Πώς να χρησιμοποιήσετε ακριβή τοποθεσία σε φορητές συσκευές

Ενεργοποιήστε την ακριβή τοποθεσία μέσω από τις επίσημες εφαρμογές του Twitter, ώστε το Twitter να μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί την ακριβή τοποθεσία σας, όπως τις πληροφορίες GPS. Αυτό μας επιτρέπει την παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση μιας πληθώρας υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

  • Παροχή περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων Tweet και διαφημίσεων, που είναι προσαρμοσμένο βάσει της τοποθεσίας σας.
  • Παροχή τάσεων βάσει τοποθεσίας.
  • Εμφάνιση της τοποθεσίας από όπου κάνετε Tweet στους ακόλουθούς σας ως μέρος του Tweet σας, εάν αποφασίσετε να προσθέσετε γεωγραφική ετικέτα στο Tweet σας 
 
Πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σε επίπεδο συσκευής
Βήμα 1

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας και πατήστε Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε υπηρεσίες τοποθεσίας.

Βήμα 3

Δίπλα από τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, σύρετε το ρυθμιστικό για ενεργοποίηση της δυνατότητας.

Βήμα 4

Στη συνέχεια, εντοπίστε την εφαρμογή Twitter στη λίστα και πατήστε Ποτέ ή Κατά τη χρήση της εφαρμογής.

Βήμα 1

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας και πατήστε Εφαρμογές.

Βήμα 2

Εντοπίστε το Twitter στη λίστα εφαρμογών σας και πατήστε Άδειες και κατόπιν ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη δίπλα από το στοιχείο Τοποθεσία.

Πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ακριβή τοποθεσία σε επίπεδο λογαριασμού στην εφαρμογή Twitter.
Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού, πατήστε το εικονίδιο Προφίλ σας και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια.

Βήμα 3

Κάτω από το στοιχείο Ασφάλεια, πατήστε Ακριβής τοποθεσία στην ενότητα Τοποθεσία.

Βήμα 4

Στη σελίδα Ακριβής τοποθεσία, σύρετε το ρυθμιστικό για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας.

Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού θα δείτε είτε ένα εικονίδιο μενού πλοήγησης  ή το εικονίδιο Προφίλ σας. Πατήστε το εικονίδιο που σας εμφανίζεται και πατήστε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια.

Βήμα 3

Κάτω από το στοιχείο Ασφάλεια, πατήστε Ακριβής τοποθεσία στην ενότητα Τοποθεσία.

Βήμα 4

Στη σελίδα Ακριβής τοποθεσία, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο