Πώς να χρησιμοποιήσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων

Η επαλήθευση δύο παραγόντων αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας για τον λογαριασμό σας Twitter. Αντί να πληκτρολογείτε απλώς τον κωδικό πρόσβασής σας για είσοδο, θα πληκτρολογείτε και έναν ακόμη κωδικό ή θα χρησιμοποιείτε ένα κλειδί ασφαλείας. Αυτό το πρόσθετο βήμα σάς εξασφαλίζει πως μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Κατά την εγγραφή σε αυτήν τη δυνατότητα, θα βεβαιωθούμε πως έχετε συσχετίσει μια επιβεβαιωμένη διεύθυνση email με τον λογαριασμό σας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας για να επικοινωνούμε μαζί σας, για να διατηρείται ο λογαριασμός σας ασφαλής.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και έναν δευτερεύοντα τρόπο σύνδεσης, είτε έναν κωδικό, μια επιβεβαίωση σύνδεσης μέσω εφαρμογής ή ένα κλειδί ασφαλείας για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. 

Πώς να κάνετε επαλήθευση της σύνδεσής σας
Για iOS:
Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού, πατήστε το εικονίδιο Προφίλ σας και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Λογαριασμός και κατόπιν Ασφάλεια.

Βήμα 3

Πατήστε Επαλήθευση δύο παραγόντων.

Βήμα 4

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις μεθόδους επαλήθευσης: Μήνυμα κειμένου, Εφαρμογή επαλήθευσης ή Κλειδί ασφαλείας.

Βήμα 5

Όταν εγγραφείτε στη δυνατότητα, κάθε φορά που θα συνδέεστε στον λογαριασμό σας, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα καταχώρισης της μεθόδου επαλήθευσης δύο παραγόντων που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη σύνδεσή σας, καθώς και του κωδικού πρόσβασής σας. Θα δείτε επίσης την επιλογή Επιλέξτε διαφορετική μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων. Εάν θέλετε να συνεχίσετε, απλώς πατήστε το μήνυμα για να επιλέξετε μια διαφορετική μέθοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Για εγγραφή με μήνυμα κειμένου:
Βήμα 1

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το στοιχείο Μήνυμα κειμένου.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και πατήστε Έναρξη

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε συσχετίσει έναν αριθμό τηλεφώνου με τον λογαριασμό σας, θα σας ζητήσουμε να τον καταχωρήσετε. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα κατάργησης της επιλογής εύρεσής σας στο Twitter από τις υπάρχουσες επαφές σας. 

Βήμα 5

Κατόπιν, θα σας ζητήσουμε να εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας στείλαμε με μήνυμα κειμένου. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον κωδικό. Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης με έναν δευτερεύοντα κωδικό. Συνιστούμε να αποθηκεύσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του κωδικού σε περίπτωση που τον χρειαστείτε για μελλοντική χρήση. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, αν χάσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Βήμα 6

Πατήστε Κατάλαβα όταν ολοκληρώσετε τα βήματα σε αυτήν την οθόνη.

Για εγγραφή με εφαρμογή επαλήθευσης:
Βήμα 1

Πατήστε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο Εφαρμογή επαλήθευσης.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και πατήστε Κατάλαβα.

Βήμα 3

Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 5

Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε την εφαρμογή επαλήθευσής σας με τον λογαριασμό Twitter μέσω σάρωσης ενός κωδικού QR. (Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή στη συσκευή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη μίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή επαλήθευσης με κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης με χρονικό περιορισμό (TOTP), όπως τα Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, κ.λπ.)

Βήμα 6

Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, πατήστε Επόμενο.

Βήμα 7

Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή επαλήθευσής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 8

Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης. Πατήστε Κατάλαβα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Με την εφαρμογή επαλήθευσης, μπορείτε πλέον να εμφανίζετε και να χρησιμοποιείτε κωδικούς για να συνδέεστε στον λογαριασμό σας Twitter.

Για εγγραφή με κλειδί ασφαλείας:
Βήμα 1

Πατήστε Κλειδί ασφαλείας

Βήμα 2

Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βήμα 3

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Διαβάστε τη σύνοψη και πατήστε Έναρξη.

Βήμα 5

Μπορείτε είτε να εισαγάγετε το κλειδί στη θύρα USB της φορητής σας συσκευής είτε να εκτελέσετε συγχρονισμό του κλειδιού μέσω Bluetooth ή NFC. Όταν το εισαγάγετε, πατήστε το κουμπί στο κλειδί. 

Βήμα 6

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Βήμα 7

Όταν ολοκληρωθεί, το κλειδί ασφαλείας σας θα εμφανιστεί στην ενότητα Διαχείριση κλειδιών ασφαλείας, κάτω από το στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το κλειδί ασφαλείας σας και να προσθέσετε κλειδιά ασφαλείας στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. 

Σημείωση: Αν προσθέσετε κλειδί ασφαλείας για πρόσθετη προστασία επαλήθευσης δύο παραγόντων, δεν θα σας ζητάμε πλέον δευτερεύουσα μέθοδο προστασίας. Τα κλειδιά ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικές μέθοδοι επαλήθευσης, δίχως να υπάρχουν άλλες ενεργοποιημένες μέθοδοι.

Αν έχετε εγγραφεί για επαλήθευση σύνδεσης πριν τις 21 Μαρτίου του 2016:

Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο twitter.com ή σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας τα Twitter για iOS, Twitter για Android ή το mobile.twitter.com, ενδέχεται να σας αποσταλεί μια ειδοποίηση push στο τηλέφωνό σας. Ανοίξτε την ειδοποίηση push για να εγκρίνετε την αίτηση σύνδεσης. Όταν την εγκρίνετε, θα συνδεθείτε αυτόματα στον λογαριασμό σας στο twitter.com.

Ενδέχεται να λάβετε και έναν κωδικό σύνδεσης μέσω μηνύματος SMS. Μπορείτε να συναινέσετε σε αυτήν τη δυνατότητα κάνοντας κλικ στο στοιχείο αίτηση κωδικού που στάλθηκε στο τηλέφωνο με μήνυμα κειμένου, όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο twitter.com.
 

Σημείωση: Μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα σύνδεσης από την εφαρμογή πατώντας Ασφάλεια και, στη συνέχεια, Αιτήματα σύνδεσης. Τραβήξτε προς τα κάτω τη λίστα για ανανέωση νέων αιτημάτων. Τα αιτήματα θα εμφανίζονται στην οθόνη ακόμα και αν δεν λάβατε ειδοποίηση push.

Πώς να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων:
Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού, πατήστε το εικονίδιο Προφίλ σας και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Λογαριασμός και κατόπιν Ασφάλεια.

Βήμα 3

Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα από την μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων της επιλογής σας, για απενεργοποίηση

Βήμα 4

Πατήστε Απενεργοποίηση δύο φορές για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για Android:
Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού θα δείτε είτε ένα εικονίδιο μενού πλοήγησης  είτε το εικονίδιο Προφίλ σας. Πατήστε το εικονίδιο που σας εμφανίζεται και επιλέξτε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Λογαριασμός και κατόπιν Ασφάλεια

Βήμα 3

Πατήστε Επαλήθευση δύο παραγόντων.

Βήμα 4

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις μεθόδους επαλήθευσης: Μήνυμα κειμένου, Εφαρμογή επαλήθευσης ή Κλειδί ασφαλείας.

Βήμα 5

Όταν εγγραφείτε στη δυνατότητα, κάθε φορά που θα συνδέεστε στον λογαριασμό σας, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα καταχώρισης της μεθόδου επαλήθευσης δύο παραγόντων που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη σύνδεσή σας, καθώς και του κωδικού πρόσβασής σας. Θα δείτε επίσης την επιλογή Επιλέξτε διαφορετική μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων. Εάν θέλετε να συνεχίσετε, απλώς πατήστε το μήνυμα για να επιλέξετε μια διαφορετική μέθοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Για εγγραφή με μήνυμα κειμένου:
Βήμα 1

Μαρκάρετε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο Μήνυμα κειμένου.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και πατήστε Επόμενο

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε συσχετίσει έναν αριθμό τηλεφώνου με τον λογαριασμό σας, θα σας ζητήσουμε να τον καταχωρήσετε. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα κατάργησης της επιλογής εύρεσής σας στο Twitter από τις υπάρχουσες επαφές σας. 

Βήμα 5

Κατόπιν, θα σας ζητήσουμε να εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας στείλαμε με μήνυμα κειμένου. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον κωδικό. Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης με έναν δευτερεύοντα κωδικό. Συνιστούμε να αποθηκεύσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του κωδικού σε περίπτωση που τον χρειαστείτε για μελλοντική χρήση. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, αν χάσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Βήμα 6

Πατήστε Κατάλαβα όταν ολοκληρώσετε τα βήματα σε αυτήν την οθόνη.

Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο twitter.com, στο Twitter για Android ή στο mobile.twitter.com, θα σας αποσταλεί ένας εξαψήφιος κωδικός στο τηλέφωνό σας ως μήνυμα κειμένου, για χρήση κατά τη σύνδεση.

Για εγγραφή με εφαρμογή επαλήθευσης:
Βήμα 1

Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το στοιχείο Εφαρμογή επαλήθευσης.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και πατήστε Έναρξη.

Βήμα 3

Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 5

Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε την εφαρμογή επαλήθευσής σας με τον λογαριασμό Twitter μέσω σάρωσης ενός κωδικού QR. (Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή στη συσκευή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη μίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή επαλήθευσης με κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης με χρονικό περιορισμό (TOTP), όπως τα Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, κ.λπ.)

Βήμα 6

Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, πατήστε Επόμενο.

Βήμα 7

Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή επαλήθευσής σας και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 8

Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης. Πατήστε Κατάλαβα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Με την εφαρμογή επαλήθευσης, μπορείτε πλέον να εμφανίζετε και να χρησιμοποιείτε κωδικούς για να συνδέεστε στον λογαριασμό σας Twitter. 

Για εγγραφή με κλειδί ασφαλείας:
Βήμα 1

Πατήστε Κλειδί ασφαλείας

Βήμα 2

Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βήμα 3

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και πατήστε Επαλήθευση.

Βήμα 4

Διαβάστε τη σύνοψη και πατήστε Έναρξη.

Βήμα 5

Μπορείτε είτε να εισαγάγετε το κλειδί στη θύρα USB της φορητής σας συσκευής είτε να εκτελέσετε συγχρονισμό του κλειδιού μέσω Bluetooth ή NFC. Όταν το εισαγάγετε, πατήστε το κουμπί στο κλειδί. 

Βήμα 6

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Βήμα 7

Όταν ολοκληρωθεί, το κλειδί ασφαλείας σας θα εμφανιστεί στην ενότητα Διαχείριση κλειδιών ασφαλείας, κάτω από το στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων.  Στη συνέχεια, μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το κλειδί ασφαλείας σας και να προσθέσετε κλειδιά ασφαλείας στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. 

Σημείωση: Αν προσθέσετε κλειδί ασφαλείας για πρόσθετη προστασία επαλήθευσης δύο παραγόντων, δεν θα σας ζητάμε πλέον δευτερεύουσα μέθοδο προστασίας. Τα κλειδιά ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικές μέθοδοι επαλήθευσης, δίχως να υπάρχουν άλλες ενεργοποιημένες μέθοδοι.

Αν έχετε εγγραφεί για επαλήθευση δύο παραγόντων πριν τις 21 Μαρτίου του 2016:

Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο twitter.com ή σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας τα Twitter για iOS, Twitter για Android ή το mobile.twitter.com, ενδέχεται να σας αποσταλεί μια ειδοποίηση push στο τηλέφωνό σας. Ανοίξτε την ειδοποίηση push για να εγκρίνετε την αίτηση σύνδεσης. Όταν την εγκρίνετε, θα συνδεθείτε αυτόματα στον λογαριασμό σας στο twitter.com.

Ενδέχεται να λάβετε και έναν κωδικό σύνδεσης μέσω μηνύματος SMS. Μπορείτε να συναινέσετε σε αυτήν τη δυνατότητα κάνοντας κλικ στο στοιχείο αίτηση κωδικού που στάλθηκε στο τηλέφωνο με μήνυμα κειμένου, όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο twitter.com.

Σημείωση: Μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα σύνδεσης από την εφαρμογή πατώντας Ασφάλεια και, στη συνέχεια, Αιτήματα σύνδεσης. Τραβήξτε προς τα κάτω τη λίστα για ανανέωση νέων αιτημάτων. Τα αιτήματα θα εμφανίζονται στην οθόνη ακόμα και αν δεν λάβατε ειδοποίηση push.

Πώς να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων:
Βήμα 1

Στο κορυφαίο μενού, πατήστε το εικονίδιο Προφίλ σας και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Πατήστε Λογαριασμός και κατόπιν Ασφάλεια.

Βήμα 3

Πατήστε Επαλήθευση δύο παραγόντων.

Βήμα 4

Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων της επιλογής σας, για απενεργοποίηση

Βήμα 5

Πατήστε Απενεργοποίηση για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για επιτραπέζιο υπολογιστή:
Βήμα 1

Στο πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια και πρόσβαση λογαριασμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια.

Βήμα 3

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων.

Βήμα 4

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις μεθόδους επαλήθευσης: Μήνυμα κειμένου, Εφαρμογή επαλήθευσης ή Κλειδί ασφαλείας.

Βήμα 5

Όταν εγγραφείτε στη δυνατότητα, κάθε φορά που θα συνδέεστε στον λογαριασμό σας, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα καταχώρισης της μεθόδου επαλήθευσης δύο παραγόντων που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη σύνδεσή σας, καθώς και του κωδικού πρόσβασής σας. Θα δείτε επίσης την επιλογή Επιλέξτε διαφορετική μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων. Εάν θέλετε να συνεχίσετε, απλώς κάντε κλικ στο μήνυμα για να επιλέξετε μια διαφορετική μέθοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Για εγγραφή με μήνυμα κειμένου:
Βήμα 1

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το στοιχείο Μήνυμα κειμένου.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε συσχετίσει έναν αριθμό τηλεφώνου με τον λογαριασμό σας, θα σας ζητήσουμε να τον καταχωρήσετε. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα κατάργησης της επιλογής εύρεσής σας στο Twitter από τις υπάρχουσες επαφές σας. 

Βήμα 5

Κατόπιν, θα σας ζητήσουμε να εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας στείλαμε με μήνυμα κειμένου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό. Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης με έναν δευτερεύοντα κωδικό. Συνιστούμε να αποθηκεύσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του κωδικού σε περίπτωση που τον χρειαστείτε για μελλοντική χρήση. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, αν χάσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Βήμα 6

Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάλαβα όταν ολοκληρώσετε τα βήματα σε αυτήν την οθόνη.

Όταν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο twitter.com, στο Twitter για iOS, στο Twitter για Android ή στο mobile.twitter.com, θα σας αποσταλεί ένας εξαψήφιος κωδικός στο τηλέφωνό σας ως μήνυμα κειμένου, για χρήση κατά τη σύνδεση.

Για εγγραφή με εφαρμογή επαλήθευσης:
Βήμα 1

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το στοιχείο Εφαρμογή επαλήθευσης.

Βήμα 2

Διαβάστε τις συνοπτικές οδηγίες και κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη.

Βήμα 3

Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Βήμα 4

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Βήμα 5

Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε την εφαρμογή επαλήθευσής σας με τον λογαριασμό Twitter μέσω σάρωσης ενός κωδικού QR. (Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή στη συσκευή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη μίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή επαλήθευσης με κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης με χρονικό περιορισμό (TOTP), όπως τα Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password, κ.λπ.)

Βήμα 6

Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.

Βήμα 7

Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή επαλήθευσής σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Βήμα 8

Θα δείτε μια οθόνη επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάλαβα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Με την εφαρμογή επαλήθευσης, μπορείτε πλέον να εμφανίζετε και να χρησιμοποιείτε κωδικούς για να συνδέεστε στον λογαριασμό σας Twitter. 

Για εγγραφή με κλειδί ασφαλείας:
Βήμα 1

Κάντε κλικ στο στοιχείο Κλειδί ασφαλείας

Βήμα 2

Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βήμα 3

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε μια διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας Twitter: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω email. Στον λογαριασμό σας Twitter, εισαγάγετε τον κωδικό στο πλαίσιο και κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση.

Βήμα 4

Διαβάστε τη σύνοψη και κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη.

Βήμα 5

Μπορείτε είτε να εισαγάγετε το κλειδί στη θύρα USB του υπολογιστή σας είτε να εκτελέστε συγχρονισμό του κλειδιού μέσω του Bluetooth ή NFC του υπολογιστή. Όταν το εισαγάγετε, πατήστε το κουμπί στο κλειδί. 

Βήμα 6

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Βήμα 7

Όταν ολοκληρωθεί, το κλειδί ασφαλείας σας θα εμφανιστεί στην ενότητα Διαχείριση κλειδιών ασφαλείας, κάτω από το στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων.  Στη συνέχεια, μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το κλειδί ασφαλείας σας και να προσθέσετε κλειδιά ασφαλείας στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

Θα χρειαστείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του υποστηριζόμενου προγράμματος περιήγησης (Chrome, Edge, Firefox, Opera, ή Safari), για προσθήκη ή σύνδεση στον λογαριασμό σας με κλειδί ασφαλείας.

Σημείωση: Αν προσθέσετε κλειδί ασφαλείας για πρόσθετη προστασία επαλήθευσης δύο παραγόντων, δεν θα σας ζητάμε πλέον δευτερεύουσα μέθοδο προστασίας. Τα κλειδιά ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικές μέθοδοι επαλήθευσης, δίχως να υπάρχουν άλλες ενεργοποιημένες μέθοδοι.

Πώς να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων:
Βήμα 1

Στο πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια και πρόσβαση λογαριασμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια.

Βήμα 3

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων.

Βήμα 4

Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα από τη μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων της επιλογής σας, για απενεργοποίηση


Προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης
 

Όταν ενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων για τον λογαριασμό σας μέσω του twitter.com, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Twitter σε άλλες συσκευές ή εφαρμογές που απαιτούν τον κωδικό πρόσβασής σας Twitter. Δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε με το συνηθισμένο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν εντοπίσουμε πως χρειάζεστε προσωρινό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε, θα σας στείλουμε έναν μέσω μηνύματος κειμένου SMS στο τηλέφωνό σας. Διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωρινό κωδικό πρόσβασης. 

Πώς να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης στο twitter.com
  1. Στο πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων.
  2.  Κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια και πρόσβαση λογαριασμών και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Ασφάλεια.
  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση δύο παραγόντων.
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσωρινός κωδικός πρόσβασης.

Σημείωση: Οι προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης λήγουν μετά από μία ώρα. Δεν χρειάζεστε προσωρινό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Twitter για iOS, στο Twitter για Android ή στο mobile.twitter.com.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο