Πολιτική περί χειραγώγησης της πλατφόρμας και ανεπιθύμητου περιεχομένου

Επισκόπηση


Απρίλιος 2022

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του Twitter με τρόπο που έχει στόχο την τεχνητή ενίσχυση ή αποσιώπηση πληροφοριών. Απαγορεύεται, επίσης, η υιοθέτηση συμπεριφορών που χειραγωγούν ή διαταράσσουν την εμπειρία των χρηστών στο Twitter.

Θέλουμε το Twitter να είναι ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, να βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες και να εκφράζονται ελεύθερα και με ασφάλεια. Για να καταστεί αυτό εφικτό, δεν επιτρέπουμε το ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή άλλους τύπους χειραγώγησης της πλατφόρμας. Ορίζουμε ως χειραγώγηση της πλατφόρμας τη χρήση του Twitter με σκοπό την αλληλεπίδραση με μαζική, επιθετική ή δόλια δραστηριότητα που παραπλανεί τρίτους ή/και διαταράσσει την εμπειρία τους.

Η χειραγώγηση της πλατφόρμας μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους και οι κανόνες μας αποσκοπούν στη συμπερίληψη ενός ευρέος φάσματος απαγορευμένων συμπεριφορών, όπως ενδεικτικά των εξής:

 • ανεπιθύμητων μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία κατά κανόνα στοχεύουν στο να στρέψουν την επισκεψιμότητα ή την προσοχή από μια συζήτηση στο Twitter σε λογαριασμούς, ιστότοπους, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες,
 • μη αυθεντικών αλληλεπιδράσεων που επιχειρούν να κάνουν λογαριασμούς ή περιεχόμενο να φανούν πιο δημοφιλή ή ενεργά από όσο είναι,
 • συντονισμένης δραστηριότητας που επιχειρεί να επηρεάσει τεχνητά συζητήσεις μέσα από τη χρήση πολλαπλών λογαριασμών, ψεύτικων λογαριασμών, αυτοματισμών ή/και μέσω εκτέλεσης δέσμης ενεργειών και
 • συντονισμένης επιβλαβούς δραστηριότητας που ενθαρρύνει ή προάγει συμπεριφορές που παραβιάζουν τους Κανόνες του Twitter.
   

Τι συνιστά παραβίαση της παρούσας πολιτικής;


Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πολιτική, απαγορεύουμε μια σειρά από συμπεριφορές στους ακόλουθους τομείς:
 

Πολλαπλοί λογαριασμοί και συντονισμός

Δεν επιτρέπεται να εγγράφετε μαζικά λογαριασμούς Twitter ή να χρησιμοποιείτε αυτοματισμούς για τη δημιουργία λογαριασμών Twitter.

Δεν επιτρέπεται να ενισχύετε τεχνητά ή να διαταράσσετε συζητήσεις μέσω της χρήσης πολλαπλών λογαριασμών ή μέσω του συντονισμού με τρίτους για την παραβίαση των Κανόνων του Twitter. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • επικαλυπτόμενοι λογαριασμοί - χειρισμός πολλαπλών λογαριασμών με επικαλυπτόμενες περιπτώσεις χρήσης, όπως πανομοιότυποι ή παρόμοιοι χαρακτήρες ή ουσιωδώς παρόμοιο περιεχόμενο,
 • λογαριασμοί με αμοιβαία αλληλεπίδραση - χειρισμός πολλαπλών λογαριασμών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σκοπό τη διόγκωση ή τη χειραγώγηση της προβολής συγκεκριμένων Tweet ή λογαριασμών και
 • συντονισμός - δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για τη δημοσίευση επαναλαμβανόμενου περιεχομένου ή τη δημιουργία ψεύτικης αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • δημοσίευσης πανομοιότυπων ή ουσιωδώς παρόμοιων Tweet ή hashtag από πολλαπλούς λογαριασμούς που χειρίζεστε, 
  • αλληλεπίδρασης (Retweet, σημάνσεις "Μου αρέσει", επισημάνσεις λογαριασμών, ψήφοι σε δημοσκοπήσεις Twitter) κατ' επανάληψη με τα ίδια Tweet ή τους ίδιους λογαριασμούς από πολλαπλούς λογαριασμούς που χειρίζεστε,
  • συντονισμού με τρίτους ή πληρωμή τρίτων για πραγματοποίηση τεχνητών αλληλεπιδράσεων ή ενισχύσεων, ακόμα και αν τα εμπλεκόμενα άτομα χρησιμοποιούν μόνο έναν λογαριασμό, και
  • συντονισμού με τρίτους για την πραγματοποίηση ή την προώθηση παραβιάσεων των Κανόνων του Twitter, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της πολιτικής περί αθέμιτης συμπεριφοράς.
    

Αλληλεπίδραση και μετρήσεις


Δεν επιτρέπεται να διογκώνετε τεχνητά τους ακόλουθους ή την αλληλεπίδραση, τόσο για εσάς όσο και για τρίτους.
Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • η πώληση/αγορά Tweet ή η διόγκωση των μετρήσεων λογαριασμού - πώληση ή αγορά ακόλουθων ή αλληλεπιδράσεων (Retweet, σημάνσεων "Μου αρέσει", επισημάνσεων λογαριασμών, ψήφων σε δημοσκοπήσεις Twitter),
 • οι εφαρμογές - χρήση ή προώθηση υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων που ισχυρίζονται ότι προσθέτουν ακόλουθους ή αλληλεπιδράσεις σε Tweet,
 • η ανταποδοτική διόγκωση - ανταλλαγή ή συντονισμός για ανταλλαγή ακολούθησης ή αλληλεπιδράσεων σε Tweet (μεταξύ άλλων, αναφέρεται η συμμετοχή σε συμπεριφορές τύπου "follow train", "deck" ή "Retweet for Retweet") και
 • οι μεταφορές ή πωλήσεις λογαριασμών - πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή προσφορά για πώληση, αγορά ή ανταλλαγή λογαριασμών Twitter, ονομάτων χρήστη ή προσωρινής πρόσβασης σε λογαριασμούς Twitter.
   

Δόλια χρήση των δυνατοτήτων προϊόντος του Twitter


Δεν επιτρέπεται να κάνετε δόλια χρήση των δυνατοτήτων προϊόντος του Twitter για τη διατάραξη της εμπειρίας των άλλων χρηστών.
Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:
 

Tweet και Προσωπικά μηνύματα

 • αποστολή μαζικών, επιθετικών, μεγάλου όγκου ανεπιθύμητων απαντήσεων, επισημάνσεων σε λογαριασμούς ή Προσωπικών μηνυμάτων,
 • κατ' επανάληψη δημοσίευση και διαγραφή του ίδιου περιεχομένου,
 • κατ' επανάληψη δημοσίευση πανομοιότυπων ή σχεδόν πανομοιότυπων Tweet ή κατ' επανάληψη αποστολή πανομοιότυπων Προσωπικών μηνυμάτων,
 • κατ' επανάληψη δημοσίευση Tweet ή αποστολή Προσωπικών μηνυμάτων που αποτελούνται από κοινοποιημένους συνδέσμους χωρίς συνοδευτικά σχόλια, ούτως ώστε αυτά να συνδιαμορφώνουν το σύνολο της δραστηριότητάς σας σε Tweet/Προσωπικά μηνύματα, και
 • Η δημοσίευση Tweet μιας υπάρχουσας φράσης ή περιεχομένου με διπλότυπο τρόπο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνάρτηση με άλλους λογαριασμούς. Μάθετε περισσότερα στην πολιτική copypasta και διπλότυπου περιεχομένου.

Ακολούθηση

 • μοτίβο "follow churn" - ακολούθηση και εν συνεχεία άρση ακολούθησης μεγάλου αριθμού λογαριασμών, σε μια προσπάθεια διόγκωσης του πλήθους ακόλουθων,
 • αδιάκριτη ακολούθηση - ακολούθηση ή/και άρση ακολούθησης μεγάλου αριθμού μη συσχετιζόμενων λογαριασμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως με αυτοματοποιημένα μέσα, και
 • αντιγραφή των ακόλουθων άλλου λογαριασμού, ιδίως με τη χρήση αυτοματισμών.
   

Αλληλεπίδραση

 • επιθετική ή αυτοματοποιημένη αλληλεπίδραση με Tweet για να στραφεί η επισκεψιμότητα ή η προσοχή σε λογαριασμούς, ιστότοπους, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες,
 • επιθετική προσθήκη χρηστών σε Λίστες ή Στιγμές.
   

Hashtag 

 • χρήση hashtag που περιλαμβάνεται στις τάσεις ή είναι δημοφιλές, με σκοπό την υπονόμευση ή τη χειραγώγηση μιας συζήτησης ή την οδήγηση επισκεψιμότητας ή προσοχής σε λογαριασμούς, ιστότοπους, προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες και
 • δημοσίευση Tweet με μη σχετιζόμενα hashtag σε υπερβολικό αριθμό, σε ένα ή περισσότερα Tweet.
   

URL

 • δημοσίευση κακόβουλου περιεχομένου ή συνδέσμων προς κακόβουλο περιεχόμενο, το οποίο σκοπεύει να βλάψει ή να διαταράξει το πρόγραμμα περιήγησης (κακόβουλο λογισμικό) ή τον υπολογιστή άλλου χρήστη ή να παραβιάσει το απόρρητο κάποιου χρήστη (ηλεκτρονικό "ψάρεμα") και 
 • δημοσίευση παραπλανητικών ή δόλιων συνδέσμων π.χ. συνδέσμων συνεργατών και συνδέσμων με σκοπό παραπλάνησης μέσω κλικ σε κακόβουλα αντικείμενα (clickjacking).
   

Τι δεν συνιστά παραβίαση της παρούσας πολιτικής;


Τα ακόλουθα δεν παραβιάζουν την παρούσα πολιτική:

 • η περιστασιακή δημοσίευση συνδέσμων χωρίς συνοδευτικά σχόλια,
 • ο συντονισμός με άλλα άτομα για την έκφραση ιδεών, απόψεων, υποστήριξης ή αντίθεσης ως προς έναν σκοπό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμπεριφορά δεν θα έχει ως αποτέλεσμα παραβιάσεις των Κανόνων του Twitter, και
 • ο χειρισμός περισσότερων του ενός λογαριασμών με διακριτές ταυτότητες, σκοπούς ή περιπτώσεις χρήσης. Επιτρέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ τέτοιων λογαριασμών, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν άλλους κανόνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:
  • οργανισμοί με συναφή αλλά ξεχωριστά παραρτήματα ή υποκαταστήματα, όπως π.χ. επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολλές τοποθεσίες,
  • χειρισμός προσωπικού λογαριασμού και επιπλέον λογαριασμών με ψευδώνυμο ή λογαριασμών που σχετίζονται με τα χόμπι ή τις πρωτοβουλίες σας και
  • bot που σχετίζονται με χόμπι/καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
    

Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά για παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής;


Όλοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για λογαριασμούς ή Tweet μέσω της ειδικής διαδικασίας αναφοράς. Αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά για να μας βοηθήσουν στη βελτίωση των συστημάτων επιβολής, καθώς και στην αναγνώριση νέων και αναδυόμενων τάσεων και μοτίβων συμπεριφοράς. 
 

Πώς μπορώ να υποβάλω αναφορά για παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής;


Εντός της εφαρμογής

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά για αυτό το περιεχόμενο εντός της εφαρμογής ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε Αναφορά του Tweet από το εικονίδιο .
 2. Επιλέξτε Περιέχει ύποπτο ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο
 3. Επιλέξτε τη δήλωση που περιγράφει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το Tweet είναι ύποπτο ή διαδίδει ανεπιθύμητο περιεχόμενο.
 4. Υποβάλετε την αναφορά σας.
   

Μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά για αυτό το περιεχόμενο μέσω υπολογιστή ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε Αναφορά του Tweet από το εικονίδιο .
 2. Επιλέξτε Περιέχει ύποπτο ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο.
 3. Επιλέξτε τη δήλωση που περιγράφει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το Tweet είναι ύποπτο ή διαδίδει ανεπιθύμητο περιεχόμενο.
 4. Υποβάλετε την αναφορά σας.

Φόρμα αναφοράς

Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε αυτό το περιεχόμενο για αξιολόγηση μέσω της φόρμας αναφοράς ανεπιθύμητου περιεχομένου επιλέγοντας την επιλογή "Θέλω να αναφέρω ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Twitter".

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που παραβιάσετε την παρούσα πολιτική;


Οι συνέπειες για την παραβίαση της παρούσας πολιτικής ποικίλλουν αναλόγως της σοβαρότητας της παραβίασης, καθώς και τυχόν πρότερου ιστορικού παραβιάσεων. Η ενέργειά μας, επίσης, βασίζεται στον τύπο της ανεπιθύμητης δραστηριότητας που έχουμε εντοπίσει. Μεταξύ των ενεργειών που θα πραγματοποιήσουμε ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
 

Δοκιμασίες για την καταπολέμηση του ανεπιθύμητου περιεχομένου

Όταν ανιχνεύουμε ύποπτα επίπεδα δραστηριότητας, οι λογαριασμοί ενδέχεται να κλειδωθούν και να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες (π.χ. ένας αριθμός τηλεφώνου) ή να ζητηθεί η επίλυση ενός reCAPTCHA. 
 

Προσθήκη URL στη λίστα αποκλεισμένων

 Προσθέτουμε στη λίστα αποκλεισμένων ή εμφανίζουμε προειδοποιήσεις για URL που πιστεύουμε ότι δεν είναι ασφαλή. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους μη ασφαλείς συνδέσμους, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων υποβολής ένστασης σε περίπτωση που έχουμε εσφαλμένα ταυτοποιήσει το URL σας ως μη ασφαλές.
 

Διαγραφή Tweet και προσωρινά κλειδώματα λογαριασμού

 • Αν η χειραγώγηση της πλατφόρμας ή το παράπτωμα ανεπιθύμητου περιεχομένου αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή πρώτο παράπτωμα, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε ορισμένες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να αφορούν από την απαίτηση διαγραφής ενός ή περισσότερων Tweet μέχρι το προσωρινό κλείδωμα λογαριασμού ή λογαριασμών. Κάθε επόμενη χειραγώγηση της πλατφόρμας θα συνεπάγεται μόνιμη αναστολή χρήσης.
 • Σε περίπτωση παραβίασης που αφορά στη χρήση πολλαπλών λογαριασμών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν λογαριασμό προς διατήρηση. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί θα τεθούν σε μόνιμη αναστολή.

Μόνιμη αναστολή

Για σοβαρού βαθμού παραβιάσεις, οι λογαριασμοί θα τίθενται σε μόνιμη αναστολή από την πρώτη ανίχνευση. Ενδεικτικά παραδείγματα σοβαρών παραβιάσεων αποτελούν τα εξής:

 • χειρισμός λογαριασμών με το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς να παραβιάζει τις πολιτικές που περιγράφονται παραπάνω,
 • χρήση τυχόν τακτικών που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα για την υπονόμευση της ακεραιότητας των εκλογών,
 • αγοραπωλησία λογαριασμών,
 • δημιουργία λογαριασμών για την αντικατάσταση ή τη μίμηση λογαριασμού σε αναστολή και
 • χειρισμός λογαριασμών τους οποίους το Twitter μπόρεσε να προσδιορίσει με αξιοπιστία ότι ανήκουν σε οντότητες που παραβιάζουν τους Κανόνες του Twitter.

Αν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας κλειδώθηκε ή τέθηκε σε αναστολή εσφαλμένα, μπορείτε να υποβάλετε μια ένσταση.

Επιπλέον πόροι


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες αυτοματισμού για προγραμματιστές, τις προσπάθειές μας για την ακεραιότητα των εκλογών, την πολιτική περί οικονομικής εξαπάτησης, την πολιτική περί υλικών που έχουν αποκτηθεί μέσω παραβίασης, την προσέγγισή μας για τη συντονισμένη επιβλαβή δραστηριότητα και τις οδηγίες μας για προωθήσεις και διαγωνισμούς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εύρος επιλογών επιβολής και την προσέγγισή μας σχετικά με την ανάπτυξη και την επιβολή πολιτικών.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο