynnöstä ja ilmoita tietopyynnön lähtömaa.

Sisällön poistopyynnöt

Miten käyttöehtojen noudattamisen arviointia pyydetään

Jos olet lainvalvoja tai muu viranomainen ja haluaisit saada mahdollisesti paikallista lainsäädäntöä rikkovan sisällön pois Twitteristä, lue ensin Twitterin säännöt ja lähetä tarvittaessa pyyntö sisällön tarkastamisesta käyttöehtojemme mahdollisten rikkomusten vuoksi. Ohjeet Twitterin sääntöjen tai käyttöehtojen mahdollisista rikkomuksista ilmoittamiseen löytyvät täältä. Mahdollisista käyttöehtojen rikkomuksista ilmoittaminen takaa, että pyyntösi ohjataan asianmukaiselle tiimille ja käsitellään viivytyksettä.

Miten pyytää julkaistun sisällön poistoa

Jos olet jo lähettänyt pyynnön käyttöehtojen mukaisuuden arvioimiseksi ja saanut Twitteriltä vastauksen, ettei ilmoitettu sisältö riko nykyisiä käyttöehtojamme, voit lähettää perustellun ja asianmukaisesti rajatun juridisen pyynnön sisällön poistamiseksi Legal Request Submissions ‑sivustollamme. Tämä on nopein ja tehokkain tapa lähettää pyyntö poistaa sisältöä paikallisten lakien nojalla.

Ilmoita, mitkä nimenomaiset twiitit tai tilit rikkovat lakeja, ja anna viittaukset lakeihin tai säädöksiin, joita ilmoitetun sisällön katsotaan rikkoneen. Jos sinulla on oikeuden päätös tai muu asiaan kantaa ottava juridinen asiakirja, liitä pyyntöösi kopio siitä (katso kohta Tiedostoliitteet). Liitä mukaan myös mahdollista muuta kontekstia, joka auttaa nopeuttamaan pyyntösi arviointia. Edellytämme myös voimassa olevan viranomaisosoitteen käyttöä (esimerkiksi nimi@virasto.fi), jotta asiaa käsittelevä tiimi saa tarvittaessa yhteyden ilmoittajaan. Käsittelemme pyynnön mahdollisimman nopeasti.

Twitter ilmoittaa julkaistun sisällön poistopyynnöistä asianomaiselle käyttäjälle ja toimittaa kopion alkuperäisestä pyynnöstä, ellei tätä ole meiltä kielletty. Jos uskot, ettei Twitterillä ole lupaa ilmoittaa asiasta käyttäjälle, ilmoita pyynnössä syy tähän ja viittaus mahdolliseen lainsäädäntöön ja/tai lataa mahdolliset kieltoa tukevat asiakirjat kohdassa "Tiedostoliitteet". Voit lähettää pyynnöstä tiedoksiantotarkoituksessa version, josta henkilötiedot on poistettu.

Ilmiannon tekevä viranomainen tai lainvalvoja voi pyytää myös omassa maassaan laittomaksi katsotun sisällön poistoa faksaamalla pyynnön tai lähettämällä sen postissa alla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Yhdysvaltain ulkopuolisten toimijoiden tulee lähettää pyyntö Irlantiin Twitter International Companylle (katso alta kohta Yhteystiedot).

Lisätietoa maakohtaista sisällön poistoa koskevasta käytännöstä saat täältä.

Twitter-käyttäjän avustaminen

Rekisteröityneet Twitter-käyttäjät saavat ladattua koosteen Twitter-tililleen julkaistuista twiiteistä. Käyttäjille suunnatut ohjeet kyseisten tietojen pyytämiseen ovat ohjekeskuksessa.

Käyttäjät saavat haltuunsa myös IP-lokit ja muuta dataa suoraan omalta Twitter-tililtään. Ohjeet tähän löytyvät ohjekeskuksesta. Jos Twitter-käyttäjä tarvitsee lisäksi muita ei-julkisia tietoja Twitter-tilistään, ohjeista häntä lähettämään Twitterille pyyntö yksityisyyslomakkeella. Lähetämme vastauksessa tarkemmat ohjeet.

Muut ongelmat

Useimmat ongelmat saadaan ratkaistua ohjeistamalla Twitter-tilinomistajia lähettämään tiedustelunsa meille suoraan ohjekeskuksen kautta. Lisätietoja rikkomuksista ilmoittamisesta on täällä.

Yleiset tiedustelut

Muihin lainvalvontaviranomaisten tai valtion viranomaisten tekemiin yleisiin tiedusteluihin pyydämme käyttämään verkkolomaketta.

Mihin pyynnöt lähetetään

Kaikki juridiset pyynnöt: säilytyspyynnöt, tilitietopyynnöt (rutiini- ja hätäpyynnöt) ja sisällön poistoa koskevat pyynnöt voidaan lähettää Twitterin Legal Request Submissions ‑sivustoa käyttäen: t.co/lr tai legalrequests.twitter.com.

Jos sinulla on ongelmia Legal Request Submissions ‑sivuston käytössä, voit pyytää apua verkkolomakkeella.

Tämä viestintämuoto tarjotaan viranomaisyhteyksien helpottamiseksi. Sen käyttö ei vapauta viranomaista vastuusta esimerkiksi toimivaltaan tai tiedoksiantoon liittyvissä kysymyksissä.

Muut kuin lainvalvontaan liittyvät pyynnöt tulee lähettää ohjekeskuksen kautta.

Yhteystiedot

Osoitteemme ja faksinumeromme:

Twitter, Inc.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA
Faksi: +1 415 222 9958 (Lisää merkintä: attn: Trust & Safety - Legal Policy)

Twitter International Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irlanti

Faksi: +1 415 222 9958 (Lisää merkintä: attn: Trust & Safety - Legal Policy)

Nämä viestintämuodot tarjotaan viranomaisyhteyksien helpottamiseksi. Niiden käyttö ei vapauta lainvalvojaa vastuusta esimerkiksi toimivaltaan tai tiedoksiantoon liittyvissä kysymyksissä.

Tallenna tämä artikkeli suosikkeihin tai jaa se