goglobalwithtwitterbanner

Škodlivé chování

Pravidla Twitteru: Nesmíte se zapojovat do cíleného obtěžování žádné jiné osoby ani k tomu nabádat ostatní. Za škodlivé chování považujeme i pokus o obtěžování, ponížení nebo umlčení osoby. 

Zdůvodnění

Na Twitteru byste měli mít pocit, že můžete bezpečně vyjadřovat své jedinečné názory. Věříme ve svobodu projevu a otevřený dialog. Pokud se však lidé bojí mluvit, nemá tato základní filozofie žádný význam. 

Abychom na naší platformě umožnili prospěšný dialog a podporovali jednotlivce ve vyjadřování rozmanitých názorů a přesvědčení, zakazujeme chování, které je obtěžující nebo ponižující nebo jiným způsobem vede k zahanbování nebo pokořování ostatních. Kromě ohrožení bezpečnosti uživatelů může škodlivé chování vést také k fyzickému a emociálnímu strádání postižených osob. 

Přečtěte si další informace o našem přístupu k vývoji zásad a filozofii ohledně jejich vynucování.

Kdy tato pravidla platí 

Některé tweety mohou při izolovaném pohledu působit škodlivě, ale v kontextu širší konverzace to nemusí platit. Když kontrolujeme tento typ obsahu, nemusí být zřejmé, zda má za účel trápit ostatní, nebo je součástí konsenzuální konverzace. Abychom našim týmům pomohli pochopit kontext konverzace, může být někdy nutné, abychom si přímo poslechli názor osoby, na kterou cílí. Tím zajistíme, abychom před případnou vynucovací akcí měli potřebné informace.

Budeme kontrolovat nahlášené účty, které ve svých tweetech nebo soukromých zprávách cílí na jednotlivce nebo skupiny kterýmkoliv z následujících typů chování, a budeme vůči nim přijímat potřebná opatření. Informace o účtech zapojujících se do škodlivého chování ve svých profilech najdete v našich zásadách týkajících se škodlivých profilů. Chování, které cílí na jiné lidi na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo vážné nemoci, může být porušením našich zásad týkajících se projevů nenávisti.


Přání nebo přivolávání vážných újem osobě nebo skupině lidí

Netolerujeme obsah, který představuje přání, přivolávání, propagaci nebo podněcování smrti, vážného zranění nebo vážné nemoci vůči jednotlivci nebo skupině lidí. To mimo jiné zahrnuje následující projevy: 

  • Vyjadřování přání, aby někdo zemřel následkem vážné nemoci, například: „Doufám, že dostaneš rakovinu a zemřeš.“
  • Přivolávání toho, aby se někomu stala vážná nehoda, například: „Doufám, že až příště začneš mluvit ty své nesmysly, srazí tě auto.“
  • Tvrzení, že skupina lidí si zaslouží vážné fyzické násilí, například: „Jestli tato skupina protestantů nedá pokoj, měli by do nich začít střílet.“

Výjimky z přání újem na Twitteru

Chápeme, že konverzace o některých lidech věrohodně obviněných z vážného násilí mohou vyvolávat silné pobouření a v souvislosti s ním i přání újem. V těchto omezených případech budeme pouze požadovat, aby uživatel svůj Tweet smazal, ale nebudeme přistupovat k dalším reakcím nebo pozastavení účtu. Mezi příklady patří následující projevy:

  •  „Přeji si, aby všichni lidé, kteří někoho znásilnili, zemřeli.“ 
  • „Lidé zneužívající děti by měli dostat trest smrti.“

Nežádoucí sexuální návrhy

Zatímco oboustranně odsouhlasená nahota a určitý obsah pro dospělé jsou na Twitteru povoleny, zakazujeme nežádoucí sexuální návrhy a obsah, který z jednotlivce činí objekt sexuální touhy bez jeho souhlasu. To mimo jiné zahrnuje následující projevy:

  • posílání nevyžádaných a/nebo nežádoucích médií pro dospělé, včetně obrázků, videí a souborů GIF, druhé osobě; 
  • nevyžádané sexuální diskuse o něčím těle; 
  • žádosti o pohlavní styk; 
  • jakýkoli jiný obsah, který jinak sexualizuje jednotlivce bez jeho souhlasu. 

Používání agresivních urážek za účelem ponižování nebo zastrašování jiných lidí

Budeme přijímat potřebné akce vůči nepřiměřeně agresivním urážkám zacíleným na jednotlivce, včetně obsahu zahrnujícího očerňování nebo podobné projevy. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco někteří jednotlivci mohou považovat určitá slova za urážlivá, nebudeme přijímat akce vůči úplně každému případu použití potenciálně urážlivého slova. 


Podporování nebo povzbuzování ostatních, aby trápili jednotlivce nebo skupinu osob

Zakazujeme chování, které povzbuzuje jiné lidi, aby trápili nebo obtěžovali konkrétní jednotlivce nebo skupiny škodlivým chováním. To mimo jiné zahrnuje volání po tom, aby se na lidi zaměřilo pronásledování nebo obtěžování online, a chování povzbuzující offline akci, například fyzické vyhrožování. 

Popírání událostí s velkým počtem obětí

Zakazujeme obsah, který popírá, že došlo k masovým vraždám nebo k jiným událostem s velkým počtem obětí, pokud můžeme ověřit, že k dané události došlo, a pokud je daný obsah sdílen se zlými úmysly. Může to zahrnovat označování takové události jako podvodu, smyšlenky či hoaxu nebo tvrzení, že oběti či přeživší jsou falešní nebo „herci“.  Toto pravidlo se mimo jiné týká následujících událostí: holokaust, střelby ve školách, teroristické útoky a přírodní pohromy.

Musím být cílem takového obsahu, aby jej bylo možné nahlásit a zkontrolovat, zda porušuje pravidla Twitteru?

Ne, kontrolujeme obsah nahlášený jak osobami, na které cílí, tak i jinými lidmi, kteří jej zaznamenali.


Následky

Při určování trestu za porušení těchto zásad bereme v úvahu celou řadu faktorů, mimo jiného včetně závažnosti porušení a toho, zda se daná osoba již dopustila nějakého porušení pravidel dříve. 

Můžeme například požadovat, aby daná osoba odstranila obsah porušující pravidla a určitou dobu fungovala v režimu pouze pro čtení, než bude moci znovu tweetovat. Další porušení povedou k delším dobám v režimu pouze pro čtení a mohou vyústit v trvalé pozastavení účtu. Pokud se nějaký účet zapojuje primárně do škodlivého chování, může být trvale pozastaven i při první kontrole. 

Přečtěte si další informace o rozsahu našich možností při vynucování pravidel

 

Sdílet tento článek nebo ho uložit do záložek