goglobalwithtwitterbanner

Αθέμιτη συμπεριφορά

Κανόνες του Twitter: Απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοχευμένη παρενόχληση ατόμων ή η παρακίνηση άλλων ατόμων σε αυτήν. Εκλαμβάνουμε ως αθέμιτη συμπεριφορά την προσπάθεια παρενόχλησης, εκφοβισμού ή φίμωσης της φωνής άλλων ατόμων. 

Σκεπτικό

Στο Twitter, πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς όταν εκφράζετε τη δική σας μοναδική άποψη. Πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και στον ανοιχτό διάλογο, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία ως γενική φιλοσοφία εάν δεν ακούγονται οι φωνές, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. 

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή του υγιούς διαλόγου στην πλατφόρμα και να προτρέψουμε τα άτομα να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, απαγορεύουμε τη συμπεριφορά που παρενοχλεί ή εκφοβίζει ή έχει την πρόθεση κατά άλλον τρόπο να προξενήσει ντροπή ή να υποτιμήσει άλλα άτομα. Πέρα από το ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ατόμων, η αθέμιτη συμπεριφορά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σωματική ή ψυχική δυσφορία για τους αποδέκτες. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας για την ανάπτυξη πολιτικών και τη φιλοσοφία μας σχετικά με την επιβολή τους.

Πότε ισχύει 

Ορισμένα Tweet μπορεί να μοιάζουν προσβλητικά όταν εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά ενδέχεται να μην είναι αν εξεταστούν στα πλαίσια μιας ευρύτερης συζήτησης. Όταν εξετάζουμε περιεχόμενο αυτού του είδους, ενδέχεται να μην είναι σαφές αν σκοπεύει να παρενοχλήσει ένα άτομο ή αν γίνεται στο πλαίσιο μιας συναινετικής συζήτησης. Για να βοηθήσουμε τις ομάδες μας να κατανοήσουν το πλαίσιο μιας συζήτησης, ενδέχεται να χρειαστεί απευθείας επικοινωνία με το άτομο που μπαίνει στο στόχαστρο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής.

Θα εξετάσουμε και θα προχωρήσουμε σε ενέργειες κατά αναφορών σε λογαριασμούς που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συμπεριφορές μέσω Tweet ή προσωπικών μηνυμάτων. Για λογαριασμούς που χαρακτηρίζονται από αθέμιτη συμπεριφορά στο προφίλ τους, ανατρέξτε στην πολιτική για τα προφίλ προσβλητικού περιεχομένου. Η συμπεριφορά που στρέφεται κατά ατόμων βάσει φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας, ενδέχεται να παραβιάζει την πολιτική για συμπεριφορές που προάγουν το μίσος.


Ευχή, ελπίδα ή έκκληση για πρόκληση σοβαρής βλάβης σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων

Δεν ανεχόμαστε περιεχόμενο που εύχεται, ελπίζει, προάγει, υποκινεί ή εκφράζει την επιθυμία για τον θάνατο, τη σοβαρή σωματική βλάβη ή τη σοβαρή ασθένεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

  • Η ελπίδα να πεθάνει κάποιος λόγω σοβαρής ασθένειας, π.χ. «Ελπίζω να πάθεις καρκίνο και να πεθάνεις.»
  • Η ευχή να πέσει κάποιος θύμα σοβαρού ατυχήματος, π.χ. «Εύχομαι να σε πατήσει αυτοκίνητο την επόμενη φορά που θα ανοίξεις το στόμα σου.»
  • Η δήλωση ότι μια ομάδα ατόμων αξίζει να υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη, π.χ. «Αν αυτή η ομάδα διαδηλωτών δεν το βουλώσει, τους αξίζει να τους πυροβολήσουν.»

Εξαιρέσεις σχετικά με τις ευχές για σωματική βλάβη στο Twitter

Αναγνωρίζουμε ότι οι συζητήσεις αναφορικά με ορισμένα άτομα που κατηγορούνται βάσιμα για σοβαρή βία μπορεί να υποκινήσουν ένα αίσθημα οργής και αντίστοιχες ευχές για πρόκληση σωματικής βλάβης. Σε αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, θα ζητάμε από τον χρήστη να διαγράψει το Tweet χωρίς να κινδυνεύει με ποινή, διαγραφή ή αναστολή λογαριασμού. Ακολουθούν μερικά εντελώς ενδεικτικά παραδείγματα:

  •  «Εύχομαι να πεθάνουν όλοι οι βιαστές.» 
  • «Αυτοί που κακοποιούν παιδιά χρειάζονται κρέμασμα.»

Ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις

Ενώ το συναινετικό γυμνό και το περιεχόμενο για ενηλίκους επιτρέπεται σε κάποιον βαθμό στο Twitter, απαγορεύουμε τις ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και το περιεχόμενο που εκλαμβάνει ένα άτομο ως σεξουαλικό αντικείμενο χωρίς τη συναίνεσή του. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • η αποστολή σε ένα άτομο περιεχομένου για ενηλίκους που δεν έχει ζητηθεί / ανεπιθύμητου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και αρχείων GIF 
  • η ανεπιθύμητη συζήτηση σεξουαλικού περιεχομένου για το σώμα ενός ατόμου 
  • η πρόσκληση σε σεξουαλικές πράξεις και 
  • οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο προσδίδει σεξουαλικά χαρακτηριστικά σε ένα άτομο χωρίς τη συναίνεσή του. 

Χρήση επιθετικών προσβολών με σκοπό την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό άλλων ατόμων

Προχωράμε σε ενέργειες κατά υπερβολικά επιθετικών προσβολών που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που περιλαμβάνει δυσφημιστικά σχόλια ή παρόμοιες εκφράσεις. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να θεωρήσουν προσβλητικούς κάποιους όρους, δεν θα προχωράμε σε ενέργειες σε κάθε περίσταση που χρησιμοποιούνται προσβλητικοί όροι. 


Παρότρυνση ή έκκληση σε άλλα άτομα να παρενοχλήσουν ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων

Απαγορεύουμε τη συμπεριφορά που παροτρύνει άλλους να παρενοχλούν ή να θέτουν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες ατόμων μέσω αθέμιτης συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εκκλήσεις για στόχευση ατόμων μέσω προσβολών ή παρενόχλησης στο διαδίκτυο και συμπεριφορές που προωθούν ενέργειες εκτός διαδικτύου, όπως η σωματική παρενόχληση. 

Άρνηση συμβάντων που οδήγησαν σε μαζικές απώλειες

Απαγορεύουμε περιεχόμενο που αρνείται ότι έλαβε χώρα μια μαζική δολοφονία ή κάποιο άλλο συμβάν που οδήγησε σε μαζικές απώλειες, εφόσον μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή του και εφόσον η κοινοποίηση γίνεται με αθέμιτο σκοπό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές στο γεγονός ως "απάτη" ή ισχυρισμούς ότι τα θύματα ή οι επιζώντες είναι ψεύτικα ή "ηθοποιοί".  Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, συμβάντα όπως το Ολοκαύτωμα, επιθέσεις με όπλα σε σχολεία, τρομοκρατικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές.

Πρέπει να είμαι εγώ ο στόχος αυτού του περιεχομένου προκειμένου να ελεγχθεί για παραβίαση των Κανόνων του Twitter;

Όχι, εξετάζουμε τις αναφορές για περιεχόμενο αυτού του είδους τόσο από τους άμεσα θιγέντες όσο και από μάρτυρες.


Συνέπειες

Κατά τον προσδιορισμό της ποινής για την παραβίαση αυτής της πολιτικής, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, τη σοβαρότητα της παραβίασης και τις πρότερες παραβιάσεις του ατόμου. 

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουμε από κάποιον να διαγράψει το περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση και να εκτίσει ένα διάστημα σε λειτουργία "ανάγνωση μόνο" προτού μπορέσει να ξαναγράψει Tweet. Οι επακόλουθες παραβιάσεις θα οδηγήσουν στην επιβολή μεγαλύτερων περιόδων λειτουργίας "ανάγνωση μόνο" και, τελικά, σε μόνιμη αναστολή χρήσης. Αν ένας λογαριασμός επιδεικνύει κατά κύριο λόγο αθέμιτη συμπεριφορά, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε μόνιμη αναστολή χρήσης του λογαριασμού μετά τον αρχικό έλεγχο. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εύρος επιλογών που έχουμε για την επιβολή ενεργειών

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες ή κοινοποιήστε αυτό το άρθρο