در X چگونه تایید شویم

معنی نشان آبی چیست؟

تعریف تاییدی و علامه آبی همراه آن در حال تغییر است. تا پیش از این، X از علامه آبی برای نشان دادن حساب های فعال، جالب توجه و موثق منافع عامه استفاده میکرد که X به طور مستقل بر اساس شرایط خاصی تایید کرده بود.

اکنون علامه آبی ممکن است به معنای دو چیز متفاوت باشد: یا اینکه یک حساب تحت معیارهای تایید شده قبلی تایید شده است (فعال، جالب توجه و موثق)، یا اینکه حساب دارای یک اشتراک فعال برای خدمات جدید X Blue subscription اشتراک آبی X است که در 9 نوامبر 2022 در سیستم iOS در کشورهای ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و انگلستان قابل دسترس شد. حساب های که علامه آبی را از طریق اشتراک X Blue دریافت می کنند، برای تاییدی اینکه معیارهای فعال، جالب توجه و موثق را که در پروسه قبلی استفاده می شد مطابقت دارند، بررسی نمی شوند.

لطفاً به یاد داشته باشید، به منظور کاهش خطرات جعل هویت، تغییرات در شکل ظاهری اسامی حساب های تایید شده موقتاً محدود خواهد شد. این امر آنعده حساب های تایید شده که تحت پروگرام میراث و تولید جدید X بنام X Blue اشتراک می باشد متاثر خواهد شاخت.

معیارهای واجد شرایط بودن

بعد از یان فقط حساب های که با X Blue در iOS در تاریخ 9 نوامبر 2022 یا بعد از آن اشتراک نموده اند، واجد شرایط استفاده از علامت آبی خواهد بود.

در نتیجه این تغییر، در حال حاضرX دیگر درخواستی های جدیدی برای تاییدی با معیارهای قبلی را نمی پذیرد. 

به یاد داشته باشید که تمام حساب های مشترک X Blue در iOS به تاریخ 9 نومبر 2022 یا بعد از آن، به طور اتوماتیک یک علامه آبی دریافت می کنند که در طول مدت اشتراک مشترکین فعال باقی می ماند. 

از دست دادن علامه آبی برای مشترکین X Blue

علامه آبی مشترکین X Blue ممکن است در هر زمانی به هر دلیلی توسط X حذف شود، از جمله در نتیجه انواع خاصی از نقض اصول X، که شامل اصول ما در خصوص سپام، ممنوعیت فرار و جعل هویت نیز می باشد که به این هم محدود نخواهد بود.

از دست دادن علامه آبی برای حساب های تایید شده میراث

حساب های تایید شده میراث ممکن است در هر زمانی به هر دلیلی توسط X حذف شود، از جمله در نتیجه انواع  خاصی از نقض اصول X، که شامل اصول ما در خصوص سپام، ممنوعیت فرار و جعل هویت نیز می باشد که به این هم محدود نخواهد بود. برعلاوه، حساب های میراث تایید شده هنوزهم تابع قواعد و راهنمودهای X که در بخش " از دست دادن حالت تاییدی" پالیسی قبلی اند، می باشند.

معنی برچسپ پروفایل "رسمی" چیست؟

علاوه برعلامه آبی، X همچنین سیگنال های هویت بصری مانند برچسب ها و نشانها را در پروفایل حساب تطبیق می کند تا محتوای انواع مختلف حساب ها واضح شود - و بهتر تشخیص - داده شوند. 

برچسپ پروفایل رسمی به حساب های دولتی (حساب های ادارات، مامورین انتخابی یا انتصابی، سازمان های چند بعدی)*، برخی احزاب سیاسی، شرکت های تجاری به شمول شرکاء تجاری، براند های بزرگ، رسانه ها و ناشرین و سائر اشخاص مشهور تطبیق می گردد.

* رسانه های تحت الحمایه دولت و حساب های دولتی که به عنوان کانال ارتباطی ژئوپلیتیکی یا رسمی دولت ایفای نقش می کنند، برچسپ های خاصی خواهند داشت. شما میتوانید معلومات بیشتر درمورد برچسپ های پروفایل در بخش Help Center ما دریافت کنید. 

این مقاله را شریک سازید