Retningslinjer for retshåndhævelse

 

Hvad er Twitter?


Twitter er et globalt informationsnetværk, der giver brugerne mulighed for at udvikle idéer og dele disse og informationer med det samme for at tjene den offentlige samtale. Twitter er det, der sker i verden, og hvad mennesker taler om lige nu. Når det sker, sker det på Twitter.

Se about.twitter.comfor at få flere oplysninger. Se vores Hjælpecenterfor at få seneste oplysninger om Twitters funktioner.
 

 

Anmodninger om kontooplysninger

 

Hvilke kontooplysninger ligger Twitter inde med?


En kontoprofil på Twitter indeholder ofte et profilbillede, et sidehovedbillede, et baggrundsbillede og statusopdateringer, som kaldes Tweets. Kontohaveren har desuden mulighed for at føje en lokalitet (f.eks. San Francisco), en URL-adresse (f.eks. twitter.com) og en kort "biografi" til kontoen, som vises på vedkommendes offentlige profil. Vi tilbyder en høj grad af persondatabeskyttelse til alle. I vores privatlivspolitik kan du finde yderligere oplysninger om de data, vi indsamler fra og om brugerne.

 

Har Twitter adgang til brugergenererede billeder eller videoer?


Twitter hoster visse uploadede billeder (dvs. billederne på pic.twitter.com) samt Twitter-kontienes profilbilleder og sidehovedbilleder. Twitter hoster imidlertid ikke alle de billeder, der kan vises på Twitter-platformen. Du kan læse mere om posting af billeder på Twitter.

Twitter hoster nogle af de videoer, der uploades til Twitter (dvs. videoerne på pic.twitter.com), samt de videoer, der lægges ud på Periscope. Bemærk, at Twitter ikke hoster alle de videoer, der kan vises på Twitter-platformen.

Links, der deles på Twitter, herunder i direkte beskeder, behandles og forkortes automatisk til et https://t.co-link. Når du ser et https://t.co-link, er det ikke en indikation på, at videoen eller billedet hostes af Twitter.

 

Hvad er Periscope?

Periscope er en separat mobiltjeneste, der giver brugerne mulighed for at oprette og dele videoudsendelser i realtid. I fortrolighedserklæringen for Periscope kan du finde yderligere oplysninger om de data, vi indsamler fra og om Periscope-brugerne, og i Periscopes hjælpecenter kan du få mere at vide om Periscope. En bruger kan godt oprette en Periscope-konto uden at have eller tilknytte en tilsvarende Twitter-konto.

Læs om, hvordan du finder et Periscope-brugernavn.

 

Oplysninger om dataopbevaring


Twitter

Twitter opbevarer forskellige typer oplysninger i forskellige tidsintervaller og i overensstemmelse med vores vilkår for anvendelse og privatlivspolitik. Da Twitter er en realtidstjeneste, kan det forekomme, at visse oplysninger (f.eks. IP-logger) kun opbevares i en ganske kort periode.

Nogle oplysninger indsamles automatisk, mens andre afgives efter behag af brugeren. Vi kan imidlertid ikke garantere de opbevarede oplysningers nøjagtighed. Eksempelvis kan brugeren have oprettet en falsk eller anonym profil. Twitter stiller ikke krav om brug af døbenavn, bekræftelse af e-mailadresse eller identitetsgodkendelse. Du kan finde yderligere oplysninger om Twitters opbevaringspolitikker i vores privatlivspolitik.

BEMÆRK: Når en konto er blevet deaktiveret, vil der være et meget kort tidsrum, hvor vi muligvis kan få adgang til kontooplysningerne, herunder Tweets. Du kan finde yderligere oplysninger om deaktiverede konti her. Indhold, der fjernes af kontohaveren (såsom Tweets), er som udgangspunkt ikke tilgængeligt.
 

Periscope

Periscope opbevarer forskellige typer oplysninger i forskellige perioder. Udsendelser og udsendelsesoplysninger opbevares muligvis kun i en kort periode. Du kan finde oplysninger om tilgængeligheden af udsendelser i Periscopes hjælpecenter. Du kan finde yderligere oplysninger om vores opbevaringspolitikker i Periscopes privatlivspolitik.

 

Dataansvarlig


For personer med bopæl i USA eller et hvilket som helst land uden for EU eller EØS er den dataansvarlige med ansvar for personoplysninger X Corp., som er hjemmehørende i San Francisco, Californien, USA. For personer med bopæl EU eller EØS er den dataansvarlige Twitter International Unlimited Company, som er hjemmehørende i Dublin, Irland.

 

Anmodninger om bevaring


Hvor det er lovligt passende, accepterer vi anmodninger fra retshåndhævende myndigheder om bevaring af data, der kan udgøre relevant bevismateriale i en retssag. Vi bevarer, men udleverer ikke, et midlertidigt øjebliksbillede af de relevante kontooplysninger i 90 dage i afventen på et eventuelt retsskridt. 

Anmodninger om bevaring skal i overensstemmelse med gældende lov:

 • underskrives af den anmodende embedsmand
 • have en gyldig officiel e-mailadresse til besvarelse;
 • være sendt med den retshåndhævende myndigheds brevhoved i et ikke-redigerbart format;
 • indeholde @brugernavnet og URL-adressen til den pågældende Twitter-profil (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) og/eller Twitter-kontoens entydige, offentlige brugeridentifikationsnummer eller (UID) eller et Periscope-brugernavn og URL-adresse (f.eks. @twittersafety) og https://periscope.tv/twittersafety). Se her for at læse, hvordan du finder et Twitter-UID eller se herfor at finde et Periscope-brugernavn.
   

Vi kan imødekomme et ønske om at forlænge en bevaringsanmodning, men opfordrer generelt retshåndhævende myndigheder til at indhente data i god tid via de relevante kanaler, da vi ikke kan garantere tilgængeligheden af de ønskede oplysninger.

Hvis du sender en anmodning om forlængelse af bevaring, anbefaler vi, at du sender den mindst en uge (7 dage) før ophøret af bevaringsperioden for at tillade tilstrækkelig tid til behandling af anmodningen.

Retshåndhævende og andre myndigheders anmodninger om bevaring af brugeroplysninger indsendes via webstedet Legal Request Submissions (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Send venligst anmodninger om bevaring i en separat anmodning. Du kan finde yderligere instruktioner nedenfor.

 

Anmodninger om oplysninger fra Twitter-konti


Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder om udlevering af kontooplysninger skal rettes til X Corp. i San Francisco, Californien, USA eller Twitter International Unlimited Company i Dublin, Irland. Twitter besvarer retsgyldige anmodninger, som er udstedt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Private oplysninger kræver en stævning eller retskendelse

Ikke-offentlige oplysninger om Twitter-brugere udleveres kun til retshåndhævende myndigheder på baggrund af et retsgyldigt krav, såsom en stævning, en retskendelse eller lignende eller i de nedenfor beskrevne nødstilfælde.

 

Kommunikationsindhold kræver en ransagningskendelse

Anmodninger om kommunikationsindhold (f.eks. Tweets eller billeder) kræver en gyldig ransagningskendelse eller tilsvarende udstedt af en myndighed med fuld kompetence over for Twitter.

 

Underretter Twitter brugerne om anmodninger om kontooplysninger?

Ja. I henhold til gennemsigtighed og retssikkerhed Twitters politik at underrette brugeren (f.eks. før udleveringen af kontooplysninger), hvis oplysninger fra dennes Twitter- eller Periscope-konto begæres udleveret, herunder en kopi af anmodningen, medmindre vi er forhindret heri (f.eks. efter en kendelse i henhold til 18 U.S.C). § 2705(b)). Vi anmoder om, at eventuelle hemmeligholdelsesbestemmelser omfatter en nærmere angivet periode (f.eks. 90 dage), i hvilken Twitter ikke har lov at underrette brugeren. Undtagelser til vores politik om underretning af brugeren kan fraviges under presserende omstændigheder, eller hvor det måtte virke mod hensigten, såsom nødsituationer, hvor der er overhængende risiko for død, seksuel udnyttelse af børn eller terrorisme.

 

Hvad skal være indeholdt i en anmodning om kontooplysninger?

Anmodninger om brugerkontooplysninger i overensstemmelse med gældende lov skal indeholde følgende oplysninger:

 • Inkludere Twitter @brugernavnet og URL-adressen til den pågældende Twitter-konto (f.eks. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) eller en kontos entydige, offentlige brugeridentifikationsnummer eller UID;
 • Og/eller det gyldige Periscope-brugernavn og den relevante URL-adresse (f.eks. @twittersafety og https://periscope.tv/twittersafety). Se vejledning på , hvordan du finder et Periscope-brugernavn her;
 • En specificering af, hvilke oplysninger der begæres udleveret (f.eks. grundlæggende abonnentoplysninger), og disses efterforskningsmæssige relevans.
  • BEMÆRK: Kontrollér først, at de ønskede oplysninger ikke er offentligt tilgængelige (f.eks. Tweets, som ikke er beskyttede). Vi har ikke mulighed for at behandle anmodninger, der er meget omfattende eller uklare.
 • Inkluder en gyldig, officiel e-mailadresse (f.eks. name@agency.gov), så vi kan kontakte dig efter at have modtaget din retsgyldige anmodning.
 • Være forsynet med den retshåndhævende myndigheds brevhoved.
   

Retshåndhævende og andre myndigheders anmodninger om brugeroplysninger kan indsendes via webstedet Legal Request Submissions (https://t.co/lr eller https://legalrequests.twitter.com). Du kan finde yderligere instruktioner nedenfor.

 

Produktion af data

Med mindre andet er aftalt, leverer vi data i elektronisk format (dvs. tekstfiler, der kan åbnes med et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram, såsom Word eller TextEdit).

 

Datagodkendelse

Dataene, som vi producerer, er elektronisk underskrevet med henblik på at sikre integriteten deraf på produktionstidspunktet. Hvis du har brug for en erklæring, skal dette fremgå af din anmodning.

 

Omkostningsgodtgørelse

Twitter kan anmode om godtgørelse af omkostninger, der er opstået som følge af behandlingen af anmodningen, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det (f.eks. i henhold til 18 U.S.C). § 2706).

 

Anmodninger om oplysninger i nødstilfælde


I overensstemmelse med vores privatlivspolitik kan vi udlevere kontooplysninger til retshåndhævende myndigheder på baggrund af en gyldig anmodning om oplysninger i nødstilfælde.

Twitter vurderer sådanne anmodninger vedrørende nødstilfælde fra sag til sag i overensstemmelse med relevant lovgivning. Hvis vi modtager oplysninger, der giver os en begrundet god tro om, at der er opstået en presserende nødsituation, hvor der er risiko for dødsfald eller alvorlig fysisk personskade, kan vi udlevere alle tilgængelige oplysninger, som er nødvendige for at forhindre skaden.

 

Sådan indgiver du en anmodning om oplysninger i nødstilfælde

Hvis der opstår en presserende nødsituation, hvor der er risiko for dødsfald eller alvorlig fysisk personskade, og hvis Twitter kan have oplysninger, der er nødvendige for at afhjælpe risikoen, kan retshåndhævende myndigheder indsende en anmodning om oplysninger i nødstilfælde via vores websted Legal Request Submissions (som er den hurtigste og mest effektive metode).
 

Du bedes medtage følgende oplysninger:

 • En angivelse på forbladet, som skal være forsynet med den retshåndhævende myndigheds brevhoved, af, at du indsender en anmodning om oplysninger i nødstilfælde.
 • Identiteten på den person, der er i fare for at dø eller lide alvorlig fysisk skade.
 • Karakteren af nødsituationen (f.eks. rapport om selvmord, terroristangreb, bombetrussel).
 • Brugernavnet på Twitter og URL-adressen (f.eks. https://twitter.com/TwitterSafety (@twittersafety) til den eller de pågældende Twitter-konti, som indeholder oplysninger, der er nødvendige for at afhjælpe nødsituationen.
 • Eventuelle specifikke Tweets, du vil have os til at gennemgå.
 • De specifikke oplysninger, der ønskes, og hvorfor oplysningerne er nødvendige for at afhjælpe nødsituationen.
 • Den retshåndhævende embedsmands underskrift.
 • Alle øvrige tilgængelige oplysninger om eller baggrund for de særlige omstændigheder.
 

Aftaler om gensidig retshjælp


Det er Twitters politik omgående at besvare anmodninger, der er udstedt efter en aftale om gensidig retshjælp ("MLAT") eller en retsanmodning, efter at stævningen er blevet behørigt forkyndt. Når du indsender en anmodning via en MLAT-procedure, skal det klart fremgå, at den indgives i henhold til MLAT, ligesom den skal indeholde navnet på oprindelseslandet.

 

Anmodninger om fjernelse af indhold


Sådan anmoder du om en gennemgang iht. vilkårene for anvendelse

Hvis du repræsenterer en retshåndhævende eller anden myndighed og ønsker potentielt ulovligt indhold fjernet fra Twitter, fordi det overtræder lokal lovgivning, skal du først læse Twitter-reglerne og om nødvendigt indsende en anmodning om at få indholdet gennemgået for mulige overtrædelser af vores vilkår for anvendelse. Du kan læse, hvordan du indberetter potentielle overtrædelser af Twitter-reglerne og Twitters vilkår for anvendelse her. Når du indberetter mulige overtrædelser af vores vilkår for anvendelse, sendes anmodningen til det rette team og behandles hurtigt. Vi offentligør data hver sjette måned i Twitter Transparency-rapporten.
 

Sådan indsender du en juridisk anmodning om tilbageholdelse af indhold

Hvis du allerede har indsendt en anmodning om at få indhold gennemgået for mulige overtrædelser af vores vilkår for anvendelse og efterfølgende har fået oplyst, at indholdet efter Twitters vurdering ikke overtræder vilkårene, kan du indsende en fuldstændig og gyldig juridisk anmodning om at bede om tilbageholdelse af indhold via webstedet Legal Request Submissions. Det er den hurtigste og mest effektive metode til at indsende en anmodning om tilbageholdelse af indhold baseret på lokal lovgivning. Du bedes venligst ikke sende en anmodning om at tilbage indhold, hvis du ikke først har rapporteret det til gennemgang for mulige brud på vores vilkår for anvendelse.

Du bedes angive det/de Tweets eller den/de konti, det drejer sig om, samt den eller de lokale love, som det indberettede indhold anses for at have overtrådt. Når du sender anmodningen, skal du vedhæfte en kopi af en eventuel retskendelse eller anden relevant juridisk dokumentation (se afsnittet "File attachments" (vedhæftede filer)). Du bedes også levere enhver anden nyttig kontekst, som kan hjælpe med at behandle gennemgangen af din anmodning, herunder enhver oversættelse af juridisk dokumentation, hvis de ikke er på engelsk. Vi skal desuden bruge en officiel e-mailadresse til den retshåndhævende eller anden myndighed (f.eks. name@agency.gov), så det relevante team har mulighed for at kontakte dig. Vi behandler din anmodning så hurtigt som muligt, men bemærk venligst, at indsendelse af kopier kan forsinke vores mulighed for at behandle din anmodning effektivt.

Twitter underretter straks den berørte bruger om juridiske anmodninger om tilbageholdelse af indhold. Brugeren får en kopi af den originale anmodning, medmindre vi er lovmæssigt er forhindret heri. Hvis du mener, at Twitter har forbud mod at underrette brugeren, skal du angive årsagen dertil i din anmodning. Du skal henvise til direkte citater i den relevante lov (hvis en sådan findes) og/eller uploade eventuelle dokumenter, der støtter forbuddet, i afsnittet "File attachments" (vedhæftede filer).

Retshåndhævende og andre myndigheder kan også anmode om tilbageholdelse af indhold, der vurderes at være ulovligt i deres jurisdiktion, ved at sende en kopi af din anmodning pr. brev til kontaktoplysningerne, der er anført nedenfor. Hvis du har bopæl i EU eller EØS, skal du sende anmodningen til Twitter International Unlimited Company i Irland (se afsnittet "Kontaktoplysninger" nedenfor). Anmodninger, der sendes pr. brev må forvente længere svartider. 

Du kan finde yderligere oplysninger om vores politik for landespecifik tilbageholdelse af indhold her.

 

Hjælp til Twitter-brugere


Enhver registreret Twitter-bruger kan downloade deres egne kontooplysninger, herunder Tweets, der er lagt op på vedkommendes Twitter-konto. I vores hjælpecenter er der anvisninger til, hvordan en bruger kan anmode om disse oplysninger.

Brugeren kan også indhente IP-logger og andre data direkte via sin Twitter-konto som forklaret i vores hjælpecenter. Hvis en Twitter-bruger har forsøgt, uden succes, selv at downloade de data, de søger, bedes brugeren sende en anmodning til Twitter via vores privatlivsformular.
 

Andre problemer

De fleste problemer kan løses ved, at indehaveren af en Twitter-konto sender forespørgsler direkte til os via vores hjælpecenter. Du kan finde yderligere oplysninger om indberetning af overtrædelser her.
 

Generelle henvendelser

Generelle henvendelser fra retshåndhævende og andre myndigheder (der ikke omhandler anmodning om brugerdata eller fjernelse af indhold) kan sendes via vores webformular.

 

Anmodninger sendes hertil


Alle juridiske anmodninger, herunder om bevaring, anmodninger om kontooplysninger (rutinemæssige og i nødstilfælde) og anmodninger om fjernelse af indhold kan indsendes via Twitters websted Legal Request Submissions på: t.co/lr eller legalrequests.twitter.com.

Hvis du oplever problemer på Legal Request Submissions-webstedet, kan du bede om hjælp via vores webformular ved at vælge "andre forespørgsler" for denne type anmodning.  

Modtagelse af korrespondance via denne metode har alene til formål at gøre det så nemt som muligt og indebærer ikke afkald på indsigelser, herunder vedrørende manglende kompetence eller gyldig forkyndelse.

Anmodninger, der ikke har forbindelse til retshåndhævelse, skal indsendes via vores hjælpecenter.

 

Kontaktoplysninger


Vores adresse er:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Twitter International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irland

Modtagelse af korrespondance via disse metoder har alene til formål at gøre det så nemt som muligt og indebærer ikke afkald på indsigelser, herunder vedrørende manglende kompetence eller gyldig forkyndelse. Retshåndhævende myndigheder, som ikke indsender juridiske anmodninger via webstedet Legal Request Submissions, må forvente længere svartider.

Del denne artikel