Закон за цифровите услуги

Информация относно опцията за извънсъдебно разрешаване на оспорване или съдебна защита съгласно Закона за цифровите услуги на Европейския съюз 

Ако си получател на услугата на X в ЕС и смяташ, че сме направи грешка при решаването:

(i) дали да премахнем, или да забраним достъпа до или да ограничим видимостта на информация в услугата на X;

(ii) дали да спрем, или прекратим предоставянето на услугата на X изцяло или частично до получатели и/или техните профили; или

(iii) дали да спрем, или прекратим или по друг начин да ограничим възможността за приходи от информация, предоставена от получател/и;

на основание, че информацията, предоставена на услугата на X, е незаконна или нарушава нашите условия за ползване, можеш да обжалваш нашето решение чрез вътрешната процедура за обжалване, описана тук. Като алтернатива и в допълнение имаш право да избереш всеки орган за извънсъдебно уреждане на оспорване, сертифициран от координатора на цифровите услуги в съответната държава членка на ЕС, за да разреши оспорване, свързано с такова решение.

X ще се свърже с избрания сертифициран орган за извънсъдебно уреждане на оспорване с цел разрешаването на оспорването в съответствие със Закона за цифровите услуги. Трябва да знаеш, че X не е обвързан от решения, взети от сертифициран орган за извънсъдебно уреждане на оспорване.

Освен това имаш възможност за съдебна защита, като предявиш иска си пред компетентен съд в държава членка на ЕС, а може да имаш и други правни възможности. 

Ако искаш да обмислиш опции за извънсъдебна или съдебна защита, може да поискаш да се консултираш с правен съветник.

 

Споделяне на тази статия