goglobalwithtwitterbanner

Πολιτική συμπεριφοράς μίσους

Συμπεριφορά μίσους: Απαγορεύεται να προάγετε τη βία σε βάρος άλλων ατόμων, να επιτίθεστε ευθέως σε άλλα άτομα ή να τα απειλείτε ευθέως βάσει φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, κάστας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας. Επίσης, δεν επιτρέπουμε λογαριασμούς που κύριος σκοπός τους είναι η υποκίνηση της πρόκλησης βλάβης σε άλλους βάσει αυτών των κατηγοριών.

Εικόνες και εμφανιζόμενα ονόματα που εκφράζουν μίσος: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε εικόνες ή σύμβολα μίσους στην εικόνα προφίλ ή στην εικόνα κεφαλίδας σας. Απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη, το εμφανιζόμενο όνομα ή το βιογραφικό στο προφίλ σας, για να επιδοθείτε σε αθέμιτη συμπεριφορά, όπως στοχευμένη παρενόχληση ή έκφραση μίσους απέναντι σε ένα άτομο, μια ομάδα ή μια προστατευόμενη κατηγορία. 

Σκεπτικό

Η αποστολή του Twitter είναι να δώσει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργούν και να μοιράζονται ιδέες και πληροφορίες, καθώς και να τους επιτρέπει να εκφράζουν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους χωρίς φραγμούς. Η ελευθερία έκφρασης είναι ένα πανανθρώπινο δικαίωμα και πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα έκφρασης. Ο ρόλος μας είναι να εξυπηρετούμε τον δημόσιο διάλογο, κάτι το οποίο περιλαμβάνει μια ευρεία εκπροσώπηση διαφορετικών οπτικών. 

Αναγνωρίζουμε ότι, εάν κάποια άτομα γίνουν στόχοι αθέμιτης συμπεριφοράς στο Twitter, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητά τους να εκφράζονται. Σύμφωνα με έρευνες, ορισμένες ομάδες ανθρώπων γίνονται συχνότερα στόχοι αθέμιτης συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται γυναίκες, έγχρωμοι, μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΑ+ και άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες ή σε κοινότητες με ιστορικά χαμηλή εκπροσώπηση. Η αθέμιτη συμπεριφορά προς άτομα που ταυτίζονται με πολλαπλές κοινότητες με χαμηλή εκπροσώπηση ενδέχεται να είναι πιο συχνή, πιο σοβαρή, αλλά και πιο επικίνδυνη.

Έχουμε αφοσιωθεί στην καταπολέμηση της αθέμιτης συμπεριφοράς που υποκινείται από μίσος, προκατάληψη ή έλλειψη ανοχής και ιδιαίτερα στην αθέμιτη συμπεριφορά που αποσκοπεί στην αποσιώπηση της φωνής των ιστορικά περιθωριοποιημένων ατόμων και ομάδων. Για αυτόν τον λόγο, απαγορεύουμε αθέμιτες συμπεριφορές που έχουν ως στόχο άτομα βάσει της συμπερίληψής τους σε προστατευόμενες κατηγορίες.  

Εάν δείτε στο Twitter κάτι που πιστεύετε ότι παραβιάζει την πολιτική μας κατά της συμπεριφοράς μίσους, αναφέρετέ το σε εμάς.

Πότε ισχύει 

Θα εξετάσουμε και θα προχωρήσουμε σε ενέργειες κατά αναφορών σε λογαριασμούς που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συμπεριφορές, είτε λαμβάνουν χώρα μέσω Tweet είτε μέσω προσωπικών μηνυμάτων. 

Απειλές βίας
Απαγορεύουμε περιεχόμενο που περιέχει απειλές βίας προς έναν αναγνωρίσιμο στόχο. Οι απειλές βίας είναι εμφατικές δηλώσεις πρόθεσης πρόκλησης τραυματισμού που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και μόνιμη σωματική βλάβη, από την οποία κάποιο άτομο μπορεί να τραυματιστεί ή να πεθάνει, π.χ. «Θα σε σκοτώσω.»

Σημείωση: Η πολιτική μας κατά των απειλών βίας διέπεται από μηδενική ανοχή. Οι λογαριασμοί των ατόμων που θεωρούμε ότι κοινοποιούν απειλές βίας θα αναστέλλονται μόνιμα, αμέσως. 

Ευχή, ελπίδα ή έκκληση για πρόκληση σοβαρής βλάβης σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων
Απαγορεύουμε περιεχόμενο που εύχεται, ελπίζει, προάγει, υποκινεί ή εκφράζει την επιθυμία για τον θάνατο, τη σοβαρή σωματική βλάβη ή τη σοβαρή ασθένεια μιας προστατευόμενης κατηγορίας ή/και ατόμων που μπορεί να είναι μέλη αυτής. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 • Η ελπίδα να πεθάνει μια προστατευόμενη κατηγορία ή/και άτομα που μπορεί να είναι μέλη αυτής λόγω σοβαρής ασθένειας, π.χ. «Ελπίζω όλοι οι [παράδειγμα εθνικότητας] να κολλήσετε COVID και να πεθάνετε.»
 • Η ευχή να πέσει κάποιος θύμα σοβαρού ατυχήματος, π.χ. «Εύχομαι να σε πατήσει αυτοκίνητο την επόμενη φορά που θα ανοίξεις το στόμα σου.»
 • Η δήλωση ότι μια ομάδα ατόμων αξίζει να υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη, π.χ. «Αν αυτή η ομάδα [προσβολή] δεν το βουλώσει, τους αξίζει να τους πυροβολήσουν.»
 • Η παρότρυνση άλλων να ασκήσουν βία ενάντια σε ένα άτομο ή μια ομάδα βάσει της αντίληψης ότι είναι μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας, π.χ. «Λέω να ρίξω μια μπουνιά σε [φυλετική προσβολή], ποιος είναι μαζί μου;»

Αναφορές σε μαζικές δολοφονίες, βίαια γεγονότα ή συγκεκριμένες εκφάνσεις βίας όπου προστατευόμενες κατηγορίες αποτέλεσαν τους κύριους στόχους ή τα θύματα.
Απαγορεύουμε τη στόχευση ατόμων ή ομάδων με περιεχόμενο που αναφέρεται σε είδη βίας ή βίαια γεγονότα όπου μια προστατευόμενη κατηγορία αποτέλεσε κύριο στόχο ή θύμα και έχει σαν σκοπό την παρενόχληση. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά πολυμέσα ή κείμενα τα οποία αναφέρονται ή περιγράφουν:

 • γενοκτονίες (π.χ. Ολοκαύτωμα),
 • λιντσαρίσματα.

Παρακίνηση ενάντια σε προστατευόμενες κατηγορίες

Απαγορεύουμε την παρακινητική συμπεριφορά που στοχεύει άτομα ή ομάδες ατόμων που ανήκουν σε προστατευόμενες κατηγορίες. Αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποσκοπεί:

 • Στην παρακίνηση διάδοσης φόβου και στερεοτύπων σχετικά με μια προστατευόμενη κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης ότι μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε επικίνδυνες ή παράνομες δραστηριότητες, π.χ. «Όλοι οι [θρησκευτική ομάδα] είναι τρομοκράτες.»
 • Στην παρακίνηση άλλων να παρενοχλήσουν μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας εντός ή εκτός της πλατφόρμας, π.χ. «Όλοι αυτοί οι [θρησκευτική ομάδα] με έχουν κουράσει. Νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Αν δείτε κάποιον να φορά [θρησκευτικό σύμβολο], βγάλτε του το και ανεβάστε φωτογραφίες!»
 • Στην παρακίνηση άλλων να προβούν σε διακρίσεις και στην άρνηση οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας βάσει της αντίληψης ότι είναι μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας, π.χ. «Εάν πάτε σε ένα [θρησκευτική ομάδα] μαγαζί, υποστηρίζετε αυτούς τους [προσβολή]. Ας σταματήσουμε να δίνουμε τα λεφτά μας στους [προσβολή βάσει θρησκείας].» Αυτό δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο πολιτικής φύσης, όπως, για παράδειγμα, περιεχόμενο πολιτικού σχολιασμού ή περιεχόμενο που σχετίζεται με εμπορικούς αποκλεισμούς ή διαμαρτυρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περιεχόμενο που παρακινεί βία ενάντια σε μια προστατευόμενη κατηγορία απαγορεύεται σύμφωνα με την ενότητα Ευχή, ελπίδα ή έκκληση για πρόκληση σοβαρής βλάβης σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων.

Απαγορεύουμε τη στόχευση ατόμων ή ομάδων με περιεχόμενο που αποσκοπεί στην παρακίνηση διάδοσης φόβου και στερεοτύπων σχετικά με μια προστατευόμενη κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης ότι τα μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε επικίνδυνες ή παράνομες δραστηριότητες, π.χ. «Όλοι οι [θρησκευτική ομάδα] είναι τρομοκράτες.» 

Επανειλημμένες ή/και μη συναινετικές δυσφημίσεις, προσδιορισμούς, ρατσιστικά και σεξιστικά σχήματα λόγου ή άλλο περιεχόμενο που υποβαθμίζει κάποιον
Απαγορεύουμε την επανειλημμένη στόχευση ατόμων με προσβολές, σχήματα λόγου ή άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην υποτίμηση ή στην ενίσχυση επικίνδυνων στερεοτύπων κατά μιας προστατευόμενης κατηγορίας, αλλά και στην παρουσίασή της ως ομάδας υπανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει την εσκεμμένη απόδοση διαφορετικού φύλου ή τη χρήση της προηγούμενης ταυτότητας τρανς ατόμων. 

Απαγορεύουμε επίσης την παρουσίαση μιας ομάδας ανθρώπων ως ομάδα υπανθρώπων βάσει θρησκείας, κάστας, ηλικίας, αναπηρίας, σοβαρής ασθένειας, εθνοτικής καταγωγής, φυλής ή εθνικότητας.

Εικόνες που εκφράζουν μίσος:

Ως εικόνες που εκφράζουν μίσος ορίζουμε λογότυπα, σύμβολα ή εικόνες που αποσκοπούν στην προώθηση εχθροπραξιών ή την κακή πρόθεση ενάντια σε άλλα άτομα βάσει φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή εθνικότητας / εθνοτικής καταγωγής. Στα παραδείγματα εικόνων που εκφράζουν μίσος περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Σύμβολα τα οποία σχετίζονται ιστορικά με ομάδες μίσους, π.χ. η ναζιστική σβάστικα
 • Εικόνες που απεικονίζουν άλλα άτομα ως υπανθρώπους ή είναι τροποποιημένες για να περιλαμβάνουν σύμβολα μίσους, π.χ. η τροποποίηση εικόνων ώστε να προσδίδουν σε άτομα ζωώδη χαρακτηριστικά ή
 • Τροποποιημένες εικόνες για να περιέχουν σύμβολα μίσους ή αναφορές σε μαζικές δολοφονίες που στοχεύουν μια προστατευόμενη κατηγορία, π.χ. η τροποποίηση εικόνων ατόμων, ώστε να περιέχουν το Άστρο του Δαβίδ, αναφερόμενες στο Ολοκαύτωμα.

Απαγορεύεται η χρήση εικόνων μίσους σε ζωντανά βίντεο, στο βιογραφικό σας, στο προφίλ σας ή σε εικόνες κεφαλίδας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα πολυμέσα. Επιπλέον, η αποστολή εικόνων μίσους σε άτομα παρά τη θέλησή τους αποτελεί παράβαση σύμφωνα με την πολιτική αθέμιτης συμπεριφοράς του Twitter. 

Πρέπει να είμαι εγώ ο στόχος αυτού του περιεχομένου προκειμένου θεωρηθεί παραβίαση των Κανόνων του Twitter;

Ορισμένα Tweet μπορεί να φαίνονται ως περιεχόμενο μίσους όταν εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά ενδέχεται να μην είναι αν εξεταστούν στα πλαίσια μιας ευρύτερης συζήτησης. Για παράδειγμα, μέλη μιας προστατευόμενης κατηγορίας μπορεί να αναφέρονται μεταξύ τους με όρους που θεωρούνται προσβολές. Όταν χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση του εκάστοτε ατόμου, η πρόθεση πίσω από τη χρήση αυτών των όρων δεν είναι αθέμιτη, αλλά ένας τρόπος ανάκτησης όρων που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για την υποτίμηση ατόμων.  

Όταν εξετάζουμε περιεχόμενο αυτού του είδους, ενδέχεται να μην είναι σαφές αν η πρόθεση είναι η προσβολή ενός ατόμου βάσει του γεγονότος ότι ανήκει σε μια προστατευόμενη κατηγορία ή αν γίνεται στο πλαίσιο μιας συναινετικής συζήτησης. Για να βοηθήσουμε τις ομάδες μας να κατανοήσουν το συγκείμενο, μερικές φορές χρειάζεται απευθείας επικοινωνία με το άτομο που μπαίνει στο στόχαστρο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται το άτομο που δέχεται τις παραπάνω συμπεριφορές να ανήκει σε μια προστατευόμενη κατηγορία για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Ουδέποτε θα ζητήσουμε από άτομα να αποδείξουν τη συμμετοχή (ή μη) σε μια προστατευόμενη κατηγορία ή θα ερευνήσουμε αυτές τις πληροφορίες. 

Συνέπειες

Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, λαμβάνουμε δράση ενάντια σε συμπεριφορές μίσους που στοχεύουν άτομα που ανήκουν σε προστατευόμενες κατηγορίες ή την προστατευόμενη κατηγορία αυτή καθαυτή, όπως αναφέρεται παραπάνω. Η στόχευση μπορεί να πραγματοποιείται ποικιλοτρόπως, όπως για παράδειγμα, με αναφορές, ανάρτηση φωτογραφιών ενός ατόμου, αναφορά στο πλήρες όνομα κάποιου κ.ά.

Κατά τον προσδιορισμό της ποινής για την παραβίαση αυτής της πολιτικής, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, τη σοβαρότητα της παραβίασης και τις πρότερες παραβιάσεις του ατόμου. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουμε από κάποιον να διαγράψει το περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση και να εκτίσει ένα διάστημα σε λειτουργία "ανάγνωση μόνο" προτού μπορέσει να ξαναγράψει Tweet. Οι επακόλουθες παραβιάσεις θα οδηγήσουν στην επιβολή μεγαλύτερων περιόδων λειτουργίας "ανάγνωση μόνο" και, τελικά, σε μόνιμη αναστολή του εν λόγω λογαριασμού. Αν ένας λογαριασμός επιδεικνύει κατά κύριο λόγο αθέμιτη συμπεριφορά ή φέρεται να έχει κοινοποιήσει απειλές βίας, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε μόνιμη αναστολή χρήσης του λογαριασμού μετά τον αρχικό έλεγχο. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εύρος επιλογών που έχουμε για την επιβολή ενεργειών

Εάν πιστεύετε ότι έγινε εσφαλμένη αναστολή ενός λογαριασμού, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες ή κοινοποιήστε αυτό το άρθρο