Používání dvoufaktorového ověřování

Dvoufaktorové ověřování představuje dodatečnou vrstvu zabezpečení vašeho účtu na Twitteru. Při přihlášení nebudete zadávat jenom heslo, ale také kód, případně použijete bezpečnostní klíč. Tento dodatečný krok pomáhá zajistit, abyste se ke svému účtu dostali pouze vy. Během registrace také zkontrolujeme, jestli máte ke svému účtu přidruženou potvrzenou e-mailovou adresu. Vaši e-mailovou adresu pak budeme moct používat ke komunikaci s vámi ohledně udržování vašeho účtu v bezpečí.

Po povolení této funkce budete pro přihlášení k účtu kromě hesla potřebovat ještě druhou přihlašovací metodu – kód, potvrzení přihlášení prostřednictvím aplikace nebo fyzický bezpečnostní klíč. 

Způsoby ověření přihlášení
Pro iOS:
Krok 1

V horní nabídce klepněte na ikonu svého profilu a potom na Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klepněte na Účet a potom na Zabezpečení.

Krok 3

Klepněte na Dvoufaktorové ověřování.

Krok 4

Můžete si vybrat ze tří metod: Textová zpráva, Ověřovací aplikace nebo Bezpečnostní klíč.

Krok 5

Když se po dokončení registrace budete přihlašovat ke svému účtu, zobrazí se výzva, abyste kromě hesla použili také stejnou metodu dvoufaktorového ověřování jako při předchozím přihlášení. Zobrazí se vám také možnost Zvolte jinou metodu dvoufaktorového ověření. Pokud chcete, můžete na ni jednoduše klepnout a vybrat jinou metodu. Dokončete přihlášení podle pokynů na obrazovce.

Registrace prostřednictvím textové zprávy:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Textová zpráva.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klepněte na Začít

Krok 3

Zadejte své heslo a klepněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Poznámka: Pokud ke svému účtu ještě nemáte přidružené telefonní číslo, požádáme vás o jeho zadání. Kromě toho budete také moct deaktivovat možnost vyhledat vás na Twitteru pro své stávající kontakty. 

Krok 5

Pak vás požádáme o zadání potvrzovacího kódu, který jsme vám poslali v textové zprávě. Zadejte nebo zkopírujte a vložte tento kód. Zobrazí se potvrzovací obrazovka se záložním kódem. Doporučujeme, abyste si uložili snímek obrazovky s tímto kódem pro případné budoucí použití. Pomocí tohoto kódu budete moct získat přístup ke svému účtu, pokud ztratíte svůj mobilní telefon nebo přejdete na jiné telefonní číslo.

Krok 6

Po uložení snímku obrazovky ji zavřete klepnutím na Rozumím

Registrace prostřednictvím ověřovací aplikace:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Ověřovací aplikace.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klepněte na Rozumím.

Krok 3

Budete-li k tomu vyzváni, zadejte své heslo. Pak klepněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Krok 5

Zobrazí se výzva, abyste ověřovací aplikaci propojili se svým účtem na Twitteru naskenováním QR kódu. (Pokud na svém zařízení ještě nemáte nainstalovanou žádnou ověřovací aplikaci, budete si muset nějakou stáhnout. Můžete použít libovolnou ověřovací aplikaci založenou na algoritmu TOTP (Time-based One Time Password), například Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password apod.)

Krok 6

Po naskenování QR kódu klepněte na Další.

Krok 7

Zadejte kód vygenerovaný ověřovací aplikací a klepněte na Ověřit.

Krok 8

Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Dokončete nastavení klepnutím na Rozumím.

Teď můžete prostřednictvím ověřovací aplikace zobrazovat a používat kódy pro přihlášení ke svému účtu na Twitteru.

Registrace prostřednictvím bezpečnostního klíče:
Krok 1

Klepněte na Bezpečnostní klíč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadejte své heslo.

Krok 3

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Krok 4

Přečtěte si přehled a klepněte na Začít.

Krok 5

Klíč nebo klíče můžete buď vkládat do portu USB na svém mobilním zařízení, nebo synchronizovat přes Bluetooth nebo NFC. Po vložení stiskněte tlačítko na klíči. 

Krok 6

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Krok 7

Po dokončení se váš bezpečnostní klíč (nebo klíče) zobrazí na stránce Dvoufaktorové ověřování v části Správa bezpečnostních klíčů. Tady můžete své bezpečnostní klíče přejmenovat či odstranit nebo ke svému účtu kdykoli přidat další bezpečnostní klíče. 

Poznámka: Pokud si v zájmu další ochrany dvoufaktorového ověřování přidáte bezpečnostní klíč, nebudeme už požadovat používání další záložní metody jako dodatečné ochrany. Bezpečnostní klíče je možné používat jako jedinou metodu ověřování – i bez zapnutí jakékoli jiné metody.

Jestliže jste se k ověřování přihlášení zaregistrovali před 21. březnem 2016:

Když se přihlásíte ke svému účtu na webu twitter.com nebo na mobilním zařízení v aplikaci Twitter pro iOS, Twitter pro Android nebo na webu mobile.twitter.com, může se na váš telefon odeslat nabízené oznámení. Otevřete toto nabízené oznámení a schvalte žádost o přihlášení. Po schválení budete okamžitě přihlášeni ke svému účtu na webu twitter.com.

Může vám také přijít přihlašovací kód v textové zprávě SMS. Tuto metodu můžete zapnout tím, že při přihlašování k účtu na webu twitter.com kliknete na odkaz požádat o odeslání SMS s kódem do svého telefonu.
 

Poznámka: Žádosti o přihlášení můžete také schvalovat nebo zamítat z aplikace tak, že klepnete na Zabezpečení a potom na Žádosti o přihlášení. Pokud chcete seznam aktualizovat a zobrazit nové žádosti, potáhněte jej prstem dolů. Na této obrazovce se žádosti zobrazí i v případě, že jste nedostali nabízené oznámení.

Vypnutí dvoufaktorového ověřování:
Krok 1

V horní nabídce klepněte na ikonu svého profilu a potom na Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klepněte na Účet a potom na Zabezpečení.

Krok 3

Nastavte posuvník u vybrané metody dvoufaktorového ověřování do vypnuté polohy.

Krok 4

Potvrďte svou volbu dvojím klepnutím na Vypnout

Pro Android:
Krok 1

V horní nabídce uvidíte ikonu navigační nabídky  nebo ikonu svého profilu. Klepněte na tu ikonu, která se vám zobrazuje, a vyberte Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klepněte na Účet a potom na Zabezpečení

Krok 3

Klepněte na Dvoufaktorové ověřování.

Krok 4

Můžete si vybrat ze tří metod: Textová zpráva, Ověřovací aplikace nebo Bezpečnostní klíč.

Krok 5

Když se po dokončení registrace budete přihlašovat ke svému účtu, zobrazí se výzva, abyste kromě hesla použili také stejnou metodu dvoufaktorového ověřování jako při předchozím přihlášení. Zobrazí se vám také možnost Zvolte jinou metodu dvoufaktorového ověření. Pokud chcete, můžete na ni jednoduše klepnout a vybrat jinou metodu. Dokončete přihlášení podle pokynů na obrazovce.

Registrace prostřednictvím textové zprávy:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Textová zpráva.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klepněte na Další

Krok 3

Zadejte své heslo a klepněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Poznámka: Pokud ke svému účtu ještě nemáte přidružené telefonní číslo, požádáme vás o jeho zadání. Kromě toho budete také moct deaktivovat možnost vyhledat vás na Twitteru pro své stávající kontakty. 

Krok 5

Pak vás požádáme o zadání potvrzovacího kódu, který jsme vám poslali v textové zprávě. Zadejte nebo zkopírujte a vložte tento kód. Zobrazí se potvrzovací obrazovka se záložním kódem. Doporučujeme, abyste si uložili snímek obrazovky s tímto kódem pro případné budoucí použití. Pomocí tohoto kódu budete moct získat přístup ke svému účtu, pokud ztratíte svůj mobilní telefon nebo přejdete na jiné telefonní číslo.

Krok 6

Po uložení snímku obrazovky ji zavřete klepnutím na Rozumím.

Když se teď přihlásíte ke svému účtu na webu twitter.com, v aplikaci Twitter pro Android nebo na webu mobile.twitter.com, pošle se na váš telefon textová zpráva s šesticiferným kódem pro potvrzení přihlášení.

Registrace prostřednictvím ověřovací aplikace:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Ověřovací aplikace.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klepněte na Začít.

Krok 3

Budete-li k tomu vyzváni, zadejte své heslo. Pak klepněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Krok 5

Zobrazí se výzva, abyste ověřovací aplikaci propojili se svým účtem na Twitteru naskenováním QR kódu. (Pokud na svém zařízení ještě nemáte nainstalovanou žádnou ověřovací aplikaci, budete si muset nějakou stáhnout. Můžete použít libovolnou ověřovací aplikaci založenou na algoritmu TOTP (Time-based One Time Password), například Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password apod.)

Krok 6

Po naskenování QR kódu klepněte na Další.

Krok 7

Zadejte kód vygenerovaný ověřovací aplikací a klepněte na Ověřit.

Krok 8

Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Dokončete nastavení klepnutím na Rozumím.

Teď můžete prostřednictvím ověřovací aplikace zobrazovat a používat kódy pro přihlášení ke svému účtu na Twitteru. 

Registrace prostřednictvím bezpečnostního klíče:
Krok 1

Klepněte na Bezpečnostní klíč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadejte své heslo.

Krok 3

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klepněte na Ověřit.

Krok 4

Přečtěte si přehled a klepněte na Začít.

Krok 5

Klíč nebo klíče můžete buď vkládat do portu USB na svém mobilním zařízení, nebo synchronizovat přes Bluetooth nebo NFC. Po vložení stiskněte tlačítko na klíči. 

Krok 6

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Krok 7

Po dokončení se váš bezpečnostní klíč (nebo klíče) zobrazí na stránce Dvoufaktorové ověřování v části Správa bezpečnostních klíčů.  Tady můžete své bezpečnostní klíče přejmenovat či odstranit nebo ke svému účtu kdykoli přidat další bezpečnostní klíče. 

Poznámka: Pokud si v zájmu další ochrany dvoufaktorového ověřování přidáte bezpečnostní klíč, nebudeme už požadovat používání další záložní metody jako dodatečné ochrany. Bezpečnostní klíče je možné používat jako jedinou metodu ověřování – i bez zapnutí jakékoli jiné metody.

Jestliže jste se k dvoufaktorovému ověřování zaregistrovali před 21. březnem 2016:

Když se přihlásíte ke svému účtu na webu twitter.com nebo na mobilním zařízení v aplikaci Twitter pro iOS, Twitter pro Android nebo na webu mobile.twitter.com, může se na váš telefon odeslat nabízené oznámení. Otevřete toto nabízené oznámení a schvalte žádost o přihlášení. Po schválení budete okamžitě přihlášeni ke svému účtu na webu twitter.com.

Může vám také přijít přihlašovací kód v textové zprávě SMS. Tuto metodu můžete zapnout tím, že při přihlašování k účtu na webu twitter.com kliknete na odkaz požádat o odeslání SMS s kódem do svého telefonu.

Poznámka: Žádosti o přihlášení můžete také schvalovat nebo zamítat z aplikace tak, že klepnete na Zabezpečení a potom na Žádosti o přihlášení. Pokud chcete seznam aktualizovat a zobrazit nové žádosti, potáhněte jej prstem dolů. Na této obrazovce se žádosti zobrazí i v případě, že jste nedostali nabízené oznámení.

Vypnutí dvoufaktorového ověřování:
Krok 1

V horní nabídce klepněte na ikonu svého profilu a potom na Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klepněte na Účet a potom na Zabezpečení.

Krok 3

Klepněte na Dvoufaktorové ověřování.

Krok 4

Zrušte zaškrtnutí políčka u vybrané metody dvoufaktorového ověřování.

Krok 5

Potvrďte svou volbu klepnutím na Vypnout

Pro počítač:
Krok 1

V postranní nabídce klikněte na Víc a potom na Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klikněte na Zabezpečení a přístup k účtu a potom na Zabezpečení.

Krok 3

Klikněte na Dvoufaktorové ověřování.

Krok 4

Můžete si vybrat ze tří metod: Textová zpráva, Ověřovací aplikace nebo Bezpečnostní klíč.

Krok 5

Když se po dokončení registrace budete přihlašovat ke svému účtu, zobrazí se výzva, abyste kromě hesla použili také stejnou metodu dvoufaktorového ověřování jako při předchozím přihlášení. Zobrazí se vám také možnost Zvolte jinou metodu dvoufaktorového ověření. Pokud chcete, můžete na ni jednoduše kliknout a vybrat jinou metodu. Dokončete přihlášení podle pokynů na obrazovce.

Registrace prostřednictvím textové zprávy:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Textová zpráva.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klikněte na Další

Krok 3

Zadejte své heslo a klikněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klikněte na Ověřit.

Poznámka: Pokud ke svému účtu ještě nemáte přidružené telefonní číslo, požádáme vás o jeho zadání. Kromě toho budete také moct deaktivovat možnost vyhledat vás na Twitteru pro své stávající kontakty. 

Krok 5

Pak vás požádáme o zadání potvrzovacího kódu, který jsme vám poslali v textové zprávě. Zadejte tento kód. Zobrazí se potvrzovací obrazovka se záložním kódem. Doporučujeme, abyste si uložili snímek obrazovky s tímto kódem pro případné budoucí použití. Pomocí tohoto kódu budete moct získat přístup ke svému účtu, pokud ztratíte svůj mobilní telefon nebo přejdete na jiné telefonní číslo.

Krok 6

Po uložení snímku obrazovky ji zavřete kliknutím na Rozumím.

Když se teď přihlásíte ke svému účtu na webu twitter.com, v aplikaci Twitter pro iOS či Twitter pro Android nebo na webu mobile.twitter.com, pošle se na váš telefon textová zpráva s šesticiferným kódem pro potvrzení přihlášení.

Registrace prostřednictvím ověřovací aplikace:
Krok 1

Zaškrtněte políčko Ověřovací aplikace.

Krok 2

Přečtěte si souhrnné pokyny a klikněte na Začít.

Krok 3

Budete-li k tomu vyzváni, zadejte své heslo. Pak klikněte na Ověřit.

Krok 4

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klikněte na Ověřit.

Krok 5

Zobrazí se výzva, abyste ověřovací aplikaci propojili se svým účtem na Twitteru naskenováním QR kódu. (Pokud na svém zařízení ještě nemáte nainstalovanou žádnou ověřovací aplikaci, budete si muset nějakou stáhnout. Můžete použít libovolnou ověřovací aplikaci založenou na algoritmu TOTP (Time-based One Time Password), například Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password apod.)

Krok 6

Po naskenování QR kódu klikněte na Další.

Krok 7

Zadejte kód vygenerovaný ověřovací aplikací a klikněte na Ověřit.

Krok 8

Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Dokončete nastavení kliknutím na Rozumím.

Teď můžete prostřednictvím ověřovací aplikace zobrazovat a používat kódy pro přihlášení ke svému účtu na Twitteru. 

Registrace prostřednictvím bezpečnostního klíče:
Krok 1

Klikněte na Bezpečnostní klíč

Krok 2

Po zobrazení výzvy zadejte své heslo.

Krok 3

Pokud jste to ještě neudělali, požádáme vás o potvrzení e-mailu pro váš účet na Twitteru: Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na Další. Pak vám e-mailem pošleme potvrzovací kód. Vraťte se ke svému účtu na Twitteru, zadejte kód do zobrazeného pole a klikněte na Ověřit.

Krok 4

Přečtěte si přehled a klikněte na Začít.

Krok 5

Klíč nebo klíče můžete buď vkládat do portu USB na svém počítači, nebo je s počítačem synchronizovat přes Bluetooth nebo NFC. Po vložení stiskněte tlačítko na klíči. 

Krok 6

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Krok 7

Po dokončení se váš bezpečnostní klíč (nebo klíče) zobrazí na stránce Dvoufaktorové ověřování v části Správa bezpečnostních klíčů.  Tady můžete své bezpečnostní klíče přejmenovat či odstranit nebo ke svému účtu kdykoli přidat další bezpečnostní klíče.

Při přidávání bezpečnostního klíče nebo přihlašování k účtu s jeho pomocí budete muset použít nejnovější verzi podporovaného prohlížeče, například Chrome, Edge, Firefox, Opera nebo Safari.

Poznámka: Pokud si v zájmu další ochrany dvoufaktorového ověřování přidáte bezpečnostní klíč, nebudeme už požadovat používání další záložní metody jako dodatečné ochrany. Bezpečnostní klíče je možné používat jako jedinou metodu ověřování – i bez zapnutí jakékoli jiné metody.

Vypnutí dvoufaktorového ověřování:
Krok 1

V postranní nabídce klikněte na Víc a potom na Nastavení a soukromí.

Krok 2

Klikněte na Zabezpečení a přístup k účtu a potom na Zabezpečení.

Krok 3

Klikněte na Dvoufaktorové ověřování.

Krok 4

Zrušte zaškrtnutí políčka u vybrané metody dvoufaktorového ověřování.


Dočasná hesla
 

Jakmile pro svůj účet na webu twitter.com povolíte dvoufaktorové ověřování, budete muset pro přihlášení k Twitteru na jiných zařízeních nebo v aplikacích vyžadujících zadání hesla pro Twitter použít dočasné heslo. Nebudete se moct přihlásit pomocí své obvyklé kombinace uživatelského jména a hesla. Pokud zjistíme, že budete k přihlášení potřebovat dočasné heslo, pošleme vám ho na telefon v textové zprávě SMS. Můžete si také vygenerovat vlastní dočasné heslo. 

Vygenerování dočasného hesla na webu twitter.com
  1. V postranní nabídce klikněte na Víc a potom na Nastavení a soukromí.
  2.  Klikněte na Zabezpečení a přístup k účtu a potom na Zabezpečení.
  3. Klikněte na Dvoufaktorové ověřování.
  4. Klikněte na Dočasné heslo.

Poznámka: Platnost dočasných hesel vyprší po jedné hodině. Dočasné heslo není potřebné pro přihlášení k aplikaci Twitter pro iOS nebo Twitter pro Android nebo k webu mobile.twitter.com.

Sdílejte tento článek