در قسمت حساب در معرض خطر من کمک کنید

اگر نمی توانید داخل حساب خود شوید

اگر نمی توانید داخل حساب خود شوید، کوشش کنید رمز خود را از طریق فورم تنظیم مجدد رمز دوباره رمز بدهید. کوشش کنید از: حساب کاربری، ایمیل آدرس و نمبر موبایل خود استفاده کنید.\\   اگر هنوز هم نمی توانید داخل حساب خود شوید، با ارسال درخواست کمک با ما تماس بگیرید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ایمیل آدرس مرتبط با حساب Twitter در معرض خطر خویش را استفاده کنید؛ سپس ما معلومات و راهنمای های اضافی را به همان ایمیل به شما ارسال می کنیم. وقت ارسال درخواست کمک، لطفاً هردو حساب کاربری و آخرین تاریخی که به حساب تان دسترسی داشتید را ذکر کنید.

 

اگر توانستید که بعد از تنظیم مجدد رمز، وارد حساب خود شوید، ما به شما پیشنهاد می کنیم تا از صفحۀ نکات مربوط به امنیت حساب ما بخاطر معلومات بیشتر جهت جلوگیری از در خطر افتادن حساب خود مراجعه کنید.

 

درباره این بیشتر بیاموزید، وقتی که دسترسی به حساب ایمیل مرتبط با حساب Twitter خویش را از دست دادید چه باید انجام بدهید.

اگر می توانید وارد حساب خود شوید

اگر بازهم می توانید وارد حساب خود شوید ولی فکر می کنید که در معرض خطر افتاده، ما به شما پیشنهاد می کنیم که مراحل ذیل را روی انجام دهید:

1. رمز خود را تغییر بدهید:

لطفاً هرچه زودتر رمز خود را از تب Password در بخش تنظیمات تغییر بدهید. لطفاً یک رمز قوی (شامل حروف، اعداد و سمبول ها) را انتخاب کنید که از همه رمزهای های دیگر شما (بشمول سایر اپلیکیشن ها و رمز های قبلی Twitter) متفاوت باشد.

2. تغییر رمز حساب ایمیل خود را نیز مدنظر بگیرید:

بسیاری از حساب های در معرض خطر، سبب نفوذ در حساب های ایمیل در معرض خطر می شود. اگر این احتمال وجود دارد که حساب Twitter شما از طریق حساب ایمیل شما در معرض خطر قرار گرفته باشد، بهتر است رمز ایمیل خود را نیز تغییر دهید. اگر میخواهید حساب Twitter خود را با آدرس ایمیل دیگری ربط بدهید، میتوانید آدرس ایمیل خود را از اپلیکیشن Twitter خود (iOS یا Android) یا با داخل شدن به twitter.com و با مراجعه به تب Account در بخش تنظیمات حساب ایمیل خود را تغییر دهید. برای iراهنمای های مربوط به آپدیت نمودن حساب ایمیل خود، به این مقاله مراجعه کنید و برای نکات امنیتی اضافی در مورد حساب ایمیل به این مقاله رجوع کنید.

3. تاییدی دو مرحله ای (2FA) را به حساب خود اضافه کنید:

علاوه نمودن 2FA یکی از بهترین راه برای مصؤن ساختن حساب شما از حمله کننده ها می باشد. تنها راهی که یک کس می تواند با فعال کردن 2FA به حساب شما دسترسی پیدا کند، دسترسی به ایمیل و/یا شماره تیلفونمرتبط شما است.

4. اتصال های بدون استفاده یا مشکوک به اپلیکیشن های شخص ثالث را لغو کنید:

وقتی که وارد حساب تان شدید، در بخش تنظیمات به بخش Connected Apps مراجعه کنید دسترسی هر اپلیکیشن طرف ثالث را که استفاده نمی کنید یا نمی شناسید، مرور کنید و لغو کنید.

5. از جلسات بدون استفاده یا مشکوک خارج شوید:

وقتی داخل حساب خود شدید، در بخش تنظیمات به بخش Sessions مراجعه کنید. هر جلسه ای را که استفاده نمی کنید یا نمی شناسید مرور کنید و از آن خارج شوید. برای مصؤنیت بیشتر، میتوانید از تمام جلسات به جز جلسه "فعلی" خارج شوید.

6. از جلسات استفاده نشده یا مشکوک خارج شوید:

وقتی داخل حساب تان شدید، در بخش تنظیمات به بخش Connected Accounts مراجعه کنید. حساب های را که نمی شناسید مرور کنید و قطع کنید.

به شما پیشنهاد می کنیم برای معلومات بیشتر در مورد جلوگیری از به خطر افتادن حساب و مصؤن نگه داشتن حساب خود به صفحه نکات امنیتی حساب ما مراجعه کنید.

این مقاله را شریک سازید